Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorcza aktualizacja pakietu 9 dla programu SQL Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2567713
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla Microsoft SQL Server 2008 R2. Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix dla programu SQL Server 2008 R2, które zostały ustalone po wydaniu programu SQL Server 2008 R2.

Uwaga Kompilacja ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest nazywane również tworzenie 10.50.1804.0.

Zaleca się, aby przetestować poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji poprawki zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 napraw wydania. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356Tworzy program SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Poprawki programu SQL Server 2008 R2 są teraz wielojęzycznych. Dlatego pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka i dotyczy wszystkich obsługiwanych języków.
  • Jeden pakiet Zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Więcej informacji

Jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla programu SQL Server 2008 R2

Obsługiwane zbiorczego pakietu aktualizacji jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest przeznaczona do rozwiązania problemów opisanych w tym artykule. Ją stosować tylko w systemach, w których występują te szczególne problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być wciąż w fazie testowania. Jeśli użytkownik nie doznają przez którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service pack zawierający poprawki w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli aktualizacja zbiorcza jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Poprawki zawarte w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki będą zwalniane staną się one dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów programu SQL Server kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Numer błędu VSTSNumer artykułu KBOpis
7528042591945Poprawka: SSAS 2008 R2 może nastąpić awaria po zainstalowaniu TFS 2010
7623302590973Poprawka: Może wystąpić wyjątek, po kliknięciu etykiety wykresu w raporcie z oferty dla programu SQL Server 2008 R2
7713942590200Poprawka: "pfe_xa_persisted_result_exists" błąd podczas UpdateCells polecenia jednocześnie wykonywać wiele operacji stornowania SSAS 2008 R2
7196032588047Poprawka: Kwerendy MDX niepoprawnie zwraca wartość NULL w systemie SSAS 2008 R2, jeśli połączone kostka zawiera wymiar wiele do wielu i grupy miar Zliczenie wyróżnionych
7629422588016"Błąd wewnętrzny: Wystąpił nieoczekiwany wyjątek" błąd podczas wykonywania polecenia ProcessUpdate, jeśli zmodyfikować projekt agregacja wymiaru w systemie SSAS 2008 R2
7574382576118Poprawka: SSIS nie przesłać danych źródłowych pliku prostego, jeśli ogranicznik składa się z dwóch znaków usług integracji programu SQL Server 2008 R2
7560142574714Niepoprawne wyniki po uruchomieniu kwerendy MDX bazie SSAS 2008, jeśli właściwość RealTimeOlap jest ustawiona na wartość True
6990102574699Poprawka: Pliki danych bazy danych może być niepoprawnie oznaczona jako rozrzedzony, w programie SQL Server 2008 R2 nawet wtedy, gdy fizyczne pliki są oznaczane jako nie sparse w systemie plików
7515612570501Poprawka: Wydajność może być wolne, podczas wykonywania kwerendy równoległych przeciwko tabeli, która ma dużą ilość danych przestrzennych w programie SQL Server 2008 R2
7627442569923Poprawka: Zadań modułów zbierających dane, szybko otwartego przekazywania i zamknij dużą liczbę portów TCP, jeśli zadania przekazywania danych do MDW bazy danych programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7426462563449Poprawka: Źródło XML składnika nieprawidłowo sprawdza zewnętrznych metadanych nawet, jeśli właściwość ValidateExternalMetadata jest ustawiona na wartość False w SSIS 2008 R2
7420092562971Poprawka: "usługi SQL Server Analysis Services nieoczekiwanym" błąd podczas kwerendy używa zestawu wierszy MDSCHEMA_MEMBERS i ograniczeń [MEMBER_NAME] w systemie SSAS 2008 R2
7627402562812Poprawka: Kod błędu 17065 podczas śledzenia procedura przechowywana, która zawiera TVP, jeśli TVP zawiera dużą ilość tekstu lub obrazów danych programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7410492562396Poprawka: Wyjątek podczas kwerendy MDX używa funkcji Crossjoin w systemie SSAS 2008 R2, jeśli więcej niż 4 miliardy krotek są zwracane.
7407192561690Poprawka: Moduł zbierający dane gromadzi statystyki kwerendy powoli w systemie SQL Server 2008 R2, jeśli serwer bazy danych ma wiele połączeń
7627422546715Poprawka: Nie zbieżności, gdy procedura przechowywana niestandardowy propaguje zmiany danych transakcyjnych replikacji w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7306642544983Poprawka: "'databaseproperty' nie jest nazwą rozpoznany wbudowanych funkcji" błąd podczas replikowania programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 publikacji transakcyjnych w programie SQL Server "Program Denali został"
7267202543687Poprawka: Błędy, gdy aplikacja klienta wysyła sygnał do programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7306682543217Raporty i harmonogramy są usuwane z bazę danych serwera raportowania, jeśli program SQL Server 2008 lub Reporting Services programu SQL Server 2008 R2 nie może komunikować się z modelu obiektów programu SharePoint
7306662535705Poprawka: Naruszenie zasad dostępu występuje podczas przywracania bazy danych i uruchomić procedurę sp_replcounters przechowywane w tym samym czasie na serwerze, na którym działa program SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7267302530921Poprawka: Niepoprawne wyniki po uruchomieniu WSTAW zaznacz instrukcję UNION ALL, program SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7306562525165Poprawka: Komunikat O błędzie "ORA 01722: nieprawidłowy numer" podczas replikowania tabeli do subskrybenta serwera Oracle w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 Jeśli kolumną varchar (maks.) tabeli zawiera rekord wartości długiej
7627462524743Poprawka: Trwa dłużej niż oczekiwano dla bazy danych programu SQL Server 2008 lub w środowisku SQL Server 2008 R2 odzyskiwania
7267272519638Poprawka: Błąd podczas uruchamiania sp_addsubscription 6512 procedury przechowywanej, jeśli parametr "@ sync_type" jest ustawiony na "Obsługa replikacji tylko" w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
6964892510788Poprawka: Komunikat o powodzeniu jest niepoprawnie zarejestrowany po przerwaniu transakcji rozproszonych pakietu SSIS 2005 pakietu SSIS 2008 lub pakietu SSIS 2008 R2
6937692159286Poprawka: Usługa Rejestr zdalny jest zamykany, gdy aplikacja próbuje pobrać dane licznika wydajności z wystąpieniem programu SQL Server na innym komputerze
750063 2506235Poprawka: Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych zawierającej TDE włączona w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 naruszenie zasad dostępu


Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
Dane zabezpieczone

Informacje o pliku

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów, które są wymienione w tym artykule.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.

wersja oparta na 86

Wspólne podstawowe usługi R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
BCP.exe2009.100.1804.089,44006-Sie-201123: 02x 86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Distrib.exe2009.100.1804.075,61606-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Logread.exe2009.100.1804.0424,28806-Sie-201123: 00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Sie-201122: 56x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Rdistcom.dll2009.100.1804.0652,64006-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Sie-201122: 54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Sie-201122: 54x 86
Replmerg.exe2009.100.1804.0341,85606-Sie-201123: 00x 86
Replsync.dll2009.100.1804.0100,70406-Sie-201122: 54x 86
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Sie-201123: 02x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 54x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
SQLCMD.exe2009.100.1804.0154,46406-Sie-201123: 00x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0194,40006-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1804.089,44006-Sie-201122: 45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Sie-201122: 45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług podstawowych
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1804.026,46406-Sie-201123: 00x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0135,52006-Sie-201123: 00x 86
Rsfxft.dll2009.100.1804.021,34406-Sie-201122: 54x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0415,58406-Sie-201122: 53x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0367,96806-Sie-201123: 00x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Sie-201122: 54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Sie-201122: 54x 86
Sqlos.dll2009.100.1804.014,68806-Sie-201122: 45x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.014,68806-Sie-201122: 45x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,56806-Sie-201122: 45x 86
Sqlservr.exe2009.100.1804.042,910,04806-Sie-201123: 00x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1804.0243,55206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Sie-201122: 56x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Sie-201122: 54x 86
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Sie-201122: 54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Sie-201122: 54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Sie-201122: 54x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Sie-201122: 54x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Sie-201122: 45x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Sie-201122: 45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1804.0911,20006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Sie-201122: 56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Sie-201122: 59x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0214,88006-Sie-201123: 02x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Sie-201122: 56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1804.03,835,74406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1804.011,564,89606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1804.0612,19206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1804.01,300,32006-Sie-201123: 02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 53x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.01,178,46406-Sie-201123: 00x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Sie-201122: 53x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Sie-201122: 53x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Sie-201122: 53x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1804.014,68806-Sie-201122: 45x 86
Program SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Sie-201123: 02x 86
BCP.exe2009.100.1804.089,44006-Sie-201123: 02x 86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Sie-201123: 02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
SQLCMD.exe2009.100.1804.0154,46406-Sie-201123: 00x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Sie-201122: 53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 narzędzia i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Sie-201123: 00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Sie-201122: 56x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Sie-201123: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1804.01,341,28006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Sie-201122: 56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 54x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Sie-201122: 45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe silnika
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
FD.dll2009.100.1804.0461,66406-Sie-201123: 00x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094,80029-Cze-201118: 10x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Sie-201122: 56x 86
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Sie-201122: 12x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Sie-201123: 00x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Sie-201122: 56x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.0210,27206-Sie-201122: 45x 86
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuFileversionFILESIZEDateTime
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-2010
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.013,66407-Sie-2011
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Sie-2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-Kwi-2010x w wersji 64-bitowych

