Opis funkcji Ochrona plików systemowych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL253571
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję Ochrona plików systemowych w systemie Windows Millennium Edition (Me).
Więcej informacji
Ochrona plików systemowych (SFP, System File Protection) to funkcja zaimplementowana w systemie Windows Me, która zapewnia, że pliki istotne dla działania systemu operacyjnego nie zostaną zamienione na wersje starsze lub niezatwierdzone przez firmę Microsoft. Pliki systemowe mogą zostać zamienione przez dowolny produkt tylko wtedy, gdy ich nowe wersje zostały dostarczone w katalogu podpisanym przez firmę Microsoft. Jeżeli dany produkt (w tym także produkt firmy Microsoft) spróbuje zamienić chronione pliki systemu Windows Millennium na ich starsze wersje, pliki zostaną automatycznie zamienione z powrotem na pliki chronione.Jeżeli program instalacyjny lub użytkownik zastąpią albo usuną podstawowy plik systemowy, funkcja ochrony plików systemowych przywróci „po cichu” oryginalną wersję pliku. Przywracanie pliku przez funkcję ochrony plików systemowych nie powoduje wyświetlenia żadnego komunikatu o błędzie lub innego typu komunikatu. Należy pamiętać, że funkcji ochrony plików systemowych nie można wyłączyć.

W dzienniku funkcji ochrony plików systemowych znajdują się informacje o wszystkich zamienionych plikach chronionych. Plik dziennika Sfplog.txt znajduje się w folderze Windows\System\SFP. Wszelkie wpisy w pliku dziennika (poza wpisem dodanym podczas pierwszego uruchamiania systemu Windows ) wskazują na działanie tej funkcji w celu ochrony poszczególnych plików systemowych. Ta funkcja nie powinna mieć żadnego wpływu na działanie innych programów zainstalowanych na komputerze.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików Sfpdb.sfp i Filelist.xml, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267282 A Description of the Sfpdb.sfp Database File
WinME
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253571 — ostatni przegląd: 02/10/2014 01:42:16 — zmiana: 2.2

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbprod2web kbtool kbwinme KB253571
Opinia