Instalacja typu „tylko pobieranie” programu Internet Explorer w systemie Windows 2000 i Windows XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL257249
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W systemie Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP nie można przeprowadzić instalacji typu „tylko pobieranie” programu Internet Explorer.
Przyczyna
Przyczyną takiego zachowania jest zmiana w Instalatorze programu Internet Explorer, która umożliwiła instalację w systemie Windows 2000 lub Windows XP. Ponieważ w systemie Windows 2000 lub Windows XP jest instalowana tylko podstawowa przeglądarka i pliki skryptów programu Internet Explorer, opcjaInstalacja minimalna lub dostosowanie przeglądarkijest niedostępna podczas instalacji. Dlatego okno dialogoweOpcje składnikówumożliwiające użycie opcjiTylko pobieraniejest niedostępne.
Rozwiązanie
Aby przeprowadzić instalację typu „tylko pobieranie” z Internetu:
 1. Na następującej stronie pobierania programu Internet Explorer kliknij odpowiednią wersję językową, aby pobrać plik Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe:
 2. Kliknij opcjęZapisz na dysku(lubZapisz), a następnie zapisz ten plik w folderze na komputerze.
 3. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
 4. Kliknij przyciskPrzeglądaj, aby przejść do folderu, w którym został zapisany plik Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe, kliknij, aby wyróżnić ten plik, a następnie kliknij przyciskOtwórz.
 5. W polu Otwórz kliknij na końcu polecenia, dodaj spację, a następnie wpisz następujące polecenie dla programu Internet Explorer 5 lub 6.

  UWAGA: Znaki podwójnego cudzysłowu wokół zmiennej #e są wymagane, ponieważ #e oznacza odpowiednią ścieżkę źródłową pliku Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe, z plikiem wykonywalnym włącznie.
  /c:"ieXwzd.exe /d /s:""#E"""
  Jeśli na przykład plik Instalatora programu IE (Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe) został zapisany w folderze C:\Windows Update Setup Files, to polecenie wygląda następująco:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"
  Oto znaczenie użytych przełączników wiersza polecenia:

  • /d- Pobiera program Internet Explorer tylko dla bieżącej platformy. Jeśli jednak chcesz go pobrać dla wszystkich platform, możesz użyć przełącznika /d:1. Przełącznik ten ma tylko dwie wartości, /d i /d:1.
  • /s:""<#e>""- Wyznacza ścieżkę źródłową pliku Ie5setup.exe. Wartość ""<#e>"" odwołuje się do pełnej ścieżki i nazwy pliku .exe. Należy zwrócić uwagę, że ścieżka musi być ujęta w dwa podwójne cudzysłowy.
 6. Jeśli na przykład plik Instalatora programu IE (Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe) został zapisany w folderze C:\Windows Update Setup Files, to polecenie wygląda następująco:Naciśnij klawisz ENTER. Wybierz elementy odpowiednie dla systemu operacyjnego.
UWAGA: Aby pobrać program Internet Explorer na dysk sieciowy, należy zamapować dysk sieciowy na literę dysku na komputerze. Nie można pobrać programu Internet Explorer do lokalizacji określonej przez ścieżkę UNC (Universal Naming Convention).
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dodatkowe i informacje o przełącznikach wiersza polecenia, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
200007 Internet Explorer Batch Mode Setup Switches
223372 Installing Internet Explorer 5 to Windows NT 4.0 Using SMS 2.0
223371 Installing Internet Explorer 5 to Windows NT 4.0 Using SMS 1.2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257249 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:05:41 — zmiana: 2.4

Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsetup KB257249
Opinia