Wspólne podstawowe usługi R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Sie-201122: 10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Sie-201122: 07x 64
Distrib.exe2009.100.1804.087,90406-Sie-201122: 10x 64
DTS.dll2009.100.1804.02,223,45606-Sie-201122: 07x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Sie-201122: 07x 64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Sie-201122: 07x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Sie-201122: 07x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Sie-201122: 07x 64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Sie-201122: 07x 64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Sie-201122: 07x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Sie-201122: 07x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Sie-201122: 07x 64
Logread.exe2009.100.1804.0511,84006-Sie-201122: 10x 64
Mergetxt.dll2009.100.1804.034,65606-Sie-201122: 07x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,942,88006-Sie-201122: 03x 64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 03x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Sie-201122: 04x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Sie-201122: 04x 64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Sie-201122: 04x 64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Sie-201122: 04x 64
Rdistcom.dll2009.100.1804.0791,90406-Sie-201122: 04x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Sie-201122: 04x 64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Sie-201122: 04x 64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Sie-201122: 54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Sie-201122: 54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0231,26406-Sie-201122: 04x 64
Replmerg.exe2009.100.1804.0409,95206-Sie-201122: 10x 64
Replsync.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 04x 64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Sie-201122: 09x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0216,92806-Sie-201122: 04x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
SQLCMD.exe2009.100.1804.0345,95206-Sie-201122: 07x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0231,26406-Sie-201122: 04x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 04x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0107,36006-Sie-201122: 04x 64
Ssradd.dll2009.100.1804.046,94406-Sie-201122: 04x 64
Ssravg.dll2009.100.1804.047,45606-Sie-201121: 57x 64
Ssrdown.dll2009.100.1804.031,07206-Sie-201121: 57x 64
Ssrmax.dll2009.100.1804.045,40806-Sie-201121: 57x 64
Ssrmin.dll2009.100.1804.045,40806-Sie-201121: 57x 64
Ssrpub.dll2009.100.1804.031,58406-Sie-201121: 57x 64
Ssrup.dll2009.100.1804.030,56006-Sie-201121: 57x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Sie-201121: 57x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Sie-201121: 57x 64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Sie-201121: 57x 64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Sie-201121: 57x 64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Sie-201121: 57x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Sie-201121: 57x 64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 57x 64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Sie-201121: 57x 64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Sie-201121: 57x 64
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług podstawowych
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1804.031,58406-Sie-201122: 07x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0262,49606-Sie-201122: 07x 64
Rsfxft.dll2009.100.1804.025,44006-Sie-201122: 04x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0403,29606-Sie-201122: 03x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0428,38406-Sie-201122: 07x 64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Sie-201122: 54x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.076,64006-Sie-201122: 04x 64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Sie-201122: 54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.079,20006-Sie-201122: 04x 64
Sqlos.dll2009.100.1804.015,71206-Sie-201122: 04x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.015,71206-Sie-201122: 04x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,05606-Sie-201122: 04x 64
Sqlservr.exe2009.100.1804.061,986,65606-Sie-201122: 07x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 04x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 04x 64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 09x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1804.0243,55206-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 07x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 03x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 03x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Sie-201122: 56x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0247,13606-Sie-201122: 07x 64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0137,05606-Sie-201122: 04x 64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Sie-201122: 54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0379,23206-Sie-201122: 04x 64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Sie-201122: 54x 86
Replprov.dll2009.100.1804.0729,95206-Sie-201122: 04x 64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Sie-201122: 54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.0979,80806-Sie-201122: 03x 64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Sie-201122: 54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.0495,96806-Sie-201122: 04x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Sie-201122: 54x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0896,86406-Sie-201122: 04x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Sie-201122: 45x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0360,28806-Sie-201122: 04x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.01,042,78406-Sie-201121: 57x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Sie-201122: 45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Sie-201122: 45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0309,08806-Sie-201121: 57x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1804.0911,20006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Sie-201122: 07x 64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Sie-201122: 56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Sie-201122: 03x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Sie-201122: 07x 64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Sie-201122: 07x 64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Sie-201122: 08x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Sie-201122: 07x 64
