Wszystkie porty TCP/IP, które są w stanie czas_oczekiwania nie zostaną zamknięte po 497 dni od uruchomienia systemu w systemie Windows Vista, w systemie Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2553549
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 występują następujące problemy.

Problem 1

Wszystkie porty TCP/IP, które są w stanie czas_oczekiwania nie zostaną zamknięte po 497 dni od uruchomienia systemu. W związku z tym może się wyczerpać portów TCP/IP i nie można utworzyć nowej sesji TCP/IP.

Uwaga Ten problem może dotyczy niektórych operacji związanych z siecią, do tego komputera. Na przykład możesz spróbować niektórych narzędzi administracji zdalnej używać do zarządzania kontrolera domeny z systemem Windows Server 2008, który został uruchomiony dla więcej niż dni. W tym przykładzie narzędzia administracji zdalnej nie może połączyć się z kontrolerem domeny.

Problem 2

Odciążanie typu chimney TCP/IP nie powiedzie się po 248.5 dni. W związku z tym systemy przestanie odpowiadać po 248.5 dni, jeśli przenoszące połączeń są używane.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Vista kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo, terminy mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko "Windows Vista" jest wyświetlana na stronie żądanie poprawki. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, że każda poprawka dotyczy.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRUsługi
  6.0.600 1. 22xxxSystem Windows Vista i Windows Server 2008Z DODATKIEM SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxSystem Windows Vista i Windows Server 2008z dodatkiem SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z wersji systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM mają 6.0.0000.XXXXXX numer wersji.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są niezwykle ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu 86, Windows Server 2008 i Windows Vista x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264331,23216-Maj-201113: 13
Netio.sys6.0.6001.22917220,04818-Maj-201113: 26
BFE.dll6.0.6001.22917328,70412-Maj-201114: 28
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2291798,19218-Maj-201113: 25
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-Maj-201114: 29
IKEEXT.dll6.0.6001.22917438,27212-Maj-201114: 29
WFP.MOFNie dotyczy81404-Mar-201005: 54
WFP.TMFNie dotyczy208,96612-Maj-201113: 10
Tcpip.sys6.0.6001.22917902,54418-Maj-201113: 25
Tcpip.sys6.0.6002.22643913,29618-Maj-201113: 25
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264340,44816-Maj-201113: 52x 64
Netio.sys6.0.6001.22917342,92818-Maj-201113: 22x 64
BFE.dll6.0.6001.22917458,24012-Maj-201114: 50x 64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917165,26418-Maj-201113: 22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917779,77612-Maj-201114: 52x 64
IKEEXT.dll6.0.6001.22917454,65612-Maj-201114: 53x 64
WFP.MOFNie dotyczy81426-Lut-201004: 14Nie dotyczy
WFP.TMFNie dotyczy207,89612-Maj-201113: 34Nie dotyczy
Tcpip.sys6.0.6001.229171,413,52018-Maj-201113: 22x 64
Tcpip.sys6.0.6002.226431,424,27218-Maj-201113: 22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-Maj-201114: 29x86
WFP.MOFNie dotyczy81404-Mar-201005: 54Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264380,89616-Maj-201114: 03IA-64
Netio.sys6.0.6001.22917638,35218-Maj-201113: 15IA-64
