MS11-076: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows Media Center: 11 października 2011

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-076. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Produkty, których dotyczą te informacje
Program Windows Media Center jest dołączony tylko do systemów Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate. Jednak w sekcji tego artykułu „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” wymieniono wszystkie wersje systemu Windows Vista. Wynika to z tego, że ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona dla używanego przez program Windows Media Center składnika DirectShow, który jest zawarty we wszystkich wersjach systemu Windows Vista.
INFORMACJE O PLIKACH
Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpeg2data.ax6.6.6001.1800069,63219-Jan-200807:33Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.1806157,85623-Apr-200804:41Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.1845980,89614-Apr-201017:46Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.18672293,37629-Jul-201114:59x86
Psisrndr.ax6.6.6001.18459217,08814-Apr-201017:47Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6001.2294869,63229-Jul-201114:38Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.2294857,85629-Jul-201114:38Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.2294880,89629-Jul-201114:38Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.22948293,37629-Jul-201114:39x86
Psisrndr.ax6.6.6001.22948217,08829-Jul-201114:39Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.1849669,63229-Jul-201116:00Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.1849657,85629-Jul-201116:00Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.1800580,89611-Apr-200906:27Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.18496293,37629-Jul-201116:01x86
Psisrndr.ax6.6.6002.18496217,08829-Jul-201116:01Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.2268669,63229-Jul-201115:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.2268657,85629-Jul-201115:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.2268680,89629-Jul-201115:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.22686293,37629-Jul-201115:17x86
Psisrndr.ax6.6.6002.22686217,08829-Jul-201115:17Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpeg2data.ax6.6.6001.18000100,35219-Jan-200808:00Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.1806173,21623-Apr-200805:05Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.18459101,37614-Apr-201018:33Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.18672375,80829-Jul-201115:23x64
Psisrndr.ax6.6.6001.18672289,79229-Jul-201115:23Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6001.22948100,35229-Jul-201114:58Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.2294873,21629-Jul-201114:58Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.22948101,37629-Jul-201114:59Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.22948375,80829-Jul-201115:00x64
Psisrndr.ax6.6.6001.22948289,79229-Jul-201115:00Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.18496100,35229-Jul-201116:06Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.1849673,21629-Jul-201116:06Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.18005101,37611-Apr-200907:09Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.18496375,80829-Jul-201116:08x64
Psisrndr.ax6.6.6002.18496289,79229-Jul-201116:08Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.22686100,35229-Jul-201115:22Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.2268673,21629-Jul-201115:22Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.22686101,37629-Jul-201115:22Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.22686375,80829-Jul-201115:23x64
Psisrndr.ax6.6.6002.22686289,79229-Jul-201115:23Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6001.1800069,63219-Jan-200807:33Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.1806157,85623-Apr-200804:41Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.1845980,89614-Apr-201017:46Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.18672293,37629-Jul-201114:59x86
Psisrndr.ax6.6.6001.18459217,08814-Apr-201017:47Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6001.2294869,63229-Jul-201114:38Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6001.2294857,85629-Jul-201114:38Not Applicable
Msnp.ax6.6.6001.2294880,89629-Jul-201114:38Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6001.22948293,37629-Jul-201114:39x86
Psisrndr.ax6.6.6001.22948217,08829-Jul-201114:39Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.1849669,63229-Jul-201116:00Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.1849657,85629-Jul-201116:00Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.1800580,89611-Apr-200906:27Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.18496293,37629-Jul-201116:01x86
Psisrndr.ax6.6.6002.18496217,08829-Jul-201116:01Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.6002.2268669,63229-Jul-201115:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.6002.2268657,85629-Jul-201115:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.6002.2268680,89629-Jul-201115:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.6002.22686293,37629-Jul-201115:17x86
Psisrndr.ax6.6.6002.22686217,08829-Jul-201115:17Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,917
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,075
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,809
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e3d3a7e8e22ee460c94db10ec702216_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18672_none_bba28792fc73159a.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_62e60aaee2dd1d6d69bbcf8e35beae27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22686_none_956ff01eb5f76128.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_a4105aa8fd61d4a1446246c157130fd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18496_none_f56eb79786b7b7b5.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_c2507bab13c54362d7b9a9b0226220ad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22948_none_6ee7455cd94f2c53.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18672_none_dbb394ae574689ac.manifest
File versionNot Applicable
File size84,206
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22948_none_dc63a6c5704667fb.manifest
File versionNot Applicable
File size79,218
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)14:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18496_none_dd8869cc54797935.manifest
File versionNot Applicable
File size84,206
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22686_none_de1cd8696d8efa35.manifest
File versionNot Applicable
File size79,218
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_960a6c109fc329098d8e0479c922dea5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18672_none_dfd064d7d10235b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce1f2cdfcb7b2dfb2ce500849061242f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22686_none_405fe9bb01b7ab58.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ecd6513d89317386244573ff737a4857_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22948_none_6da2aa45ff415008.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f8febd2b0347ee5167654226e303bc67_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18496_none_d216a2983962aaab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,086
