Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W systemie z zainstalowaną usługą Microsoft Web Deployment Service nie można zatrzymać usługi HTTP

Symptomy
Przykładowy scenariusz: Na serwerze z programem Internet Information Services (IIS) 6, 7 lub 7.5 podjęto próbę zatrzymania usługi HTTP. Na tym serwerze jest też zainstalowana usługa Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC). Próba zatrzymania usługi HTTP za pomocą instrukcji wiersza polecenia NET STOP HTTP skutkuje wyświetleniem w wierszu polecenia następującego komunikatu o błędzie:

Trwa zatrzymywanie usługi HTTP.....
Nie można zatrzymać usługi HTTP.


W przypadku ponownego uruchomienia polecenia NET STOP HTTP wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Usługa jest właśnie uruchamiana lub zatrzymywana. Spróbuj ponownie później.Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest to, że usługa Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) jest zależna od usługi HTTP, ale w trakcie instalacji początkowej usługi MSDEPSVC ta zależność nie jest rejestrowana w Menedżerze sterowania usługami. Zatrzymanie usługi HTTP wymaga zatrzymania też usług od niej zależnych. Ale z powodu niezarejestrowania wspomnianej zależności usługa HTTP nie ma informacji o tym, że powinna zatrzymać usługę MSDEPSVC, co powoduje niepowodzenie próby zatrzymania usługi.
Rozwiązanie
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy skopiować poniższy skrypt i uruchomić go jako skrypt programu PowerShell na serwerze. Ten skrypt zapewnia poprawne zarejestrowanie wszystkich elementów zależnych od usługi HTTP.$bFoundHttp = $false$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc$reqsvcs = "HTTP"$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `{  if($_.Name -eq "HTTP")  { $bFoundHttp = $true  }  else  {  if($_.Name -ne "") {   $reqsvcs += "/" + $_.Name }  }}if ($bFoundHttp -eq $false){  $status = $msdepsvc.Status  if($status -eq "Running")  { Stop-Service -name MsDepSvc  }    sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs  if($status -eq "Running")  { Start-Service -name MsDepSvc  }}


Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje o tym, jak zainstalować program Windows PowerShell 1.0 na serwerze z systemem Windows Server 2003, skorzystaj z tego łącza:

Pakiety instalacji programu Windows PowerShell 1.0 w języku angielskim dla systemów Windows Server 2003 i Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Aby uzyskać informacje o tym, jak używać programu Windows PowerShell w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2, skorzystaj z tego łącza:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb978526(en-us).aspx
Aby uzyskać więcej informacji o Narzędziu Microsoft Web Deployment, skorzystaj z tego łącza:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2597817 — ostatni przegląd: 11/22/2011 21:24:00 — zmiana: 1.0

Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbfixme kbmsifixme KB2597817
Opinia