Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla Lync 2010: lipiec 2011 roku

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2571543
Streszczenie
W tym artykule opisano aktualizację dla Microsoft Lync 2010 z dnia lipca 2011.
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • 2571523 Użytkownik programu Lync Server 2010 Standard CAL w Lync Server 2010 nie można używać niektórych funkcji urządzenie HID
 • 2571525 Użytkownik otrzyma nieoczekiwanie "Audio Join" komunikat z powiadomieniem, podczas otwierania okna konwersacji w 2010 r. Lync
 • 2571527 Użytkownik nie może włączyć wideo podczas konferencji, po przypisaniu zasad konferencji do użytkownika w środowisku usługi Lync Server 2010
 • 2571529 PSTN lub PBX wywołanie jest rozłączane bez powiadomienia na telefon Polycom CX600 lub Polycom CX700 uruchamianego programu Lync 2010 Phone Edition
 • 2571530 Klient Lync 2010 nie można pobrać pliku książki adresowej przy użyciu ścieżki UNC
 • 2560097 Organizator konferencji Lync 2010 nie można zaprosić innych użytkowników do konferencji Lync 2010
 • 2571531 Dioda LED na telefon Polycom CX300 poczty głosowej nie włącza się po otrzymaniu nowej poczty głosowej w środowisku Lync 2010
 • 2560100 Klawisz Enter nie jest poprawnie rozpoznawane podczas Włączanie rozszerzenia metody wprowadzania i następnie przeprowadzić wyszukiwanie w kliencie programu Lync 2010
 • 2560101 Dane kalendarza obecności nie publikuje w Lync 2010, gdy użytkownik zastosował aktualizację 2496325
 • 2577950 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia zmodyfikowanego elementu Live Meeting w kalendarzu w środowisku programu Lync Server 2010
 • 2577955 Użytkownik nie można zalogować Lync 2010, gdy podstawowy serwer frontonu jest niedostępny w środowisku programu Lync Server 2010
Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje również problemy, które dotychczas udokumentowane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2517766 Komunikat ostrzegawczy jest obcięty w zlokalizowanej wersji programu Lync 2010
 • 2517757 Polecenie "Rozpocznij nagrywanie" jest nadal dostępne po przesłaniu audio do telefonu PSTN podczas połączenia konferencyjnego w 2010 r. Lync
 • 2517754 Po zamknięciu programu Outlook na komputerze, który ma zainstalowany Lync 2010 i z systemem Windows Vista nadal jest uruchomiony proces Outlook.exe
 • 2517747 Okno programu Lync 2010 nagrywania odtwarzacz Wyświetla niewłaściwy język zlokalizowanych w Lync 2010
 • 2517739 Krótkie opóźnienie audio występuje po agenta RGS akceptuje połączenie w środowisku programu Lync Server 2010
 • 2517736 Prezentację możesz przejąć po dwukrotnym kliknięciu przycisku "Powrót do widoku prezentera" w Lync 2010
 • 2517735 Wiadomości na komputerze, na którym został zainstalowany Lync 2010 "zaproszenie na spotkanie musi zostać zaktualizowana ze względu na serwerze zmienionych zasad."
 • 2517721 Lync 2010 nie można opublikować dane kalendarza "Obecność" użytkownika
 • 2517691 Użytkownik nie może pobrać parkowania wywołanie z sparowany klienta programu Lync 2010, gdy liczba orbicie zawiera "#" lub "*"
 • 2517673 Teksty w aplikacji pakietu office są obcinane lub aplikacji pakietu office nie odpowiada podczas kopiowania tekstów z okna wejściowego wiadomości błyskawicznych programu Lync 2010
 • 2503538 Lync 2010 monituje o podanie poświadczeń przy pobiera ona dostępność danych przy użyciu usługi sieci Web programu Exchange
 • 2500416 Zdarzenie AVModalityPropertyChanged nie zostanie wywołany w Lync 2010 SDK
 • 2499613 Lync 2010 powoduje awarię klienta z naruszenia zasad dostępu kliknij ikonę "" emotikonu w konwersacji
 • 2498410 Nazwa użytkownika jest nadal w 2010 r. Lync po usunięciu konta użytkownika AD
 • 2497779 "Nie nawiązano połączenia" komunikatu o błędzie w programie Lync 2010 klienta uczestnika, który jest odłączony od sesji udostępniania aplikacji w dużych konferencji
 • 2464823 Klient Lync 2010 ulega awarii podczas połączenia konferencyjnego wideo, zawierającą użytkowników AKP
 • 2520139 Lync 2010 nie monituje o poświadczenia, jeśli poświadczenia są usuwane w Menedżerze poświadczeń systemu Windows
 • 2464821 Powiadomienia o błędach programu Exchange wyświetla w 2010 r. Lync po wdrożeniu serwera proxy do uwierzytelniania w środowisku usługi Lync Online
 • 2520142 Lync 2010 nie może nawiązać połączenia usługi Lync Online przez zaporę serwera proxy w trybie automatycznej konfiguracji
 • 2520144 Wiadomość błyskawiczna nie została wydana, jeśli Twój identyfikator URI jest taki sam, jak adres e-mail
 • 2464810 Zostanie wyświetlone okno dialogowe poświadczeń lub komunikat o błędzie jest odbierane podczas logowania się do usługi Lync Online
 • 2464811 Ikona zestawu głośnomówiącego w Lync 2010 nie jest rodzajowy
 • 2464817 Trzeba nacisnąć klawisz TAB, aby wybrać "Mój" pole wyboru Zapisz hasło dwa razy po wpisaniu hasła na ekranie logowania programu Lync 2010
 • 2464828 Łącze "Więcej informacji" nie oznacza jako zaznaczenia po naciśnięciu klawisz TAB, aby zaznaczyć go w oknie dialogowym "Edytowanie lokalizacji" Lync 2010
 • 2464840 Nastąpi przekierowanie do witryny sieci Web MSN podczas próby pobrania oprogramowania, które jest wymagane do logowania się do usługi Lync online przy użyciu programu Lync 2010
 • 2464841 Lync 2010 nie wypełnia automatycznie informacje o lokalizacji
 • 2464842 Komunikat o błędzie "Nie można zalogować Lync, ponieważ nie można odnaleźć ten adres znak" podczas procesu logowania programu Lync 2010, gdy użytkownik domyślny jest wyłączone Lync
 • 2464845 Aplikacji Silverlight dla programu Lync 2010 nie uruchamia się z adresem URL, który nie zawiera nazwę strony
 • 2464850 Oświadczenie dotyczące konferencji brakuje z okna "Wyłączenie odpowiedzialności" podczas próby dołączenia do konferencji Lync 2010 za pomocą modelu obiektów pakietu Office Communicator
 • 2464872 Niektóre teksty w wiadomości e-mail zaproszenie na spotkanie online są wyświetlane niepoprawnie podczas tworzenia wiadomości e-mail z zaproszeniem przy użyciu języka Hindi lub kazachski wersji programu Lync 2010
 • 2464873 Audio i wideo jest włączany automatycznie po kliknięciu przycisku "Ponów próbę", aby ponownie złączyć konferencji Lync 2010 Audio/wideo
 • 2464874 Lync Online wyłączone użytkownika nie jest obsługiwana prawidłowo podczas procesu logowania w 2010 r. Lync
 • 2483227 Hasło usługi Live Meeting prezentera jest dołączone do wiadomości ZAPROSIĆ po rozpoczęciu spotkania za pomocą usługi Live Meeting w Lync 2010

