XCLN: Komunikat o błędzie przy zamykaniu prezentacji programu PowerPoint z folderu publicznego

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL259894
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy zamykaniu prezentacji programu PowerPoint, którą otwarto z folderu publicznego programu Exchange Server, może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można zapisać zmian w dokumencie. Zmiany zostaną umieszczone w pliku tymczasowym, 'c:\temp\nazwa_pliku.ppt'. Jeżeli chcesz odtworzyć te zmiany w oryginalnym dokumencie, możesz skopiować ten plik do oryginalnego folderu. Operacja nie powiodła się.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj dodatek Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać dodatek Office 2000 SP2, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
To zachowanie występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Użytkownik ma uprawnienia recenzenta (tylko odczyt) do folderu publicznego programu Exchange Server.
 • Nie wprowadzono żadnych zmian w prezentacji programu PowerPoint.
 • Prezentacja programu PowerPoint, którą otworzono, została umieszczona w folderze publicznym programu Exchange Server za pomocą przeciągania i upuszczania, a nie przez utworzenie prezentacji programu PowerPoint w folderze publicznym.