Udostępniono poprawkę Fix it maksymalizującą oszczędzanie energii na komputerze PC z systemem Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wprowadzenie
Firma Microsoft opublikowała nową poprawkę Fix it do maksymalizowania oszczędzania energii na komputerach PC z systemem Windows. Jest ona bezpłatna i umożliwia każdemu użytkownikowi komputera PC z systemem Windows automatyczne zastosowanie ustawień oszczędzania energii. Firma Microsoft we współpracy z Centralnym Instytutem Badań Przemysłu Energii Elektrycznej (CRIEPI) w Japonii przeprowadziła badania w celu zmierzenia zużycia energii elektrycznej przez komputery z systemem Windows. Na podstawie uzyskanych wyników szacuje się, że stosując tę poprawkę Fix it, zużycie energii elektrycznej komputerów można ograniczyć o około 30%.Przestroga
 • Poprawka Fix it maksymalizująca oszczędzanie energii jest przeznaczona dla komputerów, na których nie skonfigurowano ustawień oszczędzania energii i na których trzeba skonfigurować je od nowa. Jeśli na komputerze są stosowane ustawienia zarządzania energią lub funkcje oszczędzania energii skonfigurowane przez producenta komputera w ustawieniach fabrycznych, najlepiej nadal korzystać z tego oprogramowania.
 • Skonfigurowanie ustawień oszczędzania energii, takich jak stosowanie trybu uśpienia (wstrzymania) bądź wyłączanie ekranu, może przyczynić się do zakłóceń w pracy, na przykład gdy komputer jest używany do celów służbowych. Jeśli komputer powinien działać bez przerw przez wiele godzin, nie należy stosować na nim tej poprawki Fix it.
Jakie konkretnie działania wykonuje na komputerze ta poprawka Fix it?
Szacuje się, że w ogólnych przypadkach zastosowanie tej poprawki Fix it ograniczy zużycie energii elektrycznej o około 30%. Główne funkcje poprawki Fix it można podzielić na trzy grupy.
 • Utworzenie punktu przywracania systemu.
 • Ustawienie planu zasilania Oszczędzanie energii (w systemie Windows XP planu Minimalne zarządzanie energią).
 • Zastosowanie do planu Oszczędzanie energii dla podłączonego komputera wartości z poniższej tabeli.


Wymaganie systemowe
Poprawkę Fix it maksymalizującą oszczędzanie energii można uruchomić w następujących systemach operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowszym
Jak sprawdzić, czy poprawka Fix it zadziałała pomyślnie
Aby sprawdzić, czy poprawka Fix it zadziałała pomyślnie i automatycznie zastosowano wszystkie ustawienia, wykonaj poniższe czynności.

W systemie Windows 7:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg plan zasilania.
 2. Kliknij pozycję Wybierz plan zasilania.
 3. Sprawdź, czy jako plan zasilania jest ustawiony tryb Oszczędzanie energii.

  Uwaga Aby sprawdzić szczegóły, należy kliknąć pozycję Zmień ustawienia planu.
W systemie Windows Vista:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg zasilanie.
 2. Kliknij pozycję Opcje zasilania.
 3. Sprawdź, czy jako odpowiednia opcja jest ustawiony tryb Oszczędzanie energii.

  Uwaga Aby sprawdzić szczegóły, należy kliknąć pozycję Zmień ustawienia planu.
W systemie Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Opcje zasilania.

  Uwaga Jeśli po otwarciu Panelu sterowania wyświetlane jest poniższe okno, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Opcje zasilania.
 3. Sprawdź, czy jako opcja Schematy zasilania jest ustawiony tryb Minimalne zarządzanie energią.

Jak cofnąć ustawienia zastosowane przez tę poprawkę Fix it
Ustawienia można cofnąć, przywracając system. Należy wybrać punkt przywracania opisany jako „Microsoft Fix it 50666”. Aby przywrócić poprzedni stan, przywracając system, wykonaj poniższe czynności.

W systemie Windows 7 lub Windows Vista:
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg Przywracanie systemu.
 2. Kliknij pozycję Przywracanie systemu.

  Uwaga W przypadku wyświetlenia okna Kontrola konta użytkownika należy kliknąć przycisk Kontynuuj.
 3. Zostanie wyświetlony kreator Przywracanie systemu. Jeśli w opisie pozycji Zalecane przywracanie widnieje tekst Install: Installed Microsoft Fix it 50666 (Instalacja: Zainstalowana poprawka Microsoft Fix it 50666), kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Jeśli w opisie pozycji Zalecane przywracanie nie ma tekstu Install: Installed Microsoft Fix it 50666 (Instalacja: Zainstalowana poprawka Microsoft Fix it 50666), należy wybrać pozycję Wybierz inny punkt przywracania i kliknąć przycisk Dalej.

  Wybierz najnowszy punkt przywracania z opisem Installed Microsoft Fix it 50666 (Zainstalowana poprawka Microsoft Fix it 50666) i typem Install (Instalacja), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Po wyświetleniu okna Potwierdzanie punktu przywracania kliknij przycisk Zakończ. Zaraz po tym rozpocznie się przywracanie, a następnie zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Przed kliknięciem przycisku Zakończ zapisz wszelkie niezapisane pliki.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się do niego. Jeśli po zalogowaniu wyświetlany jest następujący komunikat, oznacza to, że przywracanie zostało ukończone. Kliknij przycisk Zamknij i sprawdź, czy ustawienia oszczędzania energii zostały cofnięte.
 6. Przywrócenie systemu może spowodować anulowanie zastosowania niektórych programów aktualizacji na komputerze. Aby ponownie zastosować takie aktualizacje i zapewnić aktualność komputera za pośrednictwem witryn Windows Update i Microsoft Update, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy.

  879101 Jak dbać o aktualność komputera?
Warto też zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat przywracania systemu.


W systemie Windows XP:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Przywracanie systemu.
 2. Zostanie wyświetlony kreator Przywracanie systemu. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Zostanie wyświetlone okno Wybieranie punktu przywracania. Wybierz datę uruchomienia poprawki Fix it, z listy Na tej liście kliknij punkt przywracania wybierz pozycję Installed Microsoft Fix it 50666 (Zainstalowana poprawka Microsoft Fix it 50666), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Zostanie wyświetlone okno Potwierdzanie wyboru punktu przywracania. Potwierdź, że wybranym punktem przywracania jest Microsoft Fix it 50666, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zaraz po tym rozpocznie się przywracanie, a następnie zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Przed kliknięciem przycisku Zakończ zapisz wszelkie niezapisane pliki.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się do niego. Jeśli po zalogowaniu wyświetlany jest następujący komunikat, oznacza to, że przywracanie zostało ukończone. Kliknij przycisk OK i sprawdź, czy ustawienia oszczędzania energii zostały cofnięte.
 6. Przywrócenie systemu może spowodować anulowanie zastosowania niektórych programów aktualizacji na komputerze. Aby ponownie zastosować takie aktualizacje i zapewnić aktualność komputera za pośrednictwem witryn Windows Update i Microsoft Update, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy.

  879101 Jak dbać o aktualność komputera?
Warto też zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat przywracania systemu.

Windows XP: Jak przywrócić poprzedni stan systemu Windows XP


Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2545427 — ostatni przegląd: 08/18/2011 08:27:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbexpertisebeginner kbdeployment kbsetup kbhowto kbfixme kbmsifixme kbharmony KB2545427
Opinia