Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2002

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano problemy z programem Microsoft Office PowerPoint 2002 rozwiązane w pakiecie poprawek dla programu PowerPoint 2002.

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

Prezentacje, które zawierają układy z obrazami tła, mogą powodować błędy po otwarciu w programie PowerPoint 2002. W przypadku wystąpienia takiego błędu zwracany jest komunikat z powiadomieniem, że część zawartości (tekst, obrazy lub obiekty) jest uszkodzona. Można ustalić, jaka zawartość została utracona, przeglądając układ, ale nie zawartość slajdów. W miejscu usuniętych elementów będą wyświetlane puste pola lub pola z tekstem „wyczyszczone”.
Więcej informacji

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemów opisanych w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawiły się problemy opisane w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować ten pakiet poprawek, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2002.  

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchomiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka zastępuje aktualizację zabezpieczeń 2464617 opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS11-022.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnego zaktualizowania produktu do najnowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa do zainstalowania poprawek pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania
FilesVersionSizeModified
POWERPNT.EXE10.0.687260866564/26/2011 14:02
PP7X32.DLL10.0.68671083684/26/2011 14:04
POWERPNT.EXE_103310.0.687260866564/26/2011 14:04
POWERPNT.EXE_104910.0.687260866564/26/2011 14:04
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2543242 — ostatni przegląd: 11/01/2013 22:27:00 — zmiana: 3.0

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbautohotfix KB2543242
Opinia