Jak przenieść pasek zadań systemu Windows z położenia domyślnego lub przywrócić go do położenia domyślnego

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób przenoszenia paska zadań z położenia domyślnego. W tym artykule opisano również sposób przywracania paska zadań do położenia domyślnego.
Przenoszenie paska zadań z położenia domyślnego
Aby przenieść pasek zadań z położenia domyślnego wzdłuż dolnej krawędzi ekranu do jednej z pozostałych trzech krawędzi ekranu:
  1. Kliknij pusty obszar paska zadań.
  2. Przytrzymaj główny przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy do miejsca na ekranie, w którym chcesz umieścić pasek zadań. Na przykład może być konieczne umieszczenie paska zadań pionowo po prawej stronie ekranu.
  3. Po przeniesieniu wskaźnika myszy do położenia na ekranie, w którym ma się znaleźć pasek zadań, zwolnij przycisk myszy.
Jeśli jest używany system Windows 98 lub Windows Me i pasek zadań się nie przemieszcza, należy się upewnić, że opcja przemieszczania paska zadań jest włączona. Jeśli jest używany system Windows XP lub Windows Vista, należy się upewnić, że nie jest włączona opcja Zablokuj pasek zadań. Aby sprawdzić stan paska zadań:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Pasek zadań i menu Start.
    • W systemie Windows ME kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie upewnij się, że na liście menu Start i paska zadań pod nagłówkiem paska zadań obok pozycji Włącz przenoszenie i zmienianie rozmiaru jest umieszczony znacznik wyboru. Jeżeli znacznik wyboru nie jest widoczny, kliknij pole, aby zaznaczyć tę funkcję, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Panel sterowania. Jeżeli znacznik wyboru jest widoczny, kliknij przycisk Anuluj, a następnie zamknij okno Panel sterowania.
    • W systemach Windows XP i Windows Vista wybierz kartę Pasek zadań i upewnij się, że obok pozycji Zablokuj pasek zadań nie ma znacznika wyboru. Jeśli znacznik wyboru jest widoczny, kliknij to pole, aby anulować wybór tej funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Panel sterowania. Jeśli znacznik wyboru nie jest widoczny, kliknij przycisk Anuluj, a następnie zamknij okno Panel sterowania.
UWAGA: Pasek zadań można zadokować po lewej stronie, prawej stronie, u góry lub u dołu ekranu. Przycisku Start ani elementu Windows Orb nie można przemieszczać z jednej strony paska zadań na drugą.
Przywracanie domyślnego położenia paska zadań
Aby przywrócić domyślne położenie paska zadań, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL po zakończeniu automatycznego testu POST, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny w menu startowym. Pasek zadań zostanie przywrócony do położenia domyślnego po ponownych uruchomieniu komputera.

UWAGA: Jeżeli podczas uruchamiania komputera zostanie naciśnięty i przytrzymany klawisz CTRL, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie klawiatury. W takim wypadku można spokojnie zignorować ten komunikat o błędzie klawiatury.
szybkie uruchamianie menu start pasek zadań domyślne dół góra zakotwiczony z boku ukryty przeniesiony przemieszczony
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253679 — ostatni przegląd: 08/22/2016 13:39:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbhowto kbprod2web kbui KB253679
Opinia