Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Communicator 2007 R2: czerwca 2011 r..

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2549042
Streszczenie
W tym artykule opisano pakiet Microsoft Office Communicator 2007 R2 rozwiązywane w aktualizacji dla programu Communicator 2007 R2 wydaną czerwca, 2011.

W tym artykule opisano następujące zagadnienia dotyczące aktualizacji:
 • Problemy rozwiązywane przez aktualizację.
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji aktualizacji.
 • Czy należy ponownie komputera po zainstalowaniu Aktualizacja.
 • Czy aktualizacja zastępuje inne Aktualizacja.
 • Czy należy wprowadzać zmian rejestru.
 • Ta aktualizacja zawiera pliki.
WPROWADZENIE

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • 2545288 Aby wyłączyć informacje dodatkowe obecność użytkownika w programie Office Communicator 2007 R2 dostępna jest aktualizacja
 • 2537249 Komunikaty o błędach po włączeniu rejestrowania w programie Office Communicator 2007 R2 po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji 2291453

Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje również problemy, które dotychczas są udokumentowane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 2489816 Użytkownik jest wyświetlany jako inny użytkownik w systemie Office Communicator 2007 R2
 • 2489823 Słuchaj głośne hałasu podczas wywołania do numeru Europejskiej PSTN przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2
 • 2472478 Wiadomości są błędnie ustawione w oknie konwersacji podczas używania programu Office Communicator 2007 R2 na komputerze, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 8
 • 2412518 Pewne numery telefonów użytkownika brakuje w innych użytkowników pakietu Office Communicator 2007 R2 jeden z numerów aktualizacji w usłudze Active Directory
 • 2415902 Nie można ustalić, czy innego użytkownika programu Office Communicator 2007 R2 obsługuje połączenie audio lub wideo wywołania przed rozpoczęciem rozmowy
 • 2416298 Program Office Communicator 2007 R2 monituje o podanie poświadczeń podczas pobierania danych dostępność za pośrednictwem usługi sieci Web programu Exchange
 • 2447990 Program Office Communicator 2007 R2 ulega awarii, gdy jednocześnie dwa połączenia przychodzące
 • 2447993 Program Office Communicator 2007 R2 nie odpowiada po wznowieniu komputera ze stanu uśpienia przy użyciu Wake on LAN
 • 2447995 Użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 nie odbierać wiadomości błyskawiczne od innego użytkownika
 • 2447997 Użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 otrzyma zaproszenie do udostępniania, nawet jeśli użytkownik już przystąpił do konferencji pulpitu
 • 2448009 Użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 jest odłączony od konferencji, gdy przełącznik udostępniania
 • 2449138 Aby wyłączyć określone funkcje w oknie konwersacji programu Office Communicator 2007 R2 podczas dołączania do konferencji Lync 2010 uczestnika zainicjowane za pomocą programu Office Communicator 2007 R2 dostępna jest poprawka
 • 2449140 Audio jest niedostępna w programie Office Communicator 2007 R2 po opuszczeniu sesja RDP, w którym dźwięk jest przekierowywany do komputera zdalnego
 • 2449142 Aby dołączyć plik compact delta w Office Communicator 2007 R2 Tytuł zadania i lokalizację biura kontaktu dostępna jest poprawka
 • 2449143 Komunikat o błędzie podczas używania programu Office Communicator 2007 R2 na komputerze, na którym jest uruchomiony program Office Outlook
 • 2449144 Fokus okno zmienia do okna konwersacji zdalnej kontroli połączeń użytkowników włączone i nawiązywanie połączeń przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2
 • 2449146 Ekran komputera wyłącza podczas połączenie wideo w programie Office Communicator 2007 R2
 • 2449148 Wyjątek krytyczny występuje podczas próby odpowiedzi na wywołanie usługi grupy odpowiedzi przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2
 • 2252163 Uruchamianie programu Office Communicator 2007 R2 po raz pierwszy powoduje dodatkowy ruch sieciowy
 • 2251520 Grupy dystrybucji wyświetla nieprawidłowe informacje w Office Communicator 2007 R2 po zmianie nazwy grupy dystrybucyjne
 • 2251474 Wywoływanie Office Communicator 2007 R2 użytkownik nie po zmianie pasujące numer w pliku Company_Phone_Number_Normalization_Rules.txt
 • 2251473 Nie można wysyłać wiadomości innych niż angielska stale w czcionki pogrubionej, kursywy lub podkreślenia w Office Communicator 2007 R2
 • 2250890 Komunikat o błędzie podczas wysyłania dużych plików za pomocą programu Office Communicator R2 i serwera Office Communications Server, który ma program Forefront Security for zainstalowany składnik Office Communications Server
 • 2250113 Nie można wprowadzać znaki DBCS do pola hasła podczas logowania do programu office communicator 2007 R2
 • 2231823 Dodatkowe opóźnienie jest spowodowane Office Communicator 2007 R2 po wprowadzeniu komputera w stan hibernacji lub wstrzymania
 • 2268858 Ostatnio wybierany numer telefonu kontaktu zmiany "Communicator Call", po uruchomieniu programu Communicator 2007 R2 lub Communicator 2007
 • 978164 Zostanie otwarte okno konwersacji nieoczekiwanie po naciśnięciu klawisza ENTER w polu wyszukiwania w programie Office Communicator 2007 lub Office Communicator 2007 R2
 • 2294484 "Połączenie zostało zakończone na media łączność błąd." komunikat o błędzie po wprowadzeniu audio lub wideo wywołanie zawiera zdalnego użytkownika Office Communicator
 • 981412 Konwersacje w programie Office Communicator 2007 R2 konferencje głosowe używania dużej ilości miejsca w folderze historii konwersacji w programie Office Outlook
 • 981410 Parametr identyfikator kontaktu nie działa, dodając niestandardowe polecenia do menu programu Office Communicator 2007 R2
 • 981411 Tekst jest nieczytelny, podczas kopiowania tekstu z witryny sieci Web programu Office SharePoint Server i wkleić tekst do programu Office Communicator 2007 R2
