Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-043: Luka w zabezpieczeniach klienta SMB umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 14 czerwca 2011

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Tę aktualizację zabezpieczeń opublikowano ponownie 9 sierpnia 2011. To wydanie zabezpieczeń zawiera zaktualizowaną wersję tej aktualizacji zabezpieczeń.
Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po odinstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 może być wymagane ponowne odinstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Ten problem występuje, jeśli w systemie jest zainstalowana wcześniejsza wersja aktualizacji zabezpieczeń 2536276. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji za pomocą apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania pierwsze odinstalowanie powoduje przywrócenie wersji odpowiednich plików do stanu skonfigurowanego przez pierwotną instalację aktualizacji zabezpieczeń 2536276. Aby całkowicie odinstalować tę aktualizację, należy ją ponownie usunąć za pomocą apletu Programy i funkcje. Ten problem dotyczy tylko systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 i nie dotyczy pakietów aktualizacji zabezpieczeń dla żadnej innej platformy.

  Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 uzyskanie dostępu do udziałów serwera Samba jest niekiedy niemożliwe. Ten problem występuje tylko w przypadku używania haseł w postaci zwykłego tekstu.

  Uwaga Korzystanie z haseł w postaci zwykłego tekstu nie jest już obsługiwane w przypadku serwera Samba.

  Ten problem występuje, jeśli jest spełniony następujący warunek:
  "bytecount <8" & & encryptkeylength=0
  „Bytecount” to długość nazwy grupy roboczej lub domeny komputera. Ten problem występuje, jeśli nazwa grupy roboczej lub domeny jest krótsza niż 8 bajtów (z uwzględnieniem znaku kończącego null). Oznacza to również, że ten problem występuje, jeśli nazwa grupy roboczej lub domeny zawiera mniej niż 3 znaki Unicode. Na ten problem są narażone wszystkie wersje serwera Samba obsługujące hasła w postaci zwykłego tekstu.

  Obejście problemu
  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
  1. Na komputerach klienckich i serwerach wyłącz konfigurację uwzględniającą stosowanie zwykłego tekstu.
   • Aby to zrobić na serwerze, dodaj poniższy wiersz do pliku konfiguracji serwera:
    Encrypt passwords=Yes
    Uwaga Domyślnie plik konfiguracji serwera ma nazwę „smb.conf”.
   • Aby to zrobić na komputerze klienckim, ustaw dla wpisu rejestru EnablePlainTextPassword wartość 0 (zero) i ponownie uruchom komputer. Aby skonfigurować wpis rejestru EnablePlainTextPassword, wykonaj następujące czynności:
    1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
    2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję EnablePlainTextPassword, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
    4. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
    5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
  2. Upewnij się, że nazwa grupy roboczej lub domeny zawiera co najmniej 3 znaki Unicode.

  Po wykonaniu tych czynności użytkownicy będą mogli zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń i uzyskiwać dostęp do udziałów serwera Samba. Jeśli problem nie ustąpi mimo wykonania tych czynności, może to oznaczać, że występuje problem z wersją serwera Samba. Należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dla używanego produktu. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o aktualizacji serwera Samba, która może rozwiązać ten problem, odwiedź następującą stronę innej firmy w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Informacje o plikach
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.6133456,32015-Jul-201113:29x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.6133457,85615-Jul-201113:29x86SP3SP3QFE
Update.exe6.3.13.0755,57605-Jul-201013:15x86NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20215-Jul-201112:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-Jul-201013:16x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883787,45607-Jul-201102:30x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883788,48007-Jul-201102:26x64SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.1978,73607-Jul-201102:33x64NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20207-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1462,12807-Jul-201102:33x64NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883439,29606-Jul-201114:36x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883439,29606-Jul-201114:35x86SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.1743,21607-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20207-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.48831,173,50407-Jul-201102:32IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.48831,174,01607-Jul-201102:26IA-64SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.11,693,48807-Jul-201102:33IA-64NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20407-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1655,15207-Jul-201102:33IA-64NoneNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664213,50406-Jul-201114:56x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939214,01606-Jul-201114:57x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490214,01606-Jul-201115:31x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672214,01606-Jul-201115:01x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.1864479,36029-Apr-201112:49x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.2291079,87229-Apr-201112:51x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1846279,87229-Apr-201113:24x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2263480,38429-Apr-201113:00x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644105,98429-Apr-201112:49x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910106,49629-Apr-201112:51x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462106,49629-Apr-201113:24x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634106,49629-Apr-201113:00x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664274,43206-Jul-201115:18x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939274,94406-Jul-201115:15x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490275,45606-Jul-201115:49x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672275,45606-Jul-201115:23x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18644105,98429-Apr-201113:11x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22910107,00829-Apr-201113:10x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18462107,00829-Apr-201113:39x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22634108,03229-Apr-201113:21x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644135,16829-Apr-201113:11x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910135,68029-Apr-201113:10x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462135,68029-Apr-201113:39x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634135,68029-Apr-201113:21x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664658,94406-Jul-201114:57IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939659,96806-Jul-201114:58IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490660,48006-Jul-201115:21IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672660,48006-Jul-201115:38IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18644263,16829-Apr-201112:52IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22910264,19229-Apr-201112:53IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18462264,19229-Apr-201113:14IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22634266,75229-Apr-201113:30IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644318,46429-Apr-201112:52IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910320,51229-Apr-201112:53IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462320,51229-Apr-201113:14IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634320,51229-Apr-201113:30IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,028
