Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Znane problemy z pakietem Office dla komputerów Mac w systemie MacOS 10.7 (Lion)

Streszczenie
W tym artykule omówiono znane problemy, jakie mogą wystąpić w aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac w systemie MacOS 10.7 (Lion). Uwaga 
 
 
 Firma Microsoft współpracuje z firmą Apple od początku prac nad systemem MacOS 10.7 (Lion).
 W ramach tej współpracy wiele problemów rozwiązano przed wydaniem systemu Lion.
 Firma Microsoft będzie nadal ściśle współpracować z firmą Apple, aby rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić w pakietach Office 2008 i 2011 dla komputerów Mac i w systemie operacyjnym Lion.


Więcej informacji
Firma Microsoft wie o dwóch istotnych problemach z pakietem Office dla komputerów Mac w systemie Lion:

 1. Program Communicator dla komputerów Mac ulega awarii podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych lub uruchamiania połączenia audio/wideo.

  
 Uwaga
 
 
 
 
 Firma Microsoft rozwiąże ten problem w nadchodzącej aktualizacji programu Communicator dla komputerów Mac.

 2. Pakietu Office for Mac 2004 nie można uruchomić w systemie Lion.

  
 Uwaga
 
 
 
 
 Starsze wersje systemów MacOS obsługiwały technologię mostkowania systemu Apple Mac OSX o nazwie Rosetta, która pozwalała aplikacjom, takim jak programy pakietu Office for Mac 2004, działać w najnowszej architekturze mikroukładów dla komputerów Mac.
 System Lion nie obsługuje już technologii Rosetta, dlatego aplikacje od niej zależne nie działają w tym nowym systemie MacOS.


Oto lista innych znanych problemów, które firma Microsoft obecnie bada.
 Te problemy zwykle występują w konkretnych sytuacjach lub konfiguracjach:


Excel 2008 lub 2011

 • Program Excel może ulec awarii w wyniku przeniesienia arkusza do innego skoroszytu.

 • 
 Excel 2011.
 
 Moduł MSQuery dla języka angielskiego działa w systemie Lion.
 Ale nie działa w innych wersjach językowych programu Excel 2011 w systemie Lion.

 • 
 Excel 2008.
 
 Moduł MSQuery nie działa w żadnej wersji programu Excel 2008 w systemie Lion.

 • W formacie daty rok może być wyświetlany za pomocą 2 zamiast 4 cyfr.


 Word 2008 lub 2011
 

 • 
 W formacie daty rok może być wyświetlany za pomocą 2 zamiast 4 cyfr.
 

PowerPoint 2008 lub 2011

 • Program PowerPoint może ulec awarii w wyniku naciśnięcia klawiszy Command i Tab w celu otwarcia innej aplikacji podczas korzystania z widoku prezentera.

 • Opuszczenie pokazu slajdów w trybie pełnoekranowym lub zamknięcie go może skutkować niespójnym działaniem okien.

 • Podczas przełączania się między oknami mogą być wyświetlane monity o zapisanie prezentacji.

Entourage 2008 lub Outlook 2011

 • Zaimportowanie wiadomości z programu Mail systemu Lion może okazać się niemożliwe.

Office 2008 lub 2011

 • Mogą występować problemy z ponownym rysowaniem narzędzi odwołań i mogą nie działać łącza.

 • Etykiety danych wykresów mogą być niewidoczne.

 • Edytor równań może nie działać poprawnie.


 Aplikacje sieci Web
 

 • W aplikacji klienta wzbogaconego plik może nie być otwierany poprawnie.
 W przeglądarkach Safari i Firefox można zastosować poniższe obejście problemu:

  1. Zamknij program Safari lub Firefox.

  2. 
 W menu 
 
 Go
 
 (Idź) kliknij polecenie 
 
 Applications
 
 (Programy).
 

  3. Wybierz program Safari lub Firefox.

  4. 
 W menu 
 
 File
 
 (Plik) kliknij polecenie 
 
 Get Info
 
 (Informacje).
 

  5. Zaznacz pole wyboru Open in 32-bit mode (Otwórz w trybie 32-bitowym).

  6. 
 Zamknij i otwórz program Safari lub Firefox.
 


lion office mac 2008 2004 2011 znane problemy

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2586538 — ostatni przegląd: 01/26/2012 14:15:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011

 • KB2586538
Opinia