BFE.dll6.0.6001.22917781,31212-Maj-201114: 27IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917261,00818-Maj-201113: 15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.229171,122,30412-Maj-201114: 28IA-64
IKEEXT.dll6.0.6001.22917925,69612-Maj-201114: 29IA-64
WFP.MOFNie dotyczy81425-Lut-201007: 43Nie dotyczy
WFP.TMFNie dotyczy208,01312-Maj-201113: 22Nie dotyczy
Tcpip.sys6.0.6001.229172,942,86418-Maj-201113: 15IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.226432,968,97618-Maj-201113: 15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612-Maj-201114: 29x86
WFP.MOFNie dotyczy81404-Mar-201005: 54Nie dotyczy
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywisty system operacyjny, że każda poprawka dotyczy.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRUsługi
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, wydane szeroko rozpowszechnione i niezwykle ważne problemy. Usługi LDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2 i Windows 7". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tcpip.sys6.1.7600.169431,286,00007-Sty-2012.06: 01x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122187,24807-Sty-2012.05: 52x86
Tcpip.sys6.1.7600.211221,302,38407-Sty-2012.05: 52x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Lis-201012: 29x86
Tcpip.sys6.1.7601.177571,290,60807-Sty-2012.05: 53x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893wynosi 187,76007-Sty-2012.07: 00x86
Tcpip.sys6.1.7601.218931,303,92007-Sty-2012.07: 00x86
Dla wszystkich wspieranych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tcpip.sys6.1.7600.169431,896,30407-Sty-2012.06: 38x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122288,11207-Sty-2012.06: 50x 64
Tcpip.sys6.1.7600.211221,878,89607-Sty-2012.06: 50x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Lis-201013: 33x 64
Tcpip.sys6.1.7601.177571,920,36807-Sty-2012.06: 49x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893288,62407-Sty-2012.06: 29x 64
Tcpip.sys6.1.7601.218931,901,42407-Sty-2012.06: 29x 64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Tcpip.sys6.1.7600.169433,787,63207-Sty-2012.05: 40IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122482,67207-Sty-2012.05: 35IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.211223,804,52807-Sty-2012.05: 35IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Lis-201010: 33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.177573,794,80007-Sty-2012.05: 24IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893483,18407-Sty-2012.05: 29IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.218933,807,08807-Sty-2012.05: 29IA-64
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Ta poprawka zawiera problem opisany w KB 2752589. W związku z tym Odwołaj się do KB 2752589 przed zastosowaniem tej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge base:
2752589 "0x000000D1" błąd stop po zainstalowaniu poprawki 979612 lub w każdym późniejszym wersję poprawki, który zawiera plik Tcpip.sys na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Jeśli zastosowano biuletynu zabezpieczeń MS12-032 (KB 2688338) i spróbuj zastosować poprawkę opisaną w tym artykule, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, informujący, że komputer nie wymaga poprawki. MS12-032 zawiera poprawkę KB 2553549 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Jednak w systemie Windows Vista i Windows Server 2008, poprawka jest konieczne, nawet jeśli zastosowano MS12-032.

