Jak usunąć plik Pagefile.sys w konsoli odzyskiwania

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas rozruchu przy użyciu konsoli odzyskiwania i próby usunięcia pliku Pagefile.sys pojawia się komunikat o braku pliku. Na liście w katalogu głównym folderu rozruchowego (dysku, na którym znajduje się folder %katalog_główny_systemu%) nie ma pliku Pagefile.sys.
Przyczyna
Takie zachowanie pojawia się, ponieważ plik Pagefile.sys jest niedostępny podczas korzystania z konsoli odzyskiwania.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu należy skopiować inny plik do pliku Pagefile.sys. Po skopiowaniu pliku plik Pagefile.sys zostanie wyświetlony i będzie można go usunąć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Przeprowadź rozruch do konsoli odzyskiwania.
 2. Ponieważ rozruch jest przeprowadzany do folderu %katalog_główny_systemu% (najczęściej jest to folder C:\Winnt), wpisz następujące polecenie:
  cd \
 3. Wpisz następujące polecenie, aby zastąpić istniejący plik Pagefile.sys plikiem Boot.ini:
  copy c:\boot.ini pagefile.sys
 4. Wpisz następujące polecenie:
  del pagefile.sys
 5. Po skopiowaniu pliku Boot.ini do pliku Pagefile.sys plik Pagefile.sys pojawi się na liście katalogów.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
plik stronicowania
Właściwości

Identyfikator artykułu: 255205 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:50:52 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB255205
Opinia