MS11-053: Luka w zabezpieczeniach stosu Bluetooth umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 lipca 2011

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-053. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2532531MS11-053: Opis aktualizacji stosu Bluetooth dla systemów Windows 7 i Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2: 12 lipca 2011
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2532531:
  • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 zaleca się zainstalowanie aktualizacji 2552343 przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. Podczas korzystania z usługi Microsoft Update aktualizacja 2552343 jest oferowana automatycznie.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń przeskanowanie systemu za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update, serwera programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) albo narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) może spowodować zwrócenie monitu o ponowne zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Ten problem może wystąpić, jeśli zainstalowano tę aktualizację zabezpieczeń, ale nie zainstalowano aktualizacji 2552343. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać jedną z następujących czynności: zatwierdzenie instalacji aktualizacji 2552343 w programie WSUS, zainstalowanie aktualizacji 2552343 z usługi Windows Update, Microsoft Update bądź Centrum pobierania Microsoft albo ponowne zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Kolejne aktualizacje nie powinny być ponownie oferowane.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   2552343 Podczas instalowania pakietu Windows Update zawierającego sterowniki na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 występuje błąd przekroczenia limitu czasu
  • Zagrożone systemy Windows Vista z dodatkiem SP1 uaktualniane do systemu Windows Vista z dodatkiem SP2

   Przykładowy scenariusz: Używany jest system, który został uaktualniony z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 do systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2. Niezależnie od tego, czy w systemie zainstalowano aktualizację 942567, będzie on obsługiwał technologię Bluetooth 2.1 i będzie narażony na działanie tej luki. Dlatego należy zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 942567, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   942567 Opis pakietu Windows Vista Feature Pack for Wireless
  • Systemy Windows Vista i Windows 7 bez obsługi technologii Bluetooth

   Systemy Windows Vista i Windows 7 obsługują rozmaite odbiorniki radiowe w technologii Bluetooth. W systemach Windows Vista i Windows 7 sterownik Bluetooth zostanie zainstalowany po dodaniu wymiennego urządzenia Bluetooth do systemu. Aby zapewnić klientom ochronę w tej sytuacji, przyjmuje się, że wszystkie systemy Windows Vista z dodatkiem SP2 oraz Windows 7 są narażone na działanie tej luki, nawet jeśli w danym systemie nie ma obecnie zainstalowanego urządzenia Bluetooth.

   Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
 • 2561109 MS11-053: Opis aktualizacji stosu Bluetooth dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1: 12 lipca 2011
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2561109:
  • Zagrożone systemy Windows Vista z dodatkiem SP1

   W przypadku korzystania z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 z zainstalowaną aktualizacją 942567 używany system będzie obsługiwał technologię Bluetooth 2.1 i będzie narażony na działanie tej luki. Dlatego należy zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń.

   W przypadku korzystania z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 bez zainstalowanej aktualizacji 942567 używany system nie będzie obsługiwał technologii Bluetooth 2.1 i nie będzie narażony na działanie tej luki.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 942567, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   942567 Opis pakietu Windows Vista Feature Pack for Wireless
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2566220 — ostatni przegląd: 07/15/2011 16:03:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2566220
Opinia