 • 981413 "; nbsp" jest konwertowana na â podczas kopiowania tekstu z programu Internet Explorer do okna konwersacji programu Office Communicator 2007 R2
 • 981414 Microsoft Office Communicator nie może dokonywać codziennie zsynchronizować zmiany do swojej książki adresowej
 • 983215 Puste okno nieoczekiwanie otwierany podczas uruchamiania programu Office Communicator 2007 R2
 • 971843 Administratorzy przedsiębiorstwa nie można ustawić i wymuszenia menedżera informacji osobistych ustawień integracji z programem Outlook mógł wyłączyć integracji z programem Outlook dla programu Microsoft Office Communicator 2007 R2
 • 972085 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania programu Microsoft Office Communicator 2007 R2: "Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania wiadomości. Uruchom Microsoft Office Outlook i jest ustawiony jako domyślny klient poczty."
 • 972087 W programie Communicator 2007 R2 podczas wywołania przez użytkownika za pomocą Tanjay słychać dzwonienie i audio ze strony użytkownika
 • 972090 Głos jest nieciągły, korzystając z programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 do wywoływania w systemie Windows 7 lub pulpitu zdalnego z systemem Windows Server 2008 R2
 • 972091 Komunikat o błędzie w Communicator 2007 R2 podczas próby dołączenia do połączenia konferencyjnego z programu Outlook: "Nie można otworzyć program ponieważ Office Communicator lub Office Communications Server Attendant jest już uruchomiony na koncie użytkownika systemu windows"
 • 971845 Funkcja uprawnienia pełnomocnika w Office Communicator 2007 R2 jest niedostępna dla użytkowników — ujednolicona komunikacja
 • 971846 Na komputerze z systemem Windows XP nie są wyświetlane w programie Office Communicator 2007 R2 klatek wideo
 • 972093 Komunikat o błędzie podczas próby wyregulować głośność podczas rozmowy w oknie konwersacji programu Communicator 2007 R2 na komputerze z systemem Windows XP: "Nie można dopasować głośność głośnika"
 • 972097 Komunikat o błędzie podczas rozszerzania grupy dystrybucyjnej ulegnie Office Communicator 2007 R2: "Nie można zapisać kopię lokalną grup dystrybucyjnych."
 • 972099 W wiadomości e-mail HTML "Spełniają teraz — zaproszenie pocztą E-mail" jest generowany przez program Microsoft Office Communicator 2007 R2 jest nieczytelny tekst w treści wiadomości
 • 972403 Użytkownicy programu Communicator 2007 R2 mogą wystąpić problemy z wydajnością sieci, wywołanych przez pobranie pełnego pliku listy (GAL) adresu globalnego lub pobierania plików różnicowych GAL
 • 971844 Nazwa nie pojawia się w Communicator 2007 R2, gdy użytkownik telefonu prywatna wymiana oddziałowa wywołuje użytkownika Communications Server 2007 R2
 • 971078 Automatyczna aktualizacja, pobieranie nie jest inicjowane na komputerze, na którym jest uruchomiony program Office Communicator 2007 R2 budowania 3.5.6907.9
 • 968504 Opis aktualizacji programu Communicator 2007 R2 usługi Online firmy Microsoft
 • 968623 Doświadczenie jednokierunkowe audio użyto telefony LG Nortel IP8540 lub Polycom CX700 Audio wideo wywołać w systemie Windows XP
 • 968624 Błąd występuje po odłączeniu komputera, na którym jest uruchomiony program Communicator 2007 R2 z sieci: "identyfikator zdarzenia: 3" lub "identyfikator zdarzenia: 7"
 • 968625 Opis poprawki hotfix po wydaniu pakietu Office 2007 stosuje się zmiany początkowej dla integracji programu Office Communicator 2007 R2 i następnej wersji pakietu Office
 • 968628 Communicator 2007 R2 przechowuje rzeczywistą liczbą zdalnego (numer jest wybierany) dla połączeń wychodzących, aby strona zdalna
 • 968631 Czcionki w oknie konwersacji jest bardzo mała, po uruchomieniu programu Office Communicator 2007 R2 na komputerze z systemem Windows Vista, na którym zainstalowano wysokiej rozdzielczości (120 DPI) z zainstalowany program Internet Explorer 8
 • 968632 Nie można kliknąć pole hasła i wprowadzić hasło podczas rejestrowania się w programie Office Communicator 2007 R2
 • 968634 Opis aktualizacji pakietu Office Communicator 2007 R2 do obsługi urządzeń roundtable Polycom
 • 968690 W systemie Office Communicator 2007 R2 pobiera użytkownik a awarii do deliver wiadomości po wysłaniu wiadomości Błyskawiczne do użytkownika B, nawet jeśli użytkownik b otrzyma komunikat
 • 976045 Komunikat o błędzie podczas próby dodania kontaktu do programu Outlook w programie Communicator 2007 R2: "Nie można połączyć z Microsoft Office Outlook, aby dodać kontakt, ponieważ program Outlook nie odpowiada"
 • 976046 Hiperłącza są konwertowane na małe litery, jeśli je wysłać w wiadomości błyskawicznej jako tekst Communicator 2007 R2
 • 976048 Komunikat o błędzie podczas wylogowania, ponownego uruchomienia lub zamknięcia komputera, na którym jest uruchomiony program Communicator 2007 R2: "Communicator — Program End"
 • 976050 Odpowiedzi na wywołanie przychodzące na urządzeniu, które używa liczby jednoczesnych ring Office Communicator 2007 R2 generuje powiadomienia Nieodebrane połączenie
 • 976051 Ekran programu Communicator 2007 R2 sporadycznie zawiesza się przez kilka sekund, gdy są w sesji konferencji wideo lub audio
 • 976052 Wyświetlana nazwa kontaktu nie został rozwiązany po wysłaniu wezwania na spotkanie w programie Communicator 2007 R2
 • 976054 Dźwięk przeskakuje w Communicator 2007 R2 podczas wywołania Communicator lub podczas wywołania Public Switched Telephone Network na komputerze z systemem Windows Vista
 • 976985 Niektóre konta użytkowników są zablokowane, gdy używasz programu Office Communicator 2007 R2
To rozwiązuje aktualizacja zbiorcza, wraz z aktualizacja 969696 i 969821, następujący problem:
 • 971628 Gdy pełnomocnik w imieniu menedżera próbuje użyć dodatek konferencje dla programu Outlook, zaplanować spotkanie żywych lub planowanie konferencji, pełnomocnika zamiast informacji Menedżera wyświetlania informacji w wniosek Konferencji nieoczekiwanie

