Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Automatyzacja narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows

Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób uruchamiania narzędzia Oczyszczanie dysku (Cleanmgr.exe) za pomocą przełączników wiersza polecenia. Program Cleanmgr.exe jest zaprojektowany do usuwania zbędnych plików z dysku twardego komputera. Program Cleanmgr.exe można za pomocą przełączników wiersza polecenia skonfigurować, aby oczyszczał żądane pliki. Następnie można zaplanować wykonywanie zadania o określonej godzinie za pomocą narzędzia Zaplanowane zadania.
Więcej informacji
Narzędzie Oczyszczanie dysku można uruchomić, uruchamiając program Cleanmgr.exe lub klikając przycisk Start, wskazując polecenia Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Oczyszczanie dysku. Narzędzie Oczyszczanie dysku obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /d litera_dysku: — Ten przełącznik określa dysk, który ma zostać wyczyszczony. Należy zauważyć, że przełącznika /d nie używa się z przełącznikiem /sagerun:n.
 • /sageset:n — Ten przełącznik powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia oczyszczania dysku i tworzy klucz rejestru do przechowywania wybranych ustawień. n oznacza liczbę, która ma być zapisana w rejestrze, pozwalającą określić różne zadania do wykonania przez narzędzie Oczyszczanie dysku. Wartość n może być dowolną liczbą całkowitą z zakresu od 0 do 65535. Aby uzyskać wszystkie dostępne opcje podczas korzystania z przełącznika /sageset, należy określić literę napędu zawierającego instalację systemu Windows.
 • /sagerun:n — Ten przełącznik powoduje uruchomienie konkretnych zadań przypisanych do wartości n za pomocą przełącznika \sageset. Wszystkie sterowniki na komputerze zostaną wyliczone i wybrany profil zostanie uruchomiony w odniesieniu do każdego dysku.

  Na przykład w Zaplanowanych zadaniach można uruchomić następujące polecenie po uruchomieniu polecenia cleanmgr /sageset:11:
  cleanmgr /sagerun:11
  To polecenie uruchamia program Oczyszczanie dysku z opcjami określonymi za pomocą polecenia cleanmgr /sageset:11.
Dostępne opcje, które można określić dla programu Oczyszczanie dysku za pomocą przełączników /sageset i /sagerun, obejmują:
 • Tymczasowe pliki instalatora — Te pliki już nie będą potrzebne. Zostały one pierwotnie utworzone przez program instalacyjny, który już zakończył działanie.
 • Pobrane pliki programów — Pobrane pliki programów to formanty ActiveX i programy w języku Java pobierane automatycznie z Internetu podczas oglądania niektórych stron. Są one tymczasowo zapisywane w folderze Downloaded Program Files na dysku twardym. Z tą opcją jest związany przycisk Wyświetl pliki, umożliwiający obejrzenie plików, które zostaną usunięte. Przycisk otwiera folder C:\Winnt\Downloaded Program Files.
 • Tymczasowe pliki internetowe — Folder Temporary Internet Files zawiera strony sieci Web zapisane na dysku twardym w celu szybkiego ich wyświetlania. Spersonalizowane ustawienia stron sieci Web pozostaną nienaruszone. Z tą opcją jest związany przycisk Wyświetl pliki powodujący wyświetlenie plików do usunięcia. Przycisk otwiera folder C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Stare pliki programu Chkdsk — Gdy program Chkdsk sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów, może zapisywać utracone fragmenty plików jako pliki w katalogu głównym dysku. Te pliki są niepotrzebne i można je usunąć.
 • Kosz — Kosz zawiera pliki, które zostały usunięte z komputera. Te pliki nie są usuwane na stałe do czasu opróżnienia Kosza. Z tą opcją jest związany przycisk Wyświetl pliki, otwierający Kosz.
 • Pliki tymczasowe — Czasem programy zapisują dane tymczasowe w folderze Temp. Zanim program zakończy działanie, zazwyczaj usuwa te informacje. Można bezpiecznie usunąć pliki tymczasowe, które w ciągu tygodnia nie były modyfikowane.
 • Tymczasowe pliki trybu offline — Tymczasowe pliki trybu offline to lokalne kopie ostatnio używanych plików sieciowych, które są automatycznie umieszczane w pamięci podręcznej, dzięki czemu można z nich korzystać, gdy nie ma połączenia z siecią. Ta opcja obejmuje przycisk Wyświetl pliki, który otwiera folder Offline Files.
 • Pliki trybu offline — Pliki tymczasowe to lokalne kopie plików sieciowych, do których użytkownik chce mieć dostęp w trybie offline, dzięki czemu będzie można ich użyć po odłączeniu od sieci. Ta opcja obejmuje przycisk Wyświetl pliki, który otwiera folder Offline Files.
 • Kompresuj stare pliki — System Windows może kompresować pliki, które ostatnio nie były używane. Kompresja plików pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku, ale pliki w dalszym ciągu są dostępne. Żadne pliki nie są usuwane. Ponieważ pliki są kompresowane w różnym stopniu, wyświetlana ilość wolnego miejsca na dysku, którą się zyska, jest przybliżona. Ta opcja obejmuje przycisk Opcje, który umożliwia określenie liczby dni, jaka pozostała do skompresowania nieużywanego pliku.
 • Pliki katalogu dla indeksowania zawartości — Usługa indeksowania przyspiesza proces wyszukiwania plików dzięki przechowywaniu indeksu plików na dysku twardym. Te pliki pozostają z poprzedniej operacji indeksowania i można je bezpiecznie usunąć.
Jeśli zostanie wybrany dysk zawierający instalację systemu Windows, na karcie Oczyszczanie dysku są dostępne wszystkie omówione opcje. Jeśli zostanie wybrany inny dysk, jedynie opcje Kosz oraz Pliki katalogu dla indeksowania zawartości będą dostępne na karcie Oczyszczanie dysku.

Karta Więcej opcji zawiera opcje dotyczące czyszczenia składników systemu Windows oraz zainstalowanych programów. Opcji Składniki systemu Windows można użyć do zwolnienia miejsca w wyniku usunięcia opcjonalnych składników Windows, które nie są już używane. Kliknięcie przycisku Oczyść uruchamia Kreatora składników systemu Windows. Opcji Zainstalowane programy można użyć do zwolnienia dodatkowego miejsca na dysku w wyniku usunięcia nieużywanych programów. Kliknięcie przycisku Oczyść uaktywnia opcję Zmień lub usuń programy w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
manager
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253597 — ostatni przegląd: 04/12/2006 09:34:01 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbqfe kbhotfixserver kbinfo KB253597
Opinia