DTS.dll2009.100.1804.02,223,45606-Sie-201122: 07x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Sie-201122: 07x 64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Sie-201122: 07x 64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Sie-201122: 07x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Sie-201122: 07x 64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Sie-201122: 07x 64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Sie-201122: 07x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Sie-201122: 07x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Sie-201122: 07x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 03x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Sie-201122: 09x 64
Msmdpp.dll10.50.1804.07,614,30406-Sie-201122: 07x 64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Sie-201122: 04x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Sie-201122: 04x 64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Sie-201122: 04x 64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Sie-201122: 04x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Sie-201122: 04x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0264,54406-Sie-201122: 04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Sie-201121: 57x 64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0834,91206-Sie-201121: 57x 64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0288,60806-Sie-201121: 57x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Sie-201121: 57x 64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Sie-201121: 57x 64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0189,79206-Sie-201121: 57x 64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0187,74406-Sie-201121: 57x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0477,53606-Sie-201121: 57x 64
Txlineage.dll2009.100.1804.096,09606-Sie-201121: 57x 64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Sie-201121: 57x 64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Sie-201121: 57x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Sie-201121: 57x 64
Txpivot.dll2009.100.1804.0201,05606-Sie-201121: 57x 64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 57x 64
Txscd.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201121: 57x 64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Sie-201121: 57x 64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Sie-201121: 57x 64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,725,85606-Sie-201121: 57x 64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,185,44006-Sie-201121: 57x 64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0194,40006-Sie-201121: 57x 64
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1804.03,835,74406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1804.011,564,89606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1804.0612,19206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 08x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 08x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Sie-201122: 07x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Sie-201122: 03x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Sie-201122: 07x 64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Sie-201122: 07x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1804.01,300,32006-Sie-201123: 02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Sie-201122: 03x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0163,68006-Sie-201122: 03x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0164,70406-Sie-201122: 03x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.02,175,84006-Sie-201122: 10x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Sie-201122: 03x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Sie-201122: 03x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Sie-201122: 03x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.015,20006-Sie-201122: 04x 64
Program SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Sie-201123: 02x 86
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Sie-201122: 10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Sie-201123: 02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
SQLCMD.exe2009.100.1804.0345,95206-Sie-201122: 07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Sie-201122: 53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 narzędzia i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Sie-201123: 02x 86
BCP.exe2009.100.1804.096,60806-Sie-201122: 10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Sie-201123: 02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
SQLCMD.exe2009.100.1804.0345,95206-Sie-201122: 07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Sie-201122: 53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Sie-201122: 04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe silnika
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
FD.dll2009.100.1804.0690,01606-Sie-201122: 07x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43213-Lip-201114: 39x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Sie-201122: 56x 86
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Sie-201122: 12x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Sie-201123: 00x 86
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Sie-201122: 07x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.015,20006-Sie-201122: 04x 64
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuFileversionFILESIZEDateTime
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007: 01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006: 43
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919: 38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919: 40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918: 28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919: 39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.014,17607-Sie-201105: 07
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Sie-201105: 45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,839,39207-Sie-201105: 04IA-64opartym Wersja

