Pliki zaszyfrowane udostępnione w trybie offline nie są zaszyfrowane na komputerze klienckim

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL254156
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Po wybraniu opcji udostępniającej pliki zaszyfrowane w trybie offline pojawia się następujące ostrzeżenie:
Plik „nazwa pliku” jest zaszyfrowany. Po uczynieniu go dostępnym w trybie offline jego kopia lokalna nie będzie zaszyfrowana.
Jeśli udostępnianie pliku w trybie offline będzie kontynuowane, plik nie będzie przechowywany jako zaszyfrowany, nawet po wybraniu atrybutu zaszyfrowania.
Więcej informacji
Pliki zaszyfrowane, które zostaną udostępnione w trybie offline, nie są zaszyfrowane na komputerze lokalnym. Funkcja Pliki offline w systemie Windows 2000 używa właściwej dla komputera, lokalnej pamięci podręcznej, która jest współużytkowana przez wszystkich użytkowników danego komputera. Oznacza to, że wielu użytkowników ma dostęp do plików lokalnych przechowywanych w pamięci podręcznej, o ile mają oni wymagane prawa dostępu do odpowiednich kopii tych plików na serwerze. Ten typ wspólnego dostępu uniemożliwia zaszyfrowanie kopii lokalnej, ponieważ szyfrowanie ogranicza dostęp do jednego użytkownika.
efs csc
Właściwości

Identyfikator artykułu: 254156 — ostatni przegląd: 02/11/2014 13:56:27 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool kbenv KB254156
Opinia