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,135
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,191
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,306
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,146
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,146
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,796
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,512
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,634
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,512
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,634
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,586
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_361476c80662b8d5eb41835ad85dcbdd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_fdeee296b154b9d3.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_4443ce376f928e3dc66e97c47a733fe4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_4b408fb6df79edeb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ca0da4b432a6e1995a11e815775a17b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_aac42e2063343f39.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d540d1fd7ea068b0277f387626eb1db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_aea6f7ffd20642c0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac6bc3a694cacb6f50280e34db1993c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_43b032fa32601187.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb14c192ec21ced50bcee1f8be8eb5a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_cf1a43cf5b74bb51.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_c215e0e5df3f76aebb0364f4eef47dee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_64e146e2e5c683b3.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_defb8dd97aaf8961c899ac2af36aefd1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_5d01296965f602e1.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_e11a40d36e0d8b440f2c4b056840438a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_5a671074d0245c3c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8ecb225ded34cf1c95d86a0b62c0df1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_50fb2f32d97f214f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_f50d5ee68eb2aa6bd55d4eef9ba9a32f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_d5cad633e65649a9.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_fca679208bd7b639a8b69c1bbdef723c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_91fed88a2ea4270f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8867b88d4b9ba971.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_8916ca5a649c6e69.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a29bb6f48ddea33.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)20:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acafa8c61e981f0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab3c27789e2a500.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b59d1aaa2eb85e9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8295d9871afc7f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d2ea4e2a01e784b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6a3a11513a332d.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_801049446a431416.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_81390d734e728aac.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e51c7c67760678.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1566d1fa42c120608fdef23eb2fb553b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e5176e0d8e372410.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c7747a34d9957256dbab9825cbd5aad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8e92fcb1f3bca478.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25982ec8ffec82b29307c893f3ccaa39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_b5549f3ed1ca68bc.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_297060b6d85dc525fdcd4033e6691934_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_4a3f03f1dc995601.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2fe1dff67953549c4c02080d30cbc635_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_9dfdb09020cfab73.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bcf1e57a72ee74f24209c8d32542c64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_f389b12898c4a9a4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0b4ee50cfb986225a021fc2f0fea63d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_834fa559d09f7a7d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a14abe56cb8c201a98bd9a05cd567d1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_af00a6e47babddfa.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abc84bd9f512a8196f4fe75e9bfe8d78_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_4994941788c17b24.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bf9615a218f50db66bde99c3e3af6b73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_24e2ffb60ce7aed0.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca01f589d7d5e2081d068acf111cb152_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc592410bac4999b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca3f2a661393b0c5dd8fcff622da9fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_c9644de44e8ab714.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_e486541103f91aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_e53565de1cf9df9f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_e64856f3013b5b69.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_e6e996101a46f326.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_e6d25dfb42401636.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_e7786d2e5b48f71f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e8a1315d3f786db5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e94d4066587be981.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_db88d5950997a463.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_dc2ee4c822a0854c.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_dd57a8f706cffbe2.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_de03b8001fd377ae.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,165
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,211
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,338
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,053
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,176
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,054
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,176
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,696
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,834
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,614
