Jak kopiować pliki i programy z dysku CD-ROM na dysk twardy

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposoby kopiowania plików i programów z dysku CD-ROM na dysk twardy. W tym artykule uwzględniono następujące zagadnienia:
 • Kopiowanie plików z dysku CD-ROM na dysk twardy
 • Kopiowanie programów z dysku CD-ROM na dysk twardy
Więcej informacji

Kopiowanie plików z dysku CD-ROM na dysk twardy

Podczas instalowania programu z dysku CD-ROM pliki są automatycznie kopiowane na dysk twardy, dlatego zazwyczaj wykonywanie dodatkowych czynności lub kopiowanie dodatkowych plików na dysk twardy nie powinno być konieczne. Użytecznym rozwiązaniem może być jednak skopiowanie plików z dysku CD-ROM na dysk twardy (na przykład w celu przeglądania plików z większą wydajnością, zezwolenia na modyfikację plików itd.). Aby skopiować pliki z dysku CD-ROM na dysk twardy:
 1. Jeżeli na dysku twardym znajduje się już folder, w którym będą zapisywane pliki kopiowane z dysku CD-ROM, należy zanotować pełną ścieżkę do tego folderu (na przykład C:\Rysunki, D:\Obrazy itd.), a następnie kontynuować od kroku 2. Jeżeli folder przeznaczony dla plików nie istnieje, należy utworzyć nowy folder:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. Kliknij dysk twardy, na którym zostanie utworzony nowy folder. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
  3. Wpisz opisową nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład jeżeli konieczne jest skopiowanie plików obrazów na dysk twardy, możesz wpisać nazwę Rysunki, Obrazy lub inną opisową nazwę. Zanotuj pełną ścieżkę do tego folderu (na przykład C:\Rysunki, D:\Obrazy itd.), a następnie zamknij Eksploratora Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
 3. W wierszu polecenia zmień bieżący folder na folder główny w stacji dysków CD-ROM, a następnie na folder zawierający pliki przeznaczone do skopiowania. Na przykład jeżeli konieczne jest skopiowanie plików z folderu Drivers na dysku CD-ROM systemu Windows 98, a do stacji dysków CD-ROM jest przypisana litera D, wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
  d:
  cd\
  cd drivers
 4. Skopiuj pliki z folderu źródłowego na dysku CD-ROM do folderu docelowego na dysku twardym. Kontynuując poprzedni przykład, jeżeli folderem źródłowym jest folder Drivers na dysku CD-ROM systemu Windows 98, odpowiednia stacja dysków CD-ROM jest oznaczona literą D i konieczne jest skopiowanie plików do folderu C:\Drivers, wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
  copy *.* c:\drivers
  exit

Kopiowanie programów z dysku CD-ROM na dysk twardy

Większości programów instalowanych z dysku CD-ROM nie można skopiować na dysk twardy. Większość plików lub wszystkie pliki są jednak automatycznie kopiowane na dysk twardy podczas instalowania programu z dysku CD-ROM. Wykonanie dodatkowych czynności związanych z kopiowaniem nie jest więc zazwyczaj konieczne, aby rozpocząć użytkowanie programu na dysku twardym. Należy zauważyć, że niektóre programy instalacyjne mogą być uruchamiane po skopiowaniu plików instalacyjnych do „jednopoziomowego” folderu tymczasowego na dysku twardym. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania programu z jednopoziomowego folderu na dysku twardym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
169501 How to Install Windows 95 from a Hard Disk
winmil winme
Właściwości

Identyfikator artykułu: 259252 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:34:30 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB259252
Opinia