Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-036: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2002: 10 maja 2011

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-036. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
 • W przypadku próby ręcznego zastosowania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
  Ta aktualizacja została już zastosowana lub była uwzględniona w już zastosowanej aktualizacji.

  Ten komunikat jest zwracany, ponieważ zainstalowano już aktualizację 2543242. Aktualizacje pakietu Office są skumulowane i ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera aktualizację 2543242. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 2543242, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2543242 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2002
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zachowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  953744 Informacje o tym, jak firma Microsoft aktualizuje produkty pakietu Office 2003
 • W przypadku wyszukiwania dostępnych aktualizacji za pomocą programu WSUS (Windows Server Update Services) lub narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) ta aktualizacja zabezpieczeń nie pojawia się na liście stosownych aktualizacji.

  Jest to spowodowane tym, że zainstalowano już aktualizację 2543242. Aktualizacje pakietu Office są skumulowane i ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera aktualizację 2543242. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 2543242, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2543242 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2002
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zachowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  953744 Informacje o tym, jak firma Microsoft aktualizuje produkty pakietu Office 2003
 • W przypadku stosowania planu z wieloma wzorcami i zapisania pliku po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2464617 prezentacja może nadal zawieszać się po dokonaniu w niej zmian.

  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 2464617, zobacz sekcję „Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń”.

  Aby rozwiązać problem z tym zachowaniem należy zastosować tę aktualizację zabezpieczeń. Następnie należy wykonać poniższe czynności:
  1. Otwórz nową pustą prezentację.
  2. W menu Wstaw kliknij polecenie Slajdy z plików.
  3. Odszukaj i otwórz prezentację, której dotyczy problem.
  4. Wybierz opcję Zachowaj formatowanie źródłowe.
  5. Kliknij pozycję Wstaw wszystkie, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  6. Usuń pierwszy pusty slajd, a następnie zapisz nowy plik prezentacji.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2464617 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2002: 12 kwietnia 2011

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku programu Microsoft PowerPoint 2002 do stacji dysków. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Microsoft PowerPoint 2002
File nameFile versionFile sizeDateTime
Powerpnt.exe10.0.6872.06,086,65626-Apr-201121:02
Pp7x32.dll10.0.6867.0108,36826-Apr-201121:04
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2002 pobieranie poprawka wydajność niezawodność zabezpieczenia stabilność aktualizacja XP 2535802 32-bitowe office powerpoint
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2535802 — ostatni przegląd: 11/01/2013 21:19:00 — zmiana: 2.0

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2535802
Opinia