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_20701a2bd05946857debecd3001be7d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_6b70089f27e16c1c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29aaa701a8f03663140b2f22fae76204_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e0e6694f970a0be1.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3351617da2871b786f7237dd71c83aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_7e3174b35c7f114e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_352e41b02486e161fa8150ed20035dfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_0a4cc76945225778.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3af61940c220d9403df9c8354f28c549_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_948a62256682d536.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_655375f85df33b9a660c51b4bb59a6fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_ed9290f69ab74772.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_66f3c271b43e59a1062f51e85f8c652b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_6c0ac1619dc26135.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8838b07e64cfbe26fd41becc7f13cb95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_3520a5b10be8b3fb.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_963aefccebac24a2df7e5dea7614ae3a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_7613033caaa2c305.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acdf8431db80aed4e8a4054322ec113a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_9082bd0dcad7d61c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc4d1f017b24ea38a46fc380ba1dcaf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc783bdcc78162cd.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d01ceee145ed8dd7b76862c6e12e020a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_5de5ef44f568458a.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_88695c834b99b26d.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_89186e50649a7765.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)16:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a2b5f6548dbf32f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acc9e8261e78aec.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab5666d89e0adfc.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b5b75a0a2e98ee5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8439cf8719057b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d3048d8a01c8147.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6bde0751383c29.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8011ed3a6a411d12.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_813ab1694e7093a8.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e6c07267740f74.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,037
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,150
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,042
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,159
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,161
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,362
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,486
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,362
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,486
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,767
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847222,72009-Jul-201102:26x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005223,23209-Jul-201102:20x86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647223,74409-Jul-201102:30x86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767223,74409-Jul-201103:15x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.1680896,25604-May-201102:43x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2095997,28004-May-201102:23x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.1760596,76827-Apr-201102:17x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2171496,76827-Apr-201102:15x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808123,39204-May-201102:43x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959123,90404-May-201102:23x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605123,90427-Apr-201102:17x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714123,90427-Apr-201102:15x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847287,74409-Jul-201102:44x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005287,74409-Jul-201102:44x64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647288,76809-Jul-201102:46x64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767288,76809-Jul-201102:34x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16808126,46404-May-201102:51x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20959128,51204-May-201102:41x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17605128,00027-Apr-201102:39x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21714128,00027-Apr-201102:30x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808157,69604-May-201102:51x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959158,20804-May-201102:41x64
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605158,20827-Apr-201102:40x64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714158,20827-Apr-201102:31x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847675,84009-Jul-201101:57IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005676,35209-Jul-201101:55IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647677,37609-Jul-201101:47IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767677,88809-Jul-201101:53IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16808306,68804-May-201102:04IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20959312,83204-May-201101:54IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17605310,27227-Apr-201101:49IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21714310,27227-Apr-201101:48IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808366,59204-May-201102:03IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959368,12804-May-201101:54IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605367,61627-Apr-201101:49IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714367,61627-Apr-201101:48IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,066
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,173
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,071
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,379
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,364
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,069
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,179
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,268
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,184
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,250
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,164
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,782
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_1a386f3757f18151b6ca8b27d8645998_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_fdac54e495f9c4be.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e3c3f17093cbacd7337e002e770116d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_584c666ea760058a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_599cd79ae02b97dc23234860291635d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_adc247a524fe16c2.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_65f368d009b62751c5414f1b6ebf4f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_b4250533d764a10f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_71bebec8bd24ec32bc97d95648067647_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_1b1dcbfaec3747ee.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_7229cf301325a52af5732e0c5501ed22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_59b909bfe8f1ad9c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_920401ba32e3e5522be61bb445506e50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_39bd730c19232b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_92517d9e32025f2b65182c5353efb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_11cfcd7ec893e664.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_b0a1a65c13a6a05feefbc4c399c417a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_b8ff40012901bffe.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_caca0911bdb36aa76bd7f305f2c494fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_cfd743299459fff5.