Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Ręczne włączanie/wyłączanie buforowania zapisu na dysku

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL259716
Streszczenie
Niektóre programy innych firm wymagają włączenia lub wyłączenia buforowania zapisu na dysku. Ponadto włączenie buforowania zapisu na dysku może zwiększyć wydajność systemu operacyjnego. W tym artykule opisano, jak włączyć lub wyłączyć buforowanie zapisu na dysku.

Włączanie lub wyłączanie buforowania zapisu na dysku

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. Kliknijznak plus(+) obok gałęziStacje dysków, aby ją rozwinąć.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy stację, na której chcesz włączyć lub wyłączyć buforowanie zapisu na dysku, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 6. Kliknij kartęWłaściwości dysku.
 7. Zaznacz lub wyczyść pole wyboruBufor zapisu włączony.
 8. Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Włączenie buforowania zapisu generuje następujące ostrzeżenie (jest to zachowanie normalne):
Po włączeniu buforu zapisu, w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu, uszkodzenia urządzenia lub systemu i gdy system nie zostanie poprawnie zamknięty, może wystąpić uszkodzenie systemu i/lub utrata danych.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 259716 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:35:00 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbhowto kbhowtomaster kbperformance kbfilesystems KB259716
Opinia