Wspólne podstawowe usługi R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
BCP.exe2009.100.1804.0169,31206-Sie-201121: 37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Sie-201121: 31IA-64
Distrib.exe2009.100.1804.0209,24806-Sie-201121: 37IA-64
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Sie-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Sie-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Sie-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Sie-201121: 31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Sie-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Sie-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Sie-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Sie-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Sie-201121: 31IA-64
Logread.exe2009.100.1804.01,128,80006-Sie-201121: 35IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Sie-201121: 31IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.02,663,77606-Sie-201121: 31IA-64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201121: 31x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Sie-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Sie-201121: 29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Sie-201121: 29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Sie-201121: 29IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1804.01,842,52806-Sie-201121: 29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Sie-201121: 29IA-64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Sie-201122: 54x 86
Replagnt.dll2009.100.1804.029,02406-Sie-201121: 29IA-64
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Sie-201122: 54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0528,22406-Sie-201121: 29IA-64
Replmerg.exe2009.100.1804.0973,66406-Sie-201121: 35IA-64
Replsync.dll2009.100.1804.0278,88006-Sie-201121: 29IA-64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Sie-201121: 36x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Sie-201121: 29IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
SQLCMD.exe2009.100.1804.0546,14406-Sie-201121: 35IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0436,06406-Sie-201121: 25IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Sie-201121: 24IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0201,05606-Sie-201121: 24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Sie-201121: 24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Sie-201121: 24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Sie-201121: 24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Sie-201121: 24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Sie-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Sie-201121: 24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Sie-201121: 24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Sie-201121: 24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Sie-201121: 24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Sie-201121: 24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Sie-201121: 24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Sie-201121: 24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Sie-201121: 23IA-64
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług podstawowych
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1804.063,32806-Sie-201121: 31IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0477,02406-Sie-201121: 31IA-64
Rsfxft.dll2009.100.1804.056,16006-Sie-201121: 29IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0392,03206-Sie-201121: 28x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.01,206,11206-Sie-201121: 35IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.0107,87206-Sie-201121: 29IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Sie-201122: 54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.0136,54406-Sie-201121: 29IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Sie-201122: 54x 86
Sqlos.dll2009.100.1804.022,36806-Sie-201121: 25IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.020,83206-Sie-201121: 24IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,623,20006-Sie-201121: 24IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1804.0121,879,39206-Sie-201121: 35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Sie-201121: 24IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0188,76806-Sie-201121: 24IA-64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1804.0243,55206-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1804.0153,44005-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1804.0452,44805-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201121: 31x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1804.03,049,31205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201121: 31x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Sie-201113: 38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Sie-201122: 56x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0538,46406-Sie-201121: 31IA-64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0301,92006-Sie-201121: 29IA-64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Sie-201122: 54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0766,30406-Sie-201121: 29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.01,648,48006-Sie-201121: 29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Sie-201122: 54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.02,134,36806-Sie-201121: 28IA-64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Sie-201122: 54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.01,121,12006-Sie-201121: 29IA-64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Sie-201122: 54x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.01,534,30406-Sie-201121: 25IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Sie-201122: 54x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Sie-201122: 45x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0712,54406-Sie-201121: 25IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.02,727,26406-Sie-201121: 24IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Sie-201122: 45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Sie-201122: 45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0563,55206-Sie-201121: 23IA-64
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1804.0812,89606-Sie-201121: 33x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Sie-201121: 31IA-64
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Sie-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Sie-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Sie-201121: 31IA-64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Sie-201121: 31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Sie-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Sie-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Sie-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Sie-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Sie-201121: 31IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201121: 31x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Sie-201121: 36IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.09,198,43206-Sie-201121: 31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Sie-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Sie-201121: 29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Sie-201121: 29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Sie-201121: 29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Sie-201121: 29IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0605,02406-Sie-201121: 29IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Sie-201121: 24IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.01,699,68006-Sie-201121: 24IA-64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0656,22406-Sie-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Sie-201121: 24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Sie-201121: 24IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0434,01606-Sie-201121: 24IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0431,96806-Sie-201121: 24IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0943,96806-Sie-201121: 24IA-64
Txlineage.dll2009.100.1804.0217,95206-Sie-201121: 24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Sie-201121: 24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Sie-201121: 24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Sie-201121: 24IA-64
Txpivot.dll2009.100.1804.0458,59206-Sie-201121: 24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Sie-201121: 24IA-64
Txscd.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201121: 24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Sie-201121: 24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Sie-201121: 23IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.09,112,41606-Sie-201121: 23IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,533,08806-Sie-201121: 23IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0447,84006-Sie-201121: 23IA-64