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_cc1c2dc815b186212f22183bd0d5e5a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_496e84b5b43d957a.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6fa6235e8443ce16ab87229d374fe49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_9c40c6c47e6dce56.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a82b6eac9ff7a3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895adf77c59f283d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a8e8874a9c6638f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b028567c2f43b3b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0ad57aead5d4a7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b5f62f4041b197d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cee31a2e7fef48e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6bfe38012596f2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc14d14b22d62d4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8015da8dcb72a7aa.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a4a93caf5682bb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822275d1c87d251f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0c3c52a425bf1e1abeb1a73dbc4e235c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_529120cceb697af3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ee2ab706db37b2141257c2890c3710e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_65481a9127ad132a.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2277d07e51be3f8b2c137276a4c2bb4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_1d3a56d08c6af226.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_30cfec9599c32159b803edec7e1e2d6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_fb94947dd60b0d71.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f4b4772bf738eea06d6389ce01a2033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_1129054d737eda02.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f6e2418aa7a84944df0a8695e377967_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_af75a9ca1b3ef4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9267fd48abaa2901920069f30961db6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e95f21033635a380.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3107206993adc11ce21d9d284936083_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_609c2d43d79d39cb.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b92c50bc699199b00d2df28fa4b13115_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_d22bb95d9fcde8a8.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cfa99af7e4589487652d1b1795485a7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_49373aded6529c66.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dafc4385d7c4c193e04972ff1b170ffd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_74786482445ab071.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ea6235ae2286475ec0ce54df78796545_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7a97a10fb79b95ec.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_e4c6c6f264fd68d9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_e5797afb7dfc9973.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_e6ad23f86223d4c5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_e72120eb7b51ac71.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e72970fea33345dd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_e77dfe77bc788ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_e90ccd26a05c65c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_e98a99bbb9830828.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_dbdfe8986a8ad40a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_dc34761183d018e0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ddc344c067b3f3f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_de41115580da9655.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,084
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,203
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,307
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,833
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,069
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,396
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,087
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,209
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,436
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,270
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,194
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,106
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_009dffb95a14ed1af8e22ac650191965_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ba71565815d02682.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1121d6158bdb245e1e0280ba54091604_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_aaf8360a53c0125b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2270af73835dcdf54b737183be03decb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_5d95ac5007336370.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_23a51ab6362042ff302175b4308c32a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_c0787be9fe216b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3c5c9f89c750503434cb31594950e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_40a94524a9dcc647.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_432b0c9d6c0e2cda334193082c1c160b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_5f086784919f064b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_44b6ac5313956eb0a109ae2a8db835df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_d4811e8a71dcf2f7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_553475ef86e976e84868a362b0c7e2f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_814fb8576fdedfd2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_678adec616095b4863c6530385d8c102_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_7f4cddac5996d310.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c730a8af352a12b383d9f1d0b1489f7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_a5c82898b4d6343a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf3bb1db41d003b9a110a8586385de99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_062fa5df3ce9107b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f4717ec4251c9dcb2ceff0d0cbff36b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_ed4bd6e14b11a2f0.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a9cf64ac9e009f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895c836dc59d3139.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a902c6aa9c46c8b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b04295dc2f24437.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0c7970ead3dda3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b6106ea04192279.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cefd598e7fcfd8a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6da22e01239fee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc2f10ab22b6bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_80177e83cb70b0a6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a64d32af548bb7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822419c7c87b2e1b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,297
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,613
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,492
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,417
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2536276 — ostatni przegląd: 08/17/2011 10:24:00 — zmiana: 5.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2536276
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init();