OLEXP: Jak przenieść foldery poczty między dwoma komputerami z uruchomionym programem Outlook Express 5

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL257499
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail Microsoft Outlook Express i Microsoft Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób przeniesienia wiadomości między dwoma różnymi komputerami z uruchomionym programem Outlook Express 5.
Więcej informacji
Aby przenieść wiadomości między dwoma komputerami z uruchomionym programem Outlook Express 5, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu O nazwie wpisz nazwę*.dbx, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz. Zanotuj ścieżkę z nazwą pliku oraz lokalizację folderów poczty. Nazwy odnalezionych plików są zakończone rozszerzeniem *.dbx.

  UWAGA: W przypadku korzystania z tożsamości każdy użytkownik ma własny folder poczty.
 3. Skopiuj lub wykonaj kopię zapasową folderów poczty na nośnik kopii zapasowych, używając własnego programu do wykonywania kopii zapasowych lub programu Kopia zapasowa firmy Microsoft (MSbackup) dostarczanego z systemem operacyjnym.

  UWAGA: Jeżeli rozmiar folderów poczty nie przekracza 1,4 megabajta (MB), skopiuj je kolejno na dyskietkę, a następnie przenieś na drugi komputer.
 4. Utwórz folder o nazwie „Mail” (bez znaków cudzysłowu) na komputerze, na który przenosisz foldery poczty.
 5. Przywróć lub wklej foldery poczty do utworzonego folderu Mail. Pamiętaj, aby podczas kopiowania plików z pierwszego komputera uwzględnić plik Folders.dbx. Jest to plik wymagany przez funkcje importowania w programie Outlook Express.
 6. Po przeniesieniu wszystkich folderów poczty, w tym pliku Folder.dbx, na drugi komputer użyj funkcji importowania w programie Outlook Express 5.
 7. Uruchom program Outlook Express 5.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Wiadomości.
 9. Kliknij pozycję Microsoft Outlook Express 5.
 10. Kliknij przycisk Importuj pocztę z katalogu przechowywania w programie Outlook Express 5, a następnie zlokalizuj utworzony folder poczty.
 11. Po pojawieniu się monitu o wybór folderu poczty, który chcesz zaimportować kliknij przycisk Importuj wszystkie foldery poczty z listy. Spowoduje to scalenie wiadomości e-mail w jeden z domyślnych folderów poczty i utworzenie na tym komputerze wszystkich pozostałych folderów poczty, które nie są folderami domyślnymi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257499 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:09:26 — zmiana: 2.2

Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB257499
Opinia