W systemie Windows Server 2008 R2 i Windows 7 tej poprawki jest zwalniane oddziałów ładunek podwójny oddział, który obsługuje LDR i GDR. W związku z tym najnowsze aktualizacja programu, który został zwolniony do tych systemów i zawiera pliki binarne w tym samym ten pakiet poprawek zawiera także poprawki dotyczące problemów, które są opisane w sekcji "Symptomy".

Jednak w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista Ta poprawka jest zwolniony jako ładunek LDR tylko do oddziału. W związku z tym najnowsze aktualizacja programu, który został zwolniony do tych systemów i zawiera pliki binarne w ten sam jak ten pakiet poprawek nie zawiera poprawki dotyczące problemów, które są opisane w sekcji "Symptomy".

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x 86-wersje systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuX86_327d05106f28b36766b98c71f51ab813_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_a0b961dc4d558f25.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 45
Nazwa plikuX86_34d04ad683f1edbe29a1d7b454c665d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_227a7ae36173062c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,402
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 45
Nazwa plikuX86_47cf869a2cfb89585773782270abcba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_850e32aa108fd846.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,056
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 45
Nazwa plikuX86_e1c997d632bb21ca3d5f1a9b296051d3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b1bf9d52c24aab57.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 45
Nazwa plikuX86_f65dd9d023de5b31b4eda91ca82c3923_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_184d6c84a4d72372.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 45
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-l...istry obsługa tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_886515181bce947b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,845
Data (UTC)16-Maj-2011
Godzina (UTC)15: 19
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_57214aeace6cddb3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,114
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuX86_microsoft-windows sieć security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdaa4dfe43aa2e5d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku131,815
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a3f0677f85974a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,596
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b565f1637cc7dae5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,762
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuAmd64_14aff7f8c6cb9179155f93fc9ee23747_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_72f7bc03659b78f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_3c0d25b1865e3c48a5a52cf4fb2cbc71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8806544a67e46b79.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_4c5d166f50f7476f4bdc81b326784050_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_7a99adc20615698a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,410
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_773445a8d8f3d42c36344e7d2fef8d62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_37034088d1929361.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,766
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_b69315dd87979a0a17b52e9707ef0afd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_2d6b3f2726b3cf9e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_fad84677842d5fea0be5e1e6b7d6acb2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_253b2c7b990c7995.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,114
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-l...istry obsługa tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e483b09bd42c05b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,122
Data (UTC)16-Maj-2011
Godzina (UTC)15: 49
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b33fe66e86ca4ee9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,122
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows sieć security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_29c8e981fc079f93.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku131,861
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_0fc28beb37e30880.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,618
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_11848ce735254c1b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,784
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 730
Data (UTC)12-Maj-2011
Godzina (UTC)14: 37
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows sieć security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku71,155
Data (UTC)12-Maj-2011
Godzina (UTC)14: 37
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_4eafefd2d7f59ce59f5113d0b9d3aa1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_e31960d0c2efbbc8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1406
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 43
Nazwa plikuIa64_5a9a2de42ce9dba30e423fe05155d678_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_3a83a2f5b55d0cb5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,110
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 43
Nazwa plikuIa64_7b3566eb5f6e7336263efa20676c58e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e3974036d6488682.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,066
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 43
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-l...istry obsługa tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8866b90e1bcc9d77.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,118
Data (UTC)16-Maj-2011
Godzina (UTC)15: 44
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_5722eee0ce6ae6af.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,118
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows sieć security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdabf1f443a83759.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku131,838
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a5945d7f83a046.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,607
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b56795597cc5e3e1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,773
Data (UTC)18-Maj-2011
Godzina (UTC)13: 47
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 730
Data (UTC)12-Maj-2011
Godzina (UTC)14: 37
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows sieć security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku71,155
Data (UTC)12-Maj-2011
Godzina (UTC)14: 37

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuAktualizacja bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,719
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,773
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_23c592bb365b84f142f87f02dc2f3880_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_6a005a8348724dd5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4020dfd311bfefc91d69dc1423298500_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_59016db9ecd611aa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_cee75e7b0bf56755f3c99f419f715a69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_990050afd29c7ea5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e8719dc5f32cd5eb522fb696ef56853e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_13b9ab9fbcc75691.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku702
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31db2f5c79b22df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,780
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)13: 45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bbc770e0a9a4b2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,834
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)06: 15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fd4137c4c61018.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,780
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)13: 45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5579d2ade07ba4a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,834
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)08: 07
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_067181ec8427b1c6a84ea4b0abaaab50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_8539682913334df9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_575501fc72b4464c8181268ad20ed48e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_39e8ded8a97d52d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6c7efbebbb1e6a18f16fb8a662fcbd7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_3d3f38744b28a49c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7035f0529f97dbeeca6150717ba06c90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_2e808f4aa27ae192.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_0f3c4e797ff89415.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,784
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)14: 27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_0fda62f4990715e8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,838
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)07: 19
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_111bdcbb7d23814e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,784
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)14: 27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_117638ae96652b80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,838
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)08: 05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAktualizacja bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,153
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,215
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_0d8bf3a1001841a66b7427886384ba45_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_db736437fa44b5fd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_a37f129ad6142c67c6078983b9e14725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_38fd017d786d725b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_ad6ea0d78f9587c95d5a8a988bc31dce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_f5ce1b72516bb4f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_d6c5f27b0415b37ee887564e1645bb1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_2ca32b74af51fd9f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31f56ebc7992bdb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,782
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bd6b66e0a7adae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,836
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)07: 10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fee52dc4c41914.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,782
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5594120de05c346.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,836
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)08: 03
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAktualizacja bf.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,909
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,947
Data (UTC)07-Sty-2012.
Godzina (UTC)12: 28
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2553549 — ostatni przegląd: 10/31/2012 02:10:00 — zmiana: 9.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Pre-Beta, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2553549 KbMtpl
Opinia