Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W programie Internet Explorer jest wyświetlany błąd „Nie można wyświetlić strony” z powodu nieprawidłowego limitu czasu serwera proxy

Symptomy
W rzadkich przypadkach pewne błędy połączenia z serwerem mogą powodować dodawanie serwerów proxy do nieprawidłowej listy serwerów proxy, przez co program Internet Explorer korzysta z tej listy serwerów proxy do czasu tymczasowego wyłączenia wszystkich serwerów. W takiej sytuacji w programie Internet Explorer jest wyświetlany błąd „Nie można wyświetlić strony” do czasu wyczyszczenia nieprawidłowej listy serwerów proxy (domyślnie trwa to 30 minut).


Przyczyna
Ze względu na wydajność w przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z serwerem proxy przez program Internet Explorer ten serwer proxy jest dodawany do nieprawidłowej listy serwerów proxy, przez co nie zostanie on ponownie użyty przez określony czas. Domyślnie ten okres trwa 30 minut. Jeśli skrypt automatycznej konfiguracji serwerów proxy zwróci listę serwerów proxy z wieloma serwerami proxy, zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z następnym serwerem proxy z listy. Jeśli próba nie powiedzie się, będzie powtarzana do czasu nawiązania połączenia lub sprawdzenia całej listy. Jeśli zostanie sprawdzona cała lista i nie będzie można nawiązać połączenia, wówczas w programie Internet Explorer zostanie wyświetlony błąd „Nie można wyświetlić strony”.


Rozwiązanie
Firma Microsoft bada ten problem i opracowuje odpowiednie rozwiązania. W przypadku wystąpienia tego problemu można zastosować tymczasowe obejścia pozwalające przywrócić połączenie.

Dostępne są następujące obejścia:

Metoda 1
Ponowne uruchomienie programu Internet Explorer w celu wyczyszczenia nieprawidłowej listy serwerów proxy.


Metoda 2
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich rozwiązanie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Należy ustawić niestandardowy interwał nawiązania ponownej próby dla serwerów proxy przy użyciu następującego klucza rejestru:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
W tym kluczu należy utworzyć wartość DWORD o nazwie BadProxyExpiresTime i przypisać do niej wartość 0. Ta wartość jest podawana w sekundach.
Ustawienie wartości równej 0 uniemożliwi dodawanie serwerów proxy do nieprawidłowej listy serwerów proxy.

Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.


Więcej informacji
Wartość BadProxyExpiresTime wprowadzono w programie Internet Explorer 5.01. Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule:

Program Internet Explorer nie próbuje ponownie użyć nieprawidłowego serwera proxy przez 30 minut
http://support.microsoft.com/kb/320507limit czasu, stan HTTP 504, proxy, fixit, fix it, fixme, automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2551554 — ostatni przegląd: 11/22/2011 21:09:00 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • kbmsifixme kbfixme KB2551554
Opinia