  Uwaga Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować aktualizację 978564, aktualizacja 969696 i 969821 aktualizacji.

  Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący artykuł: numery w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  969696 Opis aktualizacji dla dodatku Live spotkania Konferencji dla programu Outlook: lipca 2009
  969821 Opis pakietu aktualizacji dla pakietu Office Communications Server 2007 R2: lipca 2009
Rozwiązanie

Informacje o pakiecie aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Centrum:
PobierzPobierz Communicator.msp pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujące numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Najczęściej używane Microsoft aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, plik została zaksięgowana. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które zapobiegają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Warunki wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla zainstalowanie tego pakietu aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli pewne zależności w Microsoft Office Communicator wciąż działa po zastosowaniu aktualizacji. Dla przykład Microsoft Office Outlook lub programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 uruchomione po zastosowaniu aktualizacji, może być ponowne uruchomienie komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację, która została omówiona w artykule 2501722 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2501722 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Communicator 2007 R2: marca 2011 r..

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby zastosować to Aktualizacja.

Informacje o pliku

Ta aktualizacja może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu nowszej kompilacji. Ta aktualizacja zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemy, które są wymienione w tym artykule.

Po zainstalowaniu aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty pliku lub nowszej wersji atrybuty pliku wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Appshapi.dll3.5.6907.9618,82403-Cze-20111: 44
Appshcom.dll3.5.6907.37194,39203-Cze-20111: 44
Communicator.exe3.5.6907.2335,150,56003-Cze-20111: 44
Lcwabext.dll3.5.6907.988,39203-Cze-20111: 44
Ocapi.dll3.5.6907.2337,704,91203-Cze-20111: 44
Ocoffice.dll3.5.6907.9144,71203-Cze-20111: 44
Rtmpltfm.dll3.5.6907.2256,264,66403-Cze-20111: 44
Uccp.dll3.5.6907.2234,774,73603-Cze-20111: 44
UC.dll3.5.6907.2335,932,36003-Cze-20111: 44


Materiały referencyjne
Dla więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący artykuł: numer w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2549042 — ostatni przegląd: 06/09/2011 20:24:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2549042 KbMtpl
Opinia