Zapobieganie problemom z zabezpieczeniami związanym ze skryptami krzyżowymi w programach Internet Explorer i Outlook Express

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL253117
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W firmie Microsoft stwierdzono poważną lukę w zabezpieczeniach, która może potencjalnie dotyczyć wielu witryn i użytkowników sieci Web. Luka znana jest pod nazwą „Cross-Site Scripting” (Skrypty krzyżowe) i może występować we wszystkich programach umożliwiających używanie skryptów, ale nie jest wynikiem wad tych programów. Luka związana jest raczej z typowymi praktykami dotyczącymi pisania programów w sieci Web. Dodatkowe informacje na temat tego problemu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:W niniejszym artykule opisano czynności, jakie trzeba wykonać, aby w czasie przeglądania i modyfikacji kodu witryny sieci Web przez jej właścicieli mogli oni bezpiecznie przeglądać sieć Web. Luka dotyczy wszystkich programów korzystających ze skryptów; w tym artykule podaliśmy instrukcje, jak zabezpieczyć programy firmy Microsoft. Użytkownikom programów innych producentów zalecamy skontaktowanie się z nimi w sprawie instrukcji dotyczących konfigurowania tych programów.
Więcej informacji
Istnieje kilka czynności zapobiegawczych, które mogą zminimalizować efekty tego problemu. Zalecamy, aby wykonali je wszyscy klienci.

Jak zapobiegać skryptom krzyżowym w wiadomościach e-mail

Aby uniemożliwić występowanie skryptów krzyżowych w wiadomościach e-mail, wyłącz opcję Wykonywanie aktywnych skryptów w strefie Witryny z ograniczeniami.

Dodatkowe informacje o tym, jak wyłączyć opcję Wykonywanie aktywnych skryptów w strefie Witryny z ograniczeniami oraz jak konfigurować całą pocztę e-mail, aby działała w strefie Witryny z ograniczeniami, można uzyskać, klikając numery artykułów umieszczone poniżej, aby wyświetlić artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
192846 How to Disable Active Scripting in Outlook Express
215774 OL2000: Scripts Embedded in HTML Messages Run without Warning

Zachowywanie ostrożności w celu uniknięcia ataków podczas przeglądania sieci Web i czytania wiadomości e-mail

 • Przeglądaj witryny sieci Web, o których wiesz, że nie zawierają złośliwego kodu.
 • Zachowaj ostrożność podczas pierwszej wizyty w witrynie sieci Web. Najbezpieczniejszym sposobem połączenia się z witryną sieci Web jest wpisanie jej adresu bezpośrednio w przeglądarce lub użycie przechowywanej w bezpiecznym miejscu zakładki lub ulubionego elementu. Postępując tak, znacznie ograniczasz narażenie się na niebezpieczeństwo, zachowując funkcjonalność.
 • Nie klikaj hiperłączy w wiadomościach e-mail, nawet jeśli wiadomość wydaje się pochodzić od zaufanej osoby. Złośliwy użytkownik może użyć fałszywej nazwy w wierszuOd: wiadomości e-mail.

Naprawa po ataku skryptu krzyżowego

UWAGA: Następujące czynności należy wykonać jedynie wtedy, gdy ma się pewne dowody, że odwiedzana witryna sieci Web używa skryptów krzyżowych. Po ich wykonaniu należy ponownie zarejestrować się i ponownie dostosować swój profil we wszystkich witrynach, które planuje się odwiedzać.

Aby zatrzymać skrypt krzyżowy:
 1. Zamknij program Internet Explorer.
 2. Uruchom ponownie program Internet Explorer i odwiedź bezpieczną witrynę sieci Web, taką jak:
  http://www.microsoft.com
 3. Usuń z komputera wszystkie pliki cookie. W tym celu wykonaj czynności odpowiednie dla wersji programu Internet Explorer.

  Program Internet Explorer 6 dla systemów Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition lub Windows 2000

  1. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje internetowe, a następnie kliknij kartęOgólne.
  2. W sekcjiTymczasowe pliki internetowekliknij przyciskUsuń pliki cookie, kliknij przyciskOK, a następnie ponownie kliknij przyciskOK.