Rozwiązanie

Informacje o pakiecie aktualizacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:


PobierzPobierz teraz pakiet Lync.msp x 86.

PobierzPobierz teraz pakiet Lync.msp X 64.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla instalacji tego pakietu aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer, jeśli po zastosowaniu tej aktualizacji nadal są uruchomione niektóre zależności w Microsoft Lync 2010. Na przykład jeśli masz uruchomiony program Microsoft Office Outlook lub Microsoft Lync 2010 po zainstalowaniu aktualizacji, należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację zbiorczą:
2551268 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla Lync 2010: maj 2011 roku

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby można było zastosować tę aktualizację.

Informacje dotyczące plików poprawki

Ta aktualizacja może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta aktualizacja zawiera pliki, których do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików lub nowsze wersje atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:
Dla programu Lync 2010 x 86-edtion:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830-Mar-201117:43x86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230-Mar-201117:43x86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030-Mar-201117:44x86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-201117:45Nie dotyczy
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821-lip-20115:11x86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230-Mar-201117:45x86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830-Mar-201117:45x86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221-lip-20115:12Nie dotyczy
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021-lip-20115:09x86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230-Mar-201117:45x86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830-Mar-201117:44x86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621-lip-20115:12x86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-201117:43x86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-lut-201120:28x86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021-lip-20115:13x86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221-lip-20115:30x86
Dla programu Lync 2010 x 64 edition
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830-Mar-201117:43x86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230-Mar-201117:43x86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030-Mar-201117:44x86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-201117:45Nie dotyczy
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821-lip-20115:11x86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230-Mar-201117:45x86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830-Mar-201117:45x86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221-lip-20115:12Nie dotyczy
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021-lip-20115:09x86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230-Mar-201117:45x86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.2531,497,35230-Mar-201119:31x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830-Mar-201117:44x86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621-lip-20115:12x86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-201117:43x86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-lut-201120:28x86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021-lip-20115:13x86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221-lip-20115:30x86
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2571543 — ostatni przegląd: 06/24/2014 01:46:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Lync 2010

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2571543 KbMtpl
Opinia