Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wykonać kopię zapasową Rejestru w systemie Windows 98 i Windows Millenium Edition

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób ręcznego wykonywania kopii zapasowej rejestru systemu Windows za pomocą programu Kontroler Rejestru systemu Windows (Scanregw.exe).
Więcej informacji
W niektórych sytuacjach konieczna może być edycja rejestru systemu Windows. Przed edycją należy utworzyć kopię zapasową rejestru, wykonując następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie scanregw, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Po wyświetleniu monitu o utworzenie kopii zapasowej rejestru kliknij przycisk Tak.
  3. Po wyświetleniu komunikatu „Zakończono wykonywanie kopii zapasowej” kliknij przycisk OK.
UWAGA: Utworzona kopia zapasowa rejestru jest zapisywana w pliku Rb0x.cab w folderze Windows\Sysbckup (gdzie x to numer od 0 do 5). Za każdym razem, gdy wykonywana jest kopia zapasowa rejestru, najstarszy plik Rb0x.cab jest zastępowany. Program Kontroler Rejestru systemu Windows tworzy kopię zapasową plików System.dat, User.dat, System.ini i Win.ini, a także informacji konfiguracyjnych rejestru (w tym informacji o koncie użytkownika, powiązaniach protokołów, ustawieniach oprogramowania i preferencjach użytkownika).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kontrolera Rejestru systemu Windows i rejestru, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
zamykanie systemu ponowny rozruch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 256419 — ostatni przegląd: 02/12/2014 17:57:28 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB256419
Opinia