  Program Internet Explorer 5.xdla systemów Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows 2000

  1. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje internetowe, a następnie kliknij kartęOgólne.
  2. W obszarzeTymczasowe pliki internetowekliknij przyciskUstawienia.
  3. Kliknij przyciskWyświetl pliki.
  4. W menuWidokkliknij, aby zaznaczyć polecenieSzczegóły.
  5. Kliknij etykietę kolumnyAdres internetowy, a następnie przewiń zawartość do pozycji adresów internetowych plików cookie. Na przykład adres internetowy pliku cookie może mieć nazwę podobną do poniższej:
   Cookie:jkowalski@nazwawitryny.com
  6. Kliknij plik cookie, a następnie naciśnij klawiszUsuń. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przyciskTak. Powtórz ten krok dla każdego pliku cookie.

  Program Internet Explorer 4.xdla systemów Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0

  1. W menuWidokkliknij polecenieOpcje internetowe, a następnie kliknij kartęOgólne.
  2. W obszarzeTymczasowe pliki internetowekliknij opcjęUstawienia.
  3. Kliknij przyciskWyświetl pliki.
  4. W menuWidokkliknij, aby zaznaczyć polecenieSzczegóły.
  5. Kliknij etykietę kolumnyAdres internetowy, a następnie przewiń zawartość do pozycji adresów internetowych plików cookie. Na przykład adres internetowy pliku cookie może mieć nazwę podobną do poniższej:
   Cookie:jkowalski@nazwawitryny.com
  6. Kliknij plik cookie, a następnie naciśnij klawiszUsuń. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przyciskTak. Powtórz ten krok dla każdego pliku cookie.

  Program Internet Explorer 3.x dla systemu Windows 95 lub Windows NT 4.0

  1. W menuWidokkliknij polecenieOpcje, a następnie kliknij kartęZaawansowane.
  2. W obszarzeTymczasowe pliki internetowekliknij przyciskWyświetl pliki.
  3. Kliknij etykietę kolumnyNazwa, a następnie przewiń zawartość do pozycji plików cookie. Na przykład plik cookie może mieć nazwę podobną do poniższej:
   Cookie:jkowalski@nazwawitryny.com
  4. Kliknij plik cookie, a następnie naciśnij klawiszUsuń. Jeśli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przyciskTak. Powtórz ten krok dla każdego pliku cookie.

  Program Internet Explorer 3.x, 4.x lub 5 dla systemu Windows 3.1x i dla systemu Windows NT 3.51

  1. W Menedżerze plików kliknij polecenieWyszukajw menuPlik.
  2. W poluWyszukajwpiszemcookie.dat.
  3. W poluRozpocznij od wpisz literę dysku, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer, oraz dwukropek (:) i kreskę ułamkową odwróconą (\). Na przykładC:\.
  4. Zaznacz pole wyboruPrzeszukaj wszystkie podkatalogi, a następnie kliknij przyciskOK.
  5. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij plik Emcookie.dat, a następnie kliknij polecenieUsuńw menuPlik.
  6. Kliknij przycisk OK, kliknij przyciskTak, jeśli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, a następnie kliknij przyciskTak, aby zaktualizować okno Wyniki wyszukiwania.

  Program Internet Explorer 4.x dla komputerów Macintosh

  1. W menuEditkliknij poleceniePreferences.
  2. W obszarzeReceiving Fileskliknij przyciskCookies.
  3. Kliknij jeden z wyświetlonych plików cookie.
  4. W menuEditkliknij polecenieSelect All, a następnie kliknij przyciskDelete.

  Program Internet Explorer 4 lub 5 dla systemu UNIX na komputerach HP-UX lub Sun Solaris

  1. Przejdź do katalogu .microsoft znajdującego się w katalogu macierzystym użytkownika.
  2. Przejdź do katalogu Cookies w katalogu .microsoft.
  3. Usuń wszystkie pliki .txt w tym katalogu. Na przykład uzytkownik@www.przyklad.com.txt.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
154360 Security Alert for Cookies in Internet Explorer and Outlook Express
223799 Description of Persistent and Per-Session Cookies
153417 Location of Cookies File in Internet Explorer
224304 Per-Session Cookies Are Not Cleared Until You Close Browser
kbcssi spoof 3.02 4.00 4.01 Service Pack 1 2 5.01 5.00 3.03 3.02a 4.50
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253117 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:29:07 — zmiana: 3.2

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 4.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 4.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 4.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 4.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0 for Macintosh, Microsoft Outlook Express 4.0 for Macintosh, Microsoft Outlook Express 4.02, Microsoft Outlook Express 4.0c for Macintosh, Microsoft Outlook Express 4.5 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, , , Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.1, , Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01, Microsoft Internet Explorer 4.0 for UNIX, Microsoft Internet Explorer 2.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 2.1 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 3.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 3.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 4.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbcssi kbgrpdsinet kbhowto KB253117
Opinia