Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Klipy wideo nie są odtwarzane w programie Internet Explorer i inne problemy

Gdy występują problemy z odtwarzaniem klipów wideo w programie Internet Explorer, ich przyczyną może być wiele różnych problemów. W większości przypadków do odtwarzania wideo są używane platformy Adobe Flash, Microsoft Silverlight lub Java, a do odtwarzania wymagają one dodatków programu Internet Explorer. Upewniając się, że są zainstalowane najnowsze aktualizacje dla systemu Windows, programu Internet Explorer i dowolnych
Czynności wykonane w ramach rozwiązywania problemu
Aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem wideo w programie Internet Explorer, wykonaj następujące czynności. Testuj działanie odtwarzania po wykonaniu każdej czynności do momentu rozwiązania problemu.

1. Zaktualizowanie programu Internet Explorer

Użyj najnowszej wersji programu Internet Explorer dla swojego systemu operacyjnego, a następnie zastosuj wszelkie odpowiednie aktualizacje oferowane przez usługę Windows Update.

2. Przetestowanie wideo w widoku zgodności

Niektóre witryny sieci Web mogły zostać zaprojektowane dla wcześniejszych wersji programu Internet Explorer. Przełącz program do widoku zgodności i sprawdź, czy wideo jest odtwarzane.

3. Upewnienie się, że dodatki są zainstalowane i włączone

Upewnij się, że niezbędne dodatki są włączone w programie Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Narzędzia przeglądarki Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dodatkami.
 3. Na liście Załadowane dodatki kliknij pozycję Uruchom bez uprawnień.
 4. Na wyświetlonej liście poszukaj następujących dodatków. Jeśli jest wymieniony dowolny z tych dodatków, upewnij się, że każdy z nich ma w kolumnie Stan wartość Włączone.
  • Shockwave Active X Control
  • Shockwave Flash Object
  • Java Plug-In (może być wiele dodatków)
  • QuickTime Plug-In (może być wiele dodatków)
  • Windows Media Player

4. Zaktualizowanie dodatków do najnowszych wersji

Zaktualizuj dodatki programu Internet Explorer do najnowszej wersji platform Flash, Silverlight i Java. Może być konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie dodatków w celu zapewnienia, że najnowsza wersja działa poprawnie. Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

5. Wyłączenie filtrowania ActiveX i ochrony przed śledzeniem

Jeśli korzystasz z filtrowania ActiveX i ochrony przed śledzeniem, niektóre gry lub filmy wideo mogą być wyłączone.
dodatków programu Internet Explorer, możesz rozwiązać większość problemów z odtwarzaniem wideo.
Zaawansowane czynności rozwiązywania problemów

Testowanie wideo online przy użyciu trybu renderowania programowego programu Internet Explorer

Przyspieszanie sprzętowe w programie Internet Explorer 9 i nowszych wersjach umożliwia temu programowi przesunięcie całego obciążenia renderowaniem grafiki i tekstu z procesora komputera (CPU) do procesora graficznego (GPU). Czasem niezbędne jest włączenie lub wyłączenie przyspieszenia sprzętowego w celu wyszukania problemów ze zgodnością sprzętu lub oprogramowania podczas wyświetlania określonych witryn sieci Web. Aby wyłączyć przyspieszenie sprzętowe i używać renderowania programowego zamiast sprzętowego do wyświetlania witryny, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia artykułu w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
2528233 Jak włączyć lub wyłączyć renderowanie programowe w programie Internet Explorer 9

Uzyskiwanie najnowszych sterowników urządzeń

Sterowniki urządzeń mogą wpływać na wydajność gier, dlatego upewnij się, że masz najnowsze sterowniki dla całego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat utrzymywania aktualności sterowników, zobacz zalecane łącza do aktualizowania sterowników.

Uwaga Możesz również zalogować się do witryny sieci Web producenta komputera i pobrać najnowsze aktualizacje sterowników urządzeń na komputer, zwłaszcza sterowniki karty graficznej i mikroukładu.

Używanie innych aplikacji multimedialnych do odtwarzania wideo

Jeśli do odtwarzania wideo online używasz innych aplikacji do odtwarzania multimediów razem z programem Internet Explorer, może być konieczne przejście do witryny producenta w sieci Web i upewnienie się, że masz najnowszą wersję tej aplikacji i wszystkie niezbędne dodatki wymagane dla programu Internet Explorer 9.

Dodatkowe materiały

Jeśli wykonanie tych czynności nie spowoduje rozwiązania problemu, przejdź do witryny Microsoft Community. W tej witrynie można wyszukiwać odpowiedzi i zadawać konkretne pytania innym użytkownikom.

Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule i wyszukaniu odpowiedzi na forach Answers problem nadal nie został rozwiązany, można skontaktować się z Pomocą techniczną, aby poznać dostępne opcje pomocy technicznej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dostęp do rozwiązań automatycznych do usuwania problemów z zawartością wideo w programie Internet Explorer, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Znajdź więcej porad, wskazówek i materiałów edukacyjnych w witrynie dla małych przedsiębiorstw: http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Internet Explorer videos not working, videos not playing, Yahoo Facebook MSN YouTube
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2532294 — ostatni przegląd: 09/23/2013 11:38:00 — zmiana: 18.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

 • kbcip KB2532294
Opinia