Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Komunikat o błędzie „Ograniczona pamięć wirtualna” jest wyświetlany podczas uruchamiania komputera

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po wybraniu na komputerze rozmiaru pliku stronicowania (Pagefile.sys) mniejszego niż zalecany rozmiar 12 megabajtów (MB) plus ilość pamięci o dostępie losowym (RAM) może zostać utworzony tymczasowy plik stronicowania (Temppf.sys), a po zalogowaniu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ograniczona pamięć wirtualna

System jest uruchomiony bez poprawnie skonfigurowanego pliku stronicowania. Użyj opcji „Pamięć wirtualna” apletu System w Panelu sterowania, aby utworzyć ten plik lub zwiększyć jego początkowy rozmiar.
Przyczyna
Ten problem może występować wtedy, gdy tymczasowy plik stronicowania korzysta ze znacznej ilości pamięci na dysku twardym, a ilość pozostałego dostępnego miejsca na dysku twardym jest mniejsza niż ustawienie początkowego rozmiaru pliku stronicowania, skonfigurowane w Panelu sterowania.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Komputer z systemem Windows NT

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  2. Kliknij przycisk Pamięć wirtualna, ustaw wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny” dla pliku stronicowania równe 0 (zero), a następnie ponownie uruchom komputer.
  3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  4. Kliknij przycisk Pamięć wirtualna, resetuj wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny”, przywracając wartości zalecane dla systemu Windows NT, a następnie ponownie uruchom komputer.

Komputer z systemem Windows 2000

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Opcje wydajności, kliknij przycisk Zmień, ustaw wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny” dla pliku stronicowania równe 0 (zero), a następnie ponownie uruchom komputer.
  3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  4. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Opcje wydajności, kliknij przycisk Zmień, resetuj wartości „Rozmiar początkowy” i „Rozmiar maksymalny”, przywracając wartości zalecane dla systemu Windows 2000, a następnie ponownie uruchom komputer.
Po skonfigurowaniu odpowiedniego rozmiaru pliku stronicowania tymczasowy plik stronicowania jest usuwany i błędy pamięci wirtualnej nie będą więcej występować.

W celu obejścia tego problemu należy przygotować dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku, zgodnie z rozmiarem tymczasowego pliku stronicowania.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Błąd wymieniony w tym artykule może występować wówczas, gdy początkowy rozmiar pliku stronicowania zostanie zmniejszony do wartości znacznie mniejszej niż wartość zalecana. System Windows zauważa, że rozmiar pliku stronicowania jest niedostateczny i tworzy tymczasowy plik stronicowania o rozmiarze maksymalnie 20 megabajtów w folderze Winnt\System32. Następnie wyświetlane jest okno dialogowe System w Panelu sterowania, a użytkownik musi rozwiązać problem z plikiem stronicowania.

Jeżeli ilość wolnego miejsca na dysku twardym jest równa 30 megabajtów lub mniejsza, mogą występować problemy podczas próby skorygowania niedostatecznego rozmiaru pliku stronicowania. Kombinacja niedostatecznego pliku stronicowania i rozmiaru tymczasowego pliku stronicowania często powoduje zużycie całego wolnego miejsca na dysku twardym. W takim przypadku pozostała ilość wolnego miejsca nie umożliwia utworzenia pliku stronicowania o rozmiarze wymaganym do eliminacji konieczności korzystania z tymczasowego pliku stronicowania.

Jedyną metodą zwolnienia miejsca na dysku używanym przez tymczasowy plik stronicowania jest utworzenie pliku stronicowania o odpowiednim rozmiarze. Jeżeli tymczasowy plik stronicowania jest zbędny, zostanie usunięty przy następnym uruchomieniu komputera, a miejsce na dysku zostanie zwolnione.
sp4 prodnt swap
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257758 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:13:41 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbfix kbvs600sp4fix kbvs600sp5fix KB257758
Opinia