Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Uruchamianie Instalatora funkcji odzyskiwania po awarii

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL257415
Streszczenie
Uruchomienie Instalatora funkcji odzyskiwania po awarii (przez wykonanie poleceniasetup.exe /disasterrecovery) może być celowe w następujących sytuacjach:
  • Jeśli przypadkowo usunięto folder Kosz.
  • Jeśli usunięto klucze RejestruMSExchangei nie ma dostępnej kopii zapasowej Rejestru.
Aby odzyskać dane, dla funkcji odzyskiwania danych po awarii trzeba wybrać te same składniki, które są zainstalowane na serwerze do odzyskania.
Więcej informacji
  • Upewnij się, że istnieje prawidłowa kopia zapasowa baz danych.
  • Magazyny trzeba zainstalować po ponownym uruchomieniu serwera.
  • Instalator funkcji odzyskiwania po awarii zastępuje hierarchię katalogów i klucze Rejestru, bez ponownego dodawania informacji do usługi Active Directory.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257415 — ostatni przegląd: 10/22/2000 21:04:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • kbinfo KB257415
Opinia