Jak włączyć bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób włączania bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) na komputerze z systemem Windows 98, systemem Windows 95 lub systemem Windows Millennium Edition. Dostęp DMA (zwany również sterowaniem magistralowym) jest techniką używaną przez niektóre składniki i urządzenia do transferu danych bezpośrednio do pamięci i z pamięci z pominięciem procesora (CPU). Dostęp DMA przyczynia się do redukcji obciążenia procesora, udostępniając mechanizm transferów danych, które nie wymagają monitorowania przez procesor. Numer skojarzony z DMA wskazuje kanał bezpośredniego dostępu do pamięci, używany przez składnik lub urządzenie do transferu danych do pamięci i z pamięci. W tym artykule uwzględniono następujące zagadnienia:
 • Ustalanie, czy dostęp DMA jest włączony na komputerze
 • Jak włączyć dostęp DMA dla dysku twardego
 • Jak włączyć dostęp DMA dla stacji dysków CD-ROM
Więcej informacji

Ustalanie, czy dostęp DMA jest włączony na komputerze

Domyślnie dostęp DMA jest włączony dla dysków twardych na komputerach z systemem Windows 98 i systemem Windows Millennium Edition i jest włączony tylko w określonych wersjach systemu Windows 95, wymienionych na poniższej liście. Po pierwsze należy ustalić, czy dostęp DMA jest włączony na danym komputerze.

UWAGA: Jeżeli dostęp DMA jest już włączony, postępowanie zgodnie z następującymi krokami nie jest konieczne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustalania, czy dostęp DMA jest włączony na danym komputerze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
141497 How to Use Device Manager to Check the Status of a Resource
Obsługa dostępu DMA dla systemu Windows 95 jest dostępna w wersjach OEM systemu Windows 95. Jeżeli system Windows 95 (pełna lub uaktualniona wersja) został zakupiony w punkcie sprzedaży detalicznej, jest to detaliczna wersja systemu Windows 95. Detaliczne wersje systemu Windows 95 nie mogą być uaktualniane do wersji OEM i brak jest oddzielnego pakietu oprogramowania, który można pobrać w celu uaktywnienia obsługi dostępu DMA w detalicznych wersjach systemu Windows 95. Użytkownicy korzystający z wersji OEM systemu Windows 95, w których brak jest obsługi dostępu DMA, powinni skontaktować się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM).

Aby ustalić wersję uruchomionego systemu Windows 95:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Ogólne zlokalizuj numer wersji w obszarze System, a następnie wykorzystaj następującą tabelę.
  WydanieWersjaDaty plikówObsługa DMA
  Windows 95 (detaliczny)4.00.9507/11/95nie
  Windows 95 (detaliczny) z dodatkiem SP14.00.950A7/11/95nie
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95nie
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96tak
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97tak
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97tak
Jeżeli uruchomiona jest wersja OEM systemu Windows 95, numer identyfikacyjny produktu w obszarze Zarejestrowano dla zazwyczaj zawiera 20 cyfr. Jeżeli na pozycjach cyfr 6, 7 i 8 są wyświetlane litery „OEM”, uruchomiona jest wersja OEM systemu Windows 95. Na przykład następujący przykładowy numer identyfikacyjny produktu reprezentuje instalację OEM:
12345-OEM-6789098-76543

Identyfikacja wersji OEM

Komputer mógł być dostarczony użytkownikowi wraz z preinstalowanym na nim systemem Windows 95. Instalacje tego typu są zwane instalacjami OEM. Wersja OEM Service Release (na przykład OSR2) jest zaktualizowaną wersją produktu, przeznaczoną do instalowania przez producentów komputerów osobistych (OEM) na nowych komputerach. Korzystając z tej wersji, producenci OEM mogą instalować zintegrowany produkt Windows 95 zawierający najnowsze dostępne indywidualne aktualizacje oraz obsługujący najnowsze funkcje sprzętu, które muszą być obsługiwane przez podstawowe składniki systemu operacyjnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wersji OEM

 • Nie wszystkie pliki w systemie Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) i 2.5 (OSR 2.5) mają sygnaturę wersji znajdującą się na liście w powyższej tabeli. W przypadku wydania OSR 2.1 i OSR 2.5 tylko pliki, które zostały zaktualizowane, tak aby obsługiwały model sterownika Win32 (WDM) oraz uniwersalną magistralę szeregową (USB), mogą mieć tę wersję sygnatury. Pozostałe mają tę samą sygnaturę wersji co odpowiednie pliki OSR2.

  Aby przeglądać informacje dotyczące wersji plików, należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows, kliknąć polecenie Właściwości, a następnie kliknąć kartę Wersja. Jeżeli karta Wersja nie jest wyświetlana, informacje dotyczące wersji pliku nie są dostępne.
 • Aktualizacje do systemu Windows 95 OSR2 zazwyczaj są oznaczone numerem wersji 4.00.1112 lub nowszym.

Jak włączyć dostęp DMA dla dysku twardego

W przypadku korzystania z systemu Windows 98, systemu Windows Millennium Edition (Me) lub wersji systemu Windows 95, w której uwzględniono obsługę dostępu DMA, dostęp DMA jest domyślnie włączony dla dysku twardego. Jeżeli w używanej wersji systemu Windows 95 nie uwzględniono obsługi dostępu DMA, należy wykorzystać jedną z następujących metod:

Metoda 1

Należy uzyskać i zainstalować najnowszy sterownik dla płyty głównej, zapewniający obsługę dostępu DMA. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, należy skonsultować się z producentem płyty głównej lub przeglądać dokumentację dostarczoną razem z płytą główną lub komputerem.

Metoda 2

Można zainstalować dowolną wersję systemu Windows 98 lub systemu Windows Me w celu zapewnienia obsługi dostępu DMA.

Jak włączyć dostęp DMA dla stacji dysków CD-ROM

Aby włączyć dostęp DMA dla stacji dysków CD-ROM:
 1. W przypadku korzystania z systemu Windows 98, systemu Windows Me lub wersji systemu Windows 95, w której uwzględniono obsługę dostępu DMA, obsługa dostępu DMA jest domyślnie dostępna, jednak nie jest włączona dla stacji dysków CD-ROM, dlatego kontynuuj od kroku 2. Jeżeli w używanej wersji systemu Windows 95 nie uwzględniono obsługi dostępu DMA, wykorzystaj jedną z następujących metod:
  • Należy uzyskać i zainstalować najnowszy sterownik dla płyty głównej, zapewniający obsługę dostępu DMA. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, należy skonsultować się z producentem płyty głównej lub przeglądać dokumentację dostarczoną razem z płytą główną lub komputerem.
  • Można zainstalować dowolną wersję systemu Windows 98 lub systemu Windows Me w celu zapewnienia obsługi dostępu DMA.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie gałąź CD-ROM, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij dwukrotnie wpis odpowiadający stacji dysków CD-ROM.
 4. Na karcie Ustawienia kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru DMA, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie komputer, a następnie wykonaj test w celu ustalenia, czy stacja dysków CD-ROM funkcjonuje prawidłowo, korzystając ze stacji dysków CD-ROM. Jeżeli po włączeniu dostępu DMA zostaną wykryte nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania stacji dysków CD-ROM, należy wyłączyć dostęp DMA. W tym celu należy powtórzyć kroki 2-4 i kliknąć, aby wyczyścić pole wyboru DMA.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258757 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:27:14 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhardware KB258757
Opinia