Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Metody odzyskiwania zaszyfrowanych plików danych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL255742
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano metodę odzyskiwania danych zaszyfrowanych przy użyciu systemu szyfrowania plików (EFS) w przypadku, gdy klucz prywatny użytkownika, który zaszyfrował pliki, został zniszczony.
Więcej informacji
Jeżeli komputer jest członkiem domeny opartej na systemie Windows 2000, a pliki zostały zaszyfrowane przy użyciu konta użytkownika domeny, zaszyfrowane pliki można odzyskać przez agenta odzyskiwania systemu szyfrowania plików odpowiedniego dla danej domeny. Są dwie metody umożliwiające określenie agenta odzyskiwania:
  • Skontaktuj się z administratorem systemu.
  • Jeżeli masz dostęp do zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit, możesz użyć narzędzia Efsinfo, aby określić agenta odzyskiwania dla określonego pliku lub zestawu plików.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Efsinfo, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    243026 Using Efsinfo.exe to Determine Information About Encrypted Files
Jeżeli komputer nie jest członkiem domeny opartej na systemie Windows 2000 (jest samodzielnym serwerem lub członkiem domeny opartej na systemie Microsoft Windows NT 4.0), lokalne wbudowane konto Administrator może zostać wyznaczonym agentem odzyskiwania dla wszystkich użytkowników komputera.Aby móc w tym przypadku odzyskać zaszyfrowane informacje znajdujące się na komputerze, należy mieć kopię zapasową klucza prywatnego agenta odzyskiwania, wykonaną przed utraceniem klucza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania systemu szyfrowania plików i wykonywania kopii zapasowej oraz odzyskiwania klucza prywatnego agenta odzyskiwania, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
223316 Best Practices for Encrypting File System
241201 How to Back Up Your Encrypting File System Private Key
242296 How to Restore an EFS Private Key for Encrypted Data Recovery
Dodatkowe informacje dotyczące systemu szyfrowania plików EFS są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA: Jeżeli nie masz dostępu do konta agenta odzyskiwania z prawidłowym kluczem odzyskiwania, nie możesz odzyskać danych. Nie ma obejścia dla systemu szyfrowania plików.
tylne wejście obejście zabezpieczenia złamanie uszkodzenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 255742 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:55:31 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool kbefs KB255742
Opinia