JAK: Tworzenie pakietu Instalatora firmy Microsoft (MSI) innej firmy

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia pakietu Instalatora firmy Microsoft (MSI) w celu instalowania programów innych firm. Aby zainstalować tą metodą program innej firmy, należy zainstalować kopię programu Veritas Software Console firmy Seagate Software w lokalizacji, do której ma dostęp komputer referencyjny. Ten program jest dostępny na dysku CD-ROM systemu Windows 2000 w folderze Valueadd\3rdparty\Mgmt\Winstle\Swiadmle.msi. Jest to kopia ograniczonego wydania programu WinINSTALL, która oferuje podstawowe funkcje.

Powrót do początku

Definicje

Plik instrukcji

Plik instrukcji (pakiet instalatora Microsoft) zawiera informacje dotyczące akcji, które należy wykonać w celu zainstalowania produktu.

Czysty komputer

Czysty komputer to komputer, na którym przed uruchomieniem programu Discover znajdują się tylko następujące elementy:
 • System operacyjny
 • Dodatki Service Pack dla systemu operacyjnego
Jeśli na takim komputerze zostanie zainstalowany program Veritas Software Console lub dowolny inny produkt, ten komputer nie będzie już zgodny z definicją czystego komputera. Program Veritas Software Console trzeba gdzieś zainstalować, ale nie wolno go instalować na czystym komputerze.

Komputer referencyjny

Użycie czystego komputera zapewnia, że program Discover pobierze wszystkie pliki i wpisy rejestru niezbędne do uruchomienia programu.

Z komputera referencyjnego powinna być możliwość uzyskania dostępu do programu Discover (Discoz.exe) w folderze Winstall za pomocą folderu Moje miejsca sieciowe, Eksploratora Windows lub polecenia Uruchom w menu Start. Nie należy mapować dysku na udział programu Winstall. Wykonanie tej czynności może spowodować, że program Discover pobierze dodany dysk, co z kolei może spowodować problemy z pakietami instalatora Microsoft.

Program Discover

Program Discover to program służący do tworzenia pliku instrukcji (pakiet instalatora Microsoft) zawierającego informacje dotyczące akcji, które należy wykonać w celu zainstalowania produktu.

Powrót do początku

Jak utworzyć pakiet MSI innej firmy

Aby prawidłowo wykonać ten proces, należy rozpocząć od czystego komputera.
 1. Rozpocznij od czystego komputera lub komputera, który jest reprezentatywny dla komputerów w używanej sieci.
 2. Uruchom program Discover, aby wykonać zdjęcie konfiguracji programowej reprezentatywnego komputera. To jest migawka Przed.
 3. Zainstaluj program na komputerze, na którym zrobiono migawkę Przed.
 4. Wykonaj ponowny rozruch komputera.
 5. Uruchom nowy program, aby sprawdzić, czy działa.
 6. Zamknij program.
 7. Uruchom program Discover i zrób migawkę Po nowej konfiguracji komputera. Program Discover porównuje migawki Przed i Po i zapisuje zmiany. Ten program tworzy pakiet instalatora Microsoft z informacjami dotyczącymi sposobu instalacji tego programu na komputerze w przyszłości.
 8. (Opcjonalnie) Użyj programu Veritas Software Console, aby dostosować pakiet instalatora Microsoft.
 9. Wyczyść komputer referencyjny, aby przygotować się do ponownego uruchomienia programu Discover.
 10. (Opcjonalnie) Przeprowadź instalację testową programu na nieprodukcyjnych stacjach roboczych.
Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą programu Veritas Software Console, skontaktuj się z firmą Veritas.

Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje krok po kroku, odwiedź następującą witrynę sieci Web: To łącze znajduje się w następującym dokumencie, w którym opisano podstawową technologię i porównano konkurencyjne produkty: Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem tej technologii, zobacz przewodnik Microsoft Windows 2000 Server Deployment Planning Guide, który jest jednym z dokumentów wchodzących w skład zestawu Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz zestaw Microsoft Software Development Kit (SDK) w następującej witrynie: Aby uzyskać informacje techniczne dotyczące produktów innych firm używających technologii MSI, odwiedź następującą witrynę w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powrót do początku
kbfaqw2kperf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257718 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:13:19 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbappdev kbdeployment kbhowto kbhowtomaster w2000apps w2000deploy KB257718
Opinia