Informacje o instalacji programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL256340
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano zachowanie Instalatora programu Internet Explorer na komputerach z systemem Windows 2000.
Więcej informacji
Podczas instalowania programu Internet Explorer, na komputerze instalowana jest tylko przeglądarka i pliki skryptów. Podczas instalowania programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000 nie można dostosować instalacji programu Internet Explorer i nie można użyć opcji zaawansowanych Instalatora programu Internet Explorer. Można jednak zainstalować dostosowaną wersję zestawu IEAK (Internet Explorer Administration Kit) zawierającą własne znakowanie (własne logo, pasek tytułu, ulubione i tym podobne). Należy pamiętać, że nie można dodawać dodatkowych składników (NetMeeting, Media Player i tym podobne), nawet jeśli program Internet Explorer został zainstalowany z użyciem zestawu IEAK.

Ponieważ Instalator programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000 uaktualnia tylko podstawowe składniki przeglądarki i pliki skryptów, przetwarzane lub instalowane są tylko następujące pliki:
Ieexinst.cab
Iew2k_1.cab
Iew2k_2.cab
Iew2k_3.cab
Readme.cab
Scripten.cab
Branding.cab (jeśli został zainstalowany zestaw IEAK)
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ochrony plików systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Description of the Windows 2000 Windows File Protection Feature
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalacji programu Internet Explorer 5.5 w systemie Windows 2000, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257249 Download-Only Setup of Internet Explorer 5.5 on Windows 2000
257233 Internet Explorer 5.5 Does Not Prompt For an Install Location on Windows 2000
5.50 ie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 256340 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:00:24 — zmiana: 2.3

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup msient KB256340
Opinia