Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-049: Luka w zabezpieczeniach edytora XML firmy Microsoft umożliwia ujawnienie informacji: 14 czerwca 2011

Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2251489 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 14 czerwca 2011
 • 2251487 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
 • 2251481 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2251481.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2251481.
  • W przypadku używania programu Visual Studio Premier Partner Edition (PPE) ta aktualizacja będzie wymieniona w aplecie Programy i funkcje w Panelu sterowania w ten sposób:
   Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite — RUS (KB2251481)
  • W przypadku próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2005, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktualizacja nie ma zastosowania.
  • Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń (wydanej ponownie 9 sierpnia 2011) za pomocą usługi Microsoft Update może zostać zwrócony kod błędu „66a”.
 • 2494094 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494094.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494094.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494089 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494089.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494089.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494100 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494100.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494100.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494096 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494096.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494096.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494086 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 R2 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2494086.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494086.
  • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „aktualizacja zabezpieczeń”.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń będzie ona wyświetlana w Kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.
 • 2494088 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 R2 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2494088.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494088.
  • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „aktualizacja zabezpieczeń”.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń będzie ona wyświetlana w Kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.
 • 2494123 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4 QFE: 14 czerwca 2011
 • 2494120 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4 GDR: 14 czerwca 2011
 • 2494112 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 QFE: 14 czerwca 2011
 • 2494113 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 GDR: 14 czerwca 2011
 • 2546869 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2005 Management Studio Express: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2546869.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2546869.
  • Przy próbie ręcznego zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server Management Studio Express Edition (SSMSEE) przy użyciu pakietów programu SSMSEE skojarzonych z tą aktualizacją zabezpieczeń instalator tylko wyodrębnia pliki. Nie następuje rozpoczęcie instalacji. Jest natomiast wyświetlane menu Pomoc. Ten problem nie występuje w przypadku użycia usługi Windows Update lub Microsoft Update.
 • 2510065 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu InfoPath 2010: 14 czerwca 2011
 • 2510061 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu InfoPath 2007: 14 czerwca 2011

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ
Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następujących produktów:
 • SQL Server 2008 Management Studio Express
 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2543893 — ostatni przegląd: 09/01/2011 08:47:00 — zmiana: 5.0

 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft Infopath 2010
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2543893
Opinia
ipt>"); /ms.js" '="">