Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niektóre ikony połączeń sieciowych i telefonicznych mogą nie być wyświetlane

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL254631
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy użytkownik kliknie przycisk Start, wskaże polecenie Ustawienia i dwukrotnie kliknie ikonę Połączenia sieciowe i telefonicznealbo kliknie prawym przyciskiem myszy ikonęMoje miejsca sieciowena pulpicie i wybierze właściwości, będzie mógł zaobserwować następujące symptomy:
 • Karta sieciowa powoduje konflikt zasobów z innym urządzeniem, a to sprawia, że nie jest wyświetlana ikona Połączenie lokalne. Menedżer urządzeń może pokazywać niezgodnie z prawdą, że urządzenie działa poprawnie.
 • Nie jest wyświetlana ikona Połączenie lokalne.
 • Nie jest wyświetlana ikona Utwórz nowe połączenie.
 • Po dwukrotnym kliknięciu ikony Utwórz nowe połączenie może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można utworzyć podanego połączenia. Powodem może być za mała ilość pamięci lub miejsca na dysku.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących przyczyn:
 • Usługa Plug and Play nie działa, co powoduje, że nie jest wyświetlana ikona Połączenie lokalne.
 • Usługa zdalnego wywołania procedury (RPC, Remote Procedure Call) nie działa, co powoduje, że nie jest wyświetlana ikona Utwórz nowe połączenie.
 • Za pomocą narzędzia Dcomcnfg.exe zmieniono domyślne ustawienia DCOM, co spowodowało wyświetlenie opisanego wcześniej komunikatu o błędzie.
 • Jedna z następujących sieciowych bibliotek dynamicznych nie została poprawnie zarejestrowana.
  • Netcfgx.dll
  • Netman.dll
  • Netshell.dll

 • Usługa Połączenia sieciowe jest wyłączona lub nie jest uruchomiona, co powoduje, że nie jest wyświetlana ikona Połączenie lokalne.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Sprawdzenie, czy zasoby urządzenia są poprawne

Aby rozwiązać ten problem:
 1. Uzyskaj od producenta karty sieciowej narzędzie do konfiguracji karty sieciowej. Zwykle, aby uruchomić narzędzia tego typu, należy uruchomić komputer za pomocą dysku startowego z systemem MS-DOS lub Windows 95/98.
 2. Jeśli karta sieciowa jest ustawiana za pomocą zworek, sprawdź, czy jej ustawienia nie powodują konfliktu z innym urządzeniem, oraz wybierz ręcznie ustawienie zasobu, który nie jest w tej chwili używany.

  UWAGA: Czasami, aby sprawdzić, które urządzenie powoduje konflikt z kartą sieciową, trzeba usunąć wszystkie urządzenia poza kontrolerem interfejsu sieciowego (NIC) i dodawać je pojedynczo, sprawdzając, czy wystąpił konflikt.

Uruchomienie usługi Plug and Play

Aby rozwiązać ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Aplikacje i usługi, kliknij pozycję Usługi, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Plug and Play.
 3. W oknie dialogowymTyp uruchomieniakliknij opcję Automatyczne, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

  UWAGA: Jeśli ikona Połączenie lokalne nadal nie jest wyświetlana, naciśnij kilka razy klawisz F5, aby odświeżyć ekran. Możesz też uruchomić komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci.

Uruchomienie usługi RPC

Aby rozwiązać ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Aplikacje i usługi, kliknij pozycję Usługi, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zdalne wywołanie procedury (RPC).
 3. W oknie dialogowymTyp uruchomieniakliknij opcję Automatyczne, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

  UWAGA: Jeśli usługa RPC jest wyłączona, być może trzeba będzie użyć Konsoli odzyskiwania.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania i używania Konsoli odzyskiwania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  229716 Opis Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000
 4. W Konsoli odzyskiwania uruchom polecenie Włącz RPCSS Service_Auto_Start, a następnie ponownie uruchom komputer.

  UWAGA: Jeśli ikona Utwórz nowe połączenie nadal nie jest wyświetlana, naciśnij klika razy klawisz F5, aby odświeżyć ekran. Możesz też uruchomić komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci.

Zresetowanie domyślnych uprawnień DCOM

W celu obejścia tego problemu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst dcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Właściwości domyślne w polu Poziom personifikacji kliknij inne ustawienie niż Anonimowy. Ustawienie domyślne to Identyfikuj.

Zarejestrowanie następujących bibliotek dll

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz poleceniecmd.exew wierszu Otwórz.
 2. Wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
    regsvr32 netshell.dll  regsvr32 netcfgx.dll  regsvr32 netman.dll
 3. Ponownie uruchom komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Ten problem występuje również wtedy, gdy wyczyszczone jest pole wyboruZezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitemznajdujące się na karcie Zaloguj we właściwościach usługi Połączenia sieciowe.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 254631 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:44:07 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbrpc kbtool kbui kbprb KB254631
Opinia