Usługi Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1804.071,52006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.02,824,03206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1804.03,835,74406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1804.034,65606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1804.034,65606-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1804.0563,04006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1804.0128,86406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1804.011,564,89606-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1804.0255,84006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1804.01,812,32006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0317,28006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1804.0272,22406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1804.0153,44006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1804.05,183,32806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.01,259,36006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1804.0612,19206-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1804.0104,28806-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1804.051,04006-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1804.0186,20806-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1804.059,23206-Sie-201121: 33x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1804.0198,49606-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Sie-201121: 32x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Sie-201121: 31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Sie-201121: 28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Sie-201121: 31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Sie-201121: 31IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1804.01,300,32006-Sie-201123: 02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Sie-201121: 28x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0266,59206-Sie-201121: 28IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0242,01606-Sie-201121: 28IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.03,581,79206-Sie-201121: 35IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Sie-201121: 28x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Sie-201121: 28x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Sie-201121: 28x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.022,36806-Sie-201121: 24IA-64
Program SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Sie-201123: 02x 86
BCP.exe2009.100.1804.0169,31206-Sie-201121: 37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Sie-201123: 00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Sie-201123: 02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Sie-201123: 02x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Sie-201123: 02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1804.04,163,42406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201122: 58x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1804.0345,95205-Sie-201113: 38x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1804.02,864,99206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1804.063,32806-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Sie-201122: 57x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201122: 54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Sie-201122: 54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Sie-201122: 54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Sie-201122: 54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Sie-201122: 54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Sie-201122: 54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Sie-201123: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
SQLCMD.exe2009.100.1804.0546,14406-Sie-201121: 35IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Sie-201122: 54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Sie-201122: 53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Sie-201122: 53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Sie-201122: 53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Sie-201122: 53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Sie-201121: 24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Sie-201122: 45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Sie-201122: 45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Sie-201122: 45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Sie-201122: 45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Sie-201122: 45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Sie-201122: 45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Sie-201122: 45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Sie-201122: 45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Sie-201122: 45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Sie-201122: 45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Sie-201122: 45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Sie-201122: 45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Sie-201122: 45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Sie-201122: 45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Sie-201122: 45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Sie-201122: 45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Sie-201122: 45x 86
SQL Server 2008 R2 narzędzia i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Sie-201123: 00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.01,439,07206-Sie-201123: 00x 86
DTS.dll2009.100.1804.04,293,98406-Sie-201121: 31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Sie-201123: 00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Sie-201121: 31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Sie-201123: 00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Sie-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Sie-201121: 31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Sie-201123: 00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Sie-201121: 31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Sie-201123: 00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Sie-201121: 31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Sie-201123: 00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Sie-201121: 31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Sie-201123: 00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Sie-201121: 31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Sie-201123: 00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Sie-201121: 31IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Sie-201123: 00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Sie-201122: 56x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Sie-201121: 31IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Sie-201123: 00x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Sie-201123: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1804.05,920,60806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Sie-201122: 59x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1804.01,341,28006-Sie-201121: 32x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Sie-201121: 31x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Sie-201122: 56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Sie-201121: 31IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Sie-201122: 56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Sie-201121: 28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Sie-201122: 54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Sie-201121: 31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Sie-201122: 56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Sie-201121: 31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Sie-201122: 54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Sie-201121: 29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Sie-201122: 54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Sie-201121: 29IA-64
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Sie-201122: 54x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Sie-201121: 29IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Sie-201122: 45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Sie-201121: 24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Sie-201121: 24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Sie-201122: 45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Sie-201121: 24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Sie-201122: 45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Sie-201121: 24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Sie-201122: 45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Sie-201121: 24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Sie-201122: 45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Sie-201121: 24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Sie-201122: 45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Sie-201121: 24IA-64
SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe silnika
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
FD.dll2009.100.1804.01,141,60006-Sie-201121: 31IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48818-Lip-201111: 12IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1804.08,765,79206-Sie-201121: 31IA-64
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Sie-201121: 04IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0524,12806-Sie-201121: 35IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Klient macierzysty programu SQL Server 2008 R2

Nazwa plikuFileversionFILESIZEDataCzas
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006: 43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007: 01
Msvcm80.dll8.0.50727.402747923228-Mar-200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574 46427-Mar-200920: 58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920: 53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920: 53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918: 28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.019,29607-Sie-201104: 31
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Sie-201105: 45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.05,872,99207-Sie-201104: 25


Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Sie-201121: 31IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.019,80806-Sie-201121: 24IA-64

Jak odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Aby odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania otwórz Dodaj lub usuń programy element.
  2. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
  3. Aby odsłonić wszystkie aktualizacje do zainstalowania programu SQL Server 2008 R2, wybierz Pokaż aktualizacje pole wyboru.
  4. Znajdź i Odinstaluj wpis dla tego pakietu aktualizacji zbiorczej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o przyrostowych modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Przyrostowe modelu obsługi jest dostępne z zespołu programu SQL Server do dostarczania poprawek zgłoszonych problemów
Aby uzyskać informacje dotyczące schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2567713 — ostatni przegląd: 08/23/2011 21:35:00 — zmiana: 2.0

, , , , , , , , ,

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2567713 KbMtpl
Opinia