XL2000: Polecenie Wyjustuj nie wstawia spacji między tekstem w każdej komórce

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL252730
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W przypadku zaznaczenia tekstu w osobnych komórkach, jeśli nie ma spacji między ostatnim wyrazem w danej komórce a pierwszym wyrazem w następnej zaznaczonej komórce, spacja ta nie zostaje wstawiona po użyciu poleceniaWyjustuj (w menu Edycja wskaż polecenie Wypełnij).

W starszych wersjach programu Excel po użyciu tego polecenia spacja zostaje wstawiona.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek service pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack
Aby czasowo obejść ten problem, przed użyciem poleceniaWyjustuj dodaj spację na końcu ostatniego wyrazu w każdej zaznaczonej komórce.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Microsoft Office 2000 Service Pack 2.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 252730 — ostatni przegląd: 01/29/2014 15:57:35 — zmiana: 4.3

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kboffice2000presp2fix kboffice2000sp2fix KB252730
Opinia