Jak ustalić wersję programu pakietu Office 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Informacje o wersji programu pakietu Microsoft Office 2000 wyświetlane w oknie Microsoft nazwa_programu – informacje (w menu Pomoc) mogą być różne, zależnie od programu.
Więcej informacji
W niektórych programach pakietu Office 2000 numer wersji jest wyświetlany obok nazwy programu. Numer wersji jest wyświetlany w postaci sześciu cyfr rozdzielanych kropkami: x.x.xxxx. Na przykład w programie Access 2000 jest wyświetlany numer wersji:
9.0.2720
Uwaga W programie Microsoft Outlook 2000 oraz Microsoft FrontPage 2000 numer wersji jest wyświetlany w postaci siedmiu cyfr rozdzielanych kropkami: x.x.x.xxxx.

Ostatnie cztery cyfry numeru wersji mogą być różne zależnie od programu. Cyfry te są pobierane z pliku Mso9.dll lub z pliku EXE danego programu. Programy Microsoft Access 2000, Microsoft Excel 2000 i Microsoft Word 2000 pobierają te cyfry z pliku Mso9.dll, natomiast pozostałe programy pakietu Office — ze swoich plików EXE.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o wersji wyświetlane w przypadku każdego programu pakietu Office 2000 w oknie Microsoft nazwa_programu – informacje.

Program       Wyświetlana informacja o wersji-----------------------------------------------Access        Microsoft Access 2000 (9.0.2720)Binder        Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel         Microsoft Excel 2000 (9.0.2720)FrontPage     Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.2720Outlook       Microsoft Outlook 2000 (9.0.0.2711)PowerPoint    Microsoft PowerPoint 2000(9.0.2716)Publisher     Microsoft Publisher 2000Word          Microsoft Word 2000 (9.0.2720)				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SR1 dla pakietu Office 2000

Program       Wyświetlana informacja o wersji -----------------------------------------------------Access        Microsoft Access 2000 (9.0.3821 SR-1)Binder        Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel         Microsoft Excel 2000 (9.0.3821 SR1)FrontPage     Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.3821              SR1 występuje na lewo od nazwy użytkownika.Outlook       Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.3821)PowerPoint    Microsoft PowerPoint 2000 SR1 (9.0.3821)Publisher     Microsoft Publisher 2000 SR1Word          Microsoft Word 2000 (9.0.3821 SR1)				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SP2 dla pakietu Office 2000

Program       Wyświetlana informacja o wersji ---------------------------------------------------------Access        Microsoft Access 2000 (9.0.4402 SR1)Binder        Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel         Microsoft Excel 2000 (9.0.4402 SR1)FrontPage     Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.4426              SR1 wystepuje na lewo od nazwy użytkownika, firmy i ID produktu.Outlook       Microsoft Outlook 2000 SR1 (9.0.0.4527)PowerPoint    Microsoft PowerPoint 2000 SR1 (9.0.4527)Publisher     Microsoft Publisher 2000 SR1Word          Microsoft Word 2000 (9.0.4402 SR-1)				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SP3 dla pakietu Office 2000

Program       Wyświetlana informacja o wersji ---------------------------------------------------------Access        Microsoft Access 2000 (9.0.6926 SP3)Binder        Microsoft Office Binder 9.0.2702Excel         Microsoft Excel 2000 (9.0.6926 SP3)FrontPage     Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.6625              SP3 występuje na lewo od nazwy użytkownika, firmy i ID produktu.Outlook       Microsoft Outlook 2000 SP3 (9.0.0.6627)PowerPoint    Microsoft PowerPoint 2000 SP3 (9.0.6620)Publisher     Microsoft Publisher 2000 SP3Word          Microsoft Word 2000 (9.0.6926 SP3)				
Uwaga Informacje o wersji mogą ulec zmianie po zainstalowaniu nowych aktualizacji.

Ważne Nie wszystkie aktualizacje powodują zmianę numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa_programu – informacje. W przypadku instalowania aktualizacji, która nie zmienia numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa_programu – informacje, należy sprawdzić wersję pliku wykonywalnego danego programu pakietu Office zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Jak sprawdzić właściwość Wersja w przypadku pliku wykonywalnego”.

Uwaga Jeżeli w danej aktualizacji nie uwzględniono zaktualizowanej wersji pliku wykonywalnego programu, należy przeczytać dokumentację dostarczoną razem z aktualizacją, aby zidentyfikować zaktualizowane pliki, a następnie sprawdzić wersje zaktualizowanych plików.

Uwaga Informacje o wersji mogą ulec zmianie po zainstalowaniu nowych aktualizacji. Domyślnie pliki programów pakietu Office są instalowane w następującym folderze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
Nazwy plików wykonywalnych są takie same dla każdej wersji pakietu Office i są następujące:
Excel.exe
Frontpg.exe
Msaccess.exe
Outlook.exe
PowerPnt.exe
Winword.exe
MSPub.exe

Jak sprawdzić właściwość Wersja w przypadku pliku wykonywalnego

Aby odnaleźć odpowiedni plik i sprawdzić wersję programu, należy przeszukać dysk twardy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz odpowiednią nazwę pliku wymienioną na powyższej liście, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na wynikowej liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zawartości i historii aktualizacji pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266134 Historia aktualizacji pakietu Office 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące numerów wersji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
252885 OFF2000: Programs May Display Different Version Numbers in "About" Box
254844 OFF2000: Non SR-1 Program May Display "Service Release 1" in "About Microsoft <Program Name>" Box
OFF2000 build number sr1 product sp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 255275 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:52:10 — zmiana: 3.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB255275
Opinia