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18672_none_37d230320fa3fae2.manifest
File versionNot Applicable
File size84,242
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22948_none_3882424928a3d931.manifest
File versionNot Applicable
File size79,254
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18496_none_39a705500cd6ea6b.manifest
File versionNot Applicable
File size84,242
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22686_none_3a3b73ed25ec6b6b.manifest
File versionNot Applicable
File size79,254
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,137
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,320
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,301
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,707
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18672_none_dbb394ae574689ac.manifest
File versionNot Applicable
File size84,206
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22948_none_dc63a6c5704667fb.manifest
File versionNot Applicable
File size79,218
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)14:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18496_none_dd8869cc54797935.manifest
File versionNot Applicable
File size84,206
Date (UTC)30-Jul-2011
Time (UTC)01:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22686_none_de1cd8696d8efa35.manifest
File versionNot Applicable
File size79,218
Date (UTC)29-Jul-2011
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows 7

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpeg2data.ax6.6.7600.1686772,70417-Aug-201104:22Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1686759,90417-Aug-201104:22Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.16867204,28817-Aug-201104:22Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16867465,40817-Aug-201104:26x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1686775,77617-Aug-201104:22Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.2103072,70417-Aug-201104:22Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.2103059,90417-Aug-201104:22Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.21030204,28817-Aug-201104:22Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.21030465,40817-Aug-201104:28x86
Psisrndr.ax6.6.7600.2103075,77617-Aug-201104:22Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.17669465,40817-Aug-201104:24x86
Psisrndr.ax6.6.7601.1766975,77617-Aug-201104:19Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.21792465,40817-Aug-201106:03x86
Psisrndr.ax6.6.7601.2179275,77617-Aug-201105:52Not Applicable
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7600.16867280,57617-Aug-201104:30x86
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7600.21030280,57617-Aug-201104:31x86
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7601.17669280,57617-Aug-201104:28x86
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7601.21792280,57617-Aug-201106:09x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mpeg2data.ax6.6.7600.16867104,96017-Aug-201105:27Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1686775,77617-Aug-201105:27Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.16867288,25617-Aug-201105:27Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16867613,88817-Aug-201105:32x64
Psisrndr.ax6.6.7600.16867108,03217-Aug-201105:27Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.21030104,96017-Aug-201105:41Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.2103075,77617-Aug-201105:41Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.21030288,25617-Aug-201105:41Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.21030613,88817-Aug-201105:48x64
Psisrndr.ax6.6.7600.21030108,03217-Aug-201105:41Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.17514104,96020-Nov-201013:24Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751475,77620-Nov-201013:24Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514288,25620-Nov-201013:24Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.17669613,88817-Aug-201105:26x64
Psisrndr.ax6.6.7601.17669108,03217-Aug-201105:25Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.17514104,96020-Nov-201013:24Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751475,77620-Nov-201013:24Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514288,25620-Nov-201013:24Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.21792613,88817-Aug-201106:15x64
Psisrndr.ax6.6.7601.21792108,03217-Aug-201106:08Not Applicable
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7600.16867315,39217-Aug-201105:35x64
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7600.21030315,39217-Aug-201105:56x64
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7601.17669315,39217-Aug-201105:28x64
Microsoft.mediacenter.interop.dll6.1.7601.21792315,39217-Aug-201106:30x64
Mpeg2data.ax6.6.7600.1686772,70417-Aug-201104:22Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1686759,90417-Aug-201104:22Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.16867204,28817-Aug-201104:22Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16867465,40817-Aug-201104:26x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1686775,77617-Aug-201104:22Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.2103072,70417-Aug-201104:22Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.2103059,90417-Aug-201104:22Not Applicable
Msnp.ax6.6.7600.21030204,28817-Aug-201104:22Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.21030465,40817-Aug-201104:28x86
Psisrndr.ax6.6.7600.2103075,77617-Aug-201104:22Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.17669465,40817-Aug-201104:24x86
Psisrndr.ax6.6.7601.1766975,77617-Aug-201104:19Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.21792465,40817-Aug-201106:03x86
Psisrndr.ax6.6.7601.2179275,77617-Aug-201105:52Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.17669465,40817-Aug-201104:24x86
Psisrndr.ax6.6.7601.1766975,77617-Aug-201104:19Not Applicable
Mpeg2data.ax6.6.7601.1751472,70420-Nov-201012:16Not Applicable
Msdvbnp.ax6.6.7601.1751459,90420-Nov-201012:16Not Applicable
Msnp.ax6.6.7601.17514204,28820-Nov-201012:16Not Applicable
Psisdecd.dll6.6.7601.21792465,40817-Aug-201106:03x86
Psisrndr.ax6.6.7601.2179275,77617-Aug-201105:52Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,726
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,678
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,411
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,016
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,524
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,968
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,587
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,840
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,338
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,390
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,339
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,390
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1158145c13a054c6487a7baa62f6a484_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_a14a8ae7bc659aaa.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_26db32e4b9d749172dafdd0a203a8d3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_567707f010256cf9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_3ad0b982fbca072b630d8874ae66f89a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_72cb1d0ac2fc23b9.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_4c007740e6f39019a26d6ad98f2acb18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_3df44989e7d7c4b1.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_4c7f0d45e6eb57e94a365d5c045ccc58_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_cf9f81ac5826b2d8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ca7f459cb68e19449d20a8387b7361a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_0dbf77c38cd00958.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_50813295abc37835bb9d096a11d2d046_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_f4ef5acd4af0e8cd.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_b1da635ed4d468046c5e584c62c82329_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_88440c40280a8098.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_dbeb3837b851267d.manifest
File versionNot Applicable
File size47,193
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_dc8e1ae2d15cf455.manifest
File versionNot Applicable
File size47,193
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_ddd395d1b575c517.manifest
File versionNot Applicable
File size49,957
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_de35c0d2ceb20753.manifest
File versionNot Applicable
File size49,957
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_e00fe336dbcadd67.manifest
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_e0b2c5e1f4d6ab3f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_e1f840d0d8ef7c01.manifest
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_e25a6bd1f22bbe3d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,434
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_06416cd9636ae6b2332b8db69caab2e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_0b95bec34c0f2a48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,088
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_129cdd021855c1e084e5e2ccdca034f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_16e983ff83163431.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3347ae848533667b653ecd2d444c4781_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_d75aefcfedf2594b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dd519ad24138e854877226e9becb828_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_b3cbf10c642d9ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4c007740e6f39019a26d6ad98f2acb18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_9a12e50da03535e7.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ca7f459cb68e19449d20a8387b7361a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_69de1347452d7a8e.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_79c35f6d4f81e6e55847a4f2767c10aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_85de50800a981753.manifest
File versionNot Applicable
File size1,088
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9be34e3c3d57772e466cf61e7abd6470_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_76d3ef364a7f7ec9.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b240f0cf89266b18ccfa19006aa7bfa0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_860729252d57d797.manifest
File versionNot Applicable
File size1,088
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bedc177045bca935bf398e4b55633c95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_d2984b4f1cc115ac.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bfb98dec2bd6cc7cc7fdafb1008b5c19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_cf7b3f009c75e576.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5a1c309cc36522e304ca2fc933bb53f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_eb0c9ed455bd877d.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e6bb237c598275bc7e5d394ee9db508c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_436de9dd5295951a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,088
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f2b9c0a826bbf77ccb2072abd65edf4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_0389b8710b1f831b.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_3809d3bb70ae97b3.manifest
File versionNot Applicable
File size47,195
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_38acb66689ba658b.manifest
File versionNot Applicable
File size47,195
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_39f231556dd3364d.manifest
File versionNot Applicable
File size49,959
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_3a545c56870f7889.manifest
File versionNot Applicable
File size49,959
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_3c2e7eba94284e9d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_3cd16165ad341c75.manifest
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_3e16dc54914ced37.manifest
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.interop_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_3e790755aa892f73.manifest
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,239
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,590
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,797
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,658
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,694
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,979
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,609
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,522
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2579686_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,837
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2579686~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,340
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,554
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,609
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,291
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2579686_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,374
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,265
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16867_none_425e7e0da50f59ae.manifest
File versionNot Applicable
File size46,126
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_430160b8be1b2786.manifest
File versionNot Applicable
File size46,126
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_4446dba7a233f848.manifest
File versionNot Applicable
File size48,834
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_44a906a8bb703a84.manifest
File versionNot Applicable
File size48,834
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17669_none_ddd395d1b575c517.manifest
File versionNot Applicable
File size49,957
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_de35c0d2ceb20753.manifest
File versionNot Applicable
File size49,957
Date (UTC)17-Aug-2011
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2579686 — ostatni przegląd: 10/14/2011 14:09:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2579686
Opinia