Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie: Plików tego typu nie można uczynić dostępnymi w trybie offline

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby udostępnienia plików lub folderów w trybie offline może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Pliki trybu offline (\\serwer\udział): Pliku nazwa pliku na komputerze \\serwer\udział nie można uczynić dostępnym w trybie offline. Plików tego typu nie można uczynić dostępnymi w trybie offline.
Przyczyna
Domyślnie są wykluczone pliki z następującymi rozszerzeniami:
db?
ldb
mdb
mde
mdw
pst
slm
Rozwiązanie
Firma Microsoft nie zaleca modyfikowania listy wykluczonych typów plików. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz sekcję „Więcej informacji”.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu.
Więcej informacji
Domyślne wykluczenie niektórych typów plików pozwala zapobiec konfliktom plików i utracie danych. Pliki trybu offline wykorzystują mechanizm buforowania po stronie klienta (CSC, Client Side Caching). Mechanizm CSC może wykryć istniejące problemy z synchronizacją (na przykład jeśli kopia pliku na serwerze została zmodyfikowana od czasu ostatniej synchronizacji). W takim przypadku użytkownik może wybrać wersję do wykorzystania, ale nie może scalić zawartości.

Może także istnieć inny mechanizm synchronizacji, który jest zwykle używany w przypadku określonego typu plików. Przykładem mogą być pliki pst. Ten typ plików został umieszczony na liście, aby zapobiec konfliktom z wbudowanymi w programie Microsoft Outlook funkcjami pracy w trybie offline i synchronizacji. Funkcja Pliki w trybie offline wykorzystuje metodę synchronizacji polegającą na zastępowaniu, więc nie zapewnia możliwości scalenia dwóch kopii.

Listę wykluczonych rozszerzeń można zmodyfikować, edytując odpowiedni obiekt Zasad grupy (lokalny, domeny, jednostki organizacyjnej itd.) Na przykład aby z listy wykluczonych plików usunąć rozszerzenie pst, w Edytorze zasad należy włączyć następujące przykładowe zasady:
Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Sieć\Pliki trybu offline\Pliki niebuforowane
Następnie w polu Rozszerzenia należy wpisać następujący ciąg:
*.slm;*.mdb;*.ldb;*.mdw;*.mde;*.db?
Później należy się wylogować i ponownie zalogować. Spowoduje to zamianę domyślnej listy oraz zachowanie wszystkich rozszerzeń z wyjątkiem *.pst. W przypadku innych rozszerzeń można zastosować tę samą metodę.

Aby wyedytować zasady lokalne, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, wpisać polecenie gpedit.msc, a następnie kliknąć przycisk OK. Aby wyedytować zasady domeny, należy użyć przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
outlook pliki trybu offline uczynić dostępne ograniczenia
Właściwości

Identyfikator artykułu: 252509 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:23:53 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbprb KB252509
Opinia