Konsekwencje uruchomienia polecenia eseutil /p lub edbutil /d /r w systemie Exchange

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Twarda naprawa ma miejsce po uruchomieniu polecenia eseutil /p lub edbutil /d /r w odniesieniu do pliku bazy danych programu Exchange Server, takiej jak baza danych Priv.edb, Pub.edb czy Dir.edb. Taka naprawa obejmuje całą bazę danych, a w jej trakcie są przeprowadzane kontrole i naprawy krytycznych struktur w bazie danych (takich jak tabele systemowe, tabele załączników itp.) oraz jest sprawdzane, czy w bazach danych znajdują się uszkodzone strony.

W przypadku napotkania uszkodzonej strony (np. nieprawidłowej sumy kontrolnej spowodowanej modyfikacją strony, która nie została wstępnie uformowana przez aparat Jet) zostaje ona usunięta (-1018). Gdy tak się stanie, pewne krytyczne dane mogą zostać utracone po zakończeniu naprawy. Mogą one być częścią wiadomości e-mail, terminu kalendarza, notatki, załącznika lub, w najgorszym przypadku, tabeli systemowej.

Jeśli ta tabela systemowa jest tabelą załączników, wszyscy użytkownicy na serwerze mogą utracić załączniki do swoich wiadomości. Jest to tylko jeden z możliwych scenariuszy, ale jeśli w bazie danych istnieją uszkodzone strony, to po twardej naprawie dane zostaną utracone.

Ważne Jeśli tylko to możliwe, zawsze najlepiej jest przywrócić bazę danych z kopii zapasowej.

Baza przywrócona z kopii zapasowej jest dobra, czysta, stabilna i można ją uruchomić na serwerze. Niemal w każdej sytuacji szybszą i bardziej niezawodną od twardej naprawy metodą jest przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej. Jest tak dlatego, że naprawa odbywa się z szybkością około 4-6 gigabajtów (GB) na godzinę, a po naprawie trzeba uruchomić proces Isinteg, który działa z szybkością około 3-6 GB na godzinę. (Te szybkości są szybkościami średnimi; wydajność może się zmieniać w zależności od liczby przejść przez bazę danych i szybkości sprzętu).

Na przykład w przypadku najszybszej możliwej konfiguracji sprzętu naprawa bazy danych o rozmiarze 50 GB wymaga około 8 godzin, a następne 8 godzin trwa proces Isinteg — razem około 16 godzin. W przypadku korzystania z typowej cyfrowej taśmy liniowej (DLT, Digital Linear Tape) 35/70 z połączeniem Wide SCSI, która umożliwia przywracanie z szybkością 3 megabajtów (MB) na sekundę, przywrócenie tej samej bazy danych wymaga około 5 godzin. Oszczędność czasu to 11 godzin. Ekstremalnie szybkie taśmowe systemy kopii zapasowych typu „migawka”, takie jak system firmy EMC Corporation, mogą przywrócić bazę danych o tym rozmiarze w ciągu kilku minut.

Jeśli nie ma kopii zapasowej ani żadnej innej możliwości oprócz twardej naprawy bazy danych, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom twardą naprawę bazy danych za pomocą polecenia Eseutil /p lub Eseutil /d /r.
 2. Zdefragmentuj bazę danych za pomocą polecenia Eseutil /d. Defragmentacja w trybie offline powoduje utworzenie nowej fizycznej struktury bazy danych i przeniesienie do tej struktury istniejących danych.
 3. Sprawdź spójność bazy danych za pomocą polecenia Isinteg -fix. Konieczne może być kilkukrotne uruchomienie narzędzia Isinteg, dopóki raport podsumowujący nie przestanie zwracać błędów.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
192185 XADM: Jak defragmentować za pomocą narzędzia Eseutil (Eseutil.exe)
182081 Description of the Isinteg utility

Narzędzie Isinteg usuwa problemy logiczne, które mogą wystąpić po uruchomieniu twardej naprawy:
 • W przypadku prywatnego magazynu informacji programu Exchange Server 4.0 lub 5.0 należy uruchomić następujące polecenie:
  isinteg -fix -pri
 • W przypadku publicznego magazynu informacji programu Exchange Server 4.0 lub 5.0 należy uruchomić następujące polecenie:
  isinteg -fix -pub
 • W przypadku prywatnego magazynu informacji programu Exchange Server 5.5 należy uruchomić następujące polecenie:
  isinteg -pri -fix -test alltests
 • W przypadku publicznego magazynu informacji programu Exchange Server 5.5 należy uruchomić następujące polecenie:
  isinteg -pub -fix -test alltests
Uwaga Nie można uruchomić polecenia Isinteg -fix w odniesieniu do bazy danych Dir.edb. Ponadto zalecane jest, aby kopii poddanej twardej naprawie nie uruchamiać w środowisku produkcyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odzyskiwania danych programu Exchange po awarii, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
162353 Restoring an Exchange Directory
Po uruchomieniu polecenia eseutil /p lub edbutil /d /r w odniesieniu do bazy danych Priv.edb lub Pub.edb mogą wystąpić następujące symptomy:
 • Magazyn informacji zatrzymuje się lub przestaje odpowiadać.
 • Magazyn informacji przestaje przyjmować pocztę od usługi MTA (Message Transfer Agent).
 • Poczta e-mail pozostaje w skrzynkach nadawczych użytkowników.
 • Program Store.exe w bardzo dużym stopniu wykorzystuje procesor mimo braku obciążenia na serwerze.
 • Program Store.exe generuje naruszenie praw dostępu w przypadku dużego obciążenia.
 • Użytkownicy nie mogą otworzyć załączników lub wiadomości e-mail.
Po uruchomieniu twardej naprawy bazy danych o rozległych uszkodzeniach nie nadaje się ona do normalnego użytku, dopóki nie zostanie również wykonana defragmentacja w trybie offline, a po niej proces Isinteg. Twardą naprawę bazy danych należy traktować jako ostateczność; jeśli to możliwe, należy zawsze przywracać bazę danych z kopii zapasowej.

Jeśli narzędzie Isinteg zostanie uruchomione wielokrotnie i nie usunie uszkodzenia bazy danych, należy użyć narzędzia Exmerge w celu wyodrębnienia danych z jednej bazy danych i umieszczenia ich w drugiej:
259688 How to use the Exmerge utility to extract data from a damaged private information store
Więcej informacji
Aby sprawdzić, czy była przeprowadzana twarda naprawa bazy danych, należy wykonać zrzut nagłówka za pomocą następującego polecenia (jeśli baza danych nie była naprawiana, licznik napraw, Repair Count, wynosi zero):
eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb |more

eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\pub.edb |more
Oto przykład nagłówka pliku Priv.edb:
Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
Version 5.5
Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1999. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Initiating FILE DUMP mode...
Database: d:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb

Format ulMagic: 0x89abcdef
Engine ulMagic: 0x89abcdef
Format ulVersion: 0x620,2
Engine ulVersion: 0x620,2
DB Signature: Create time:4/5/2000 17:48:52 Rand:769046 Computer:
cbDbPage: 4096
dbtime: 556457
State: Consistent
Shadowed: Yes
Last Objid: 184
Scrub Dbtime: 0
Scrub Date: 00/00/1900 00:00:00
Repair Count: 1
Repair Date: 2/20/2000 10:48:50
-1018 -1019
Właściwości

Identyfikator artykułu: 259851 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:44:24 — zmiana: 6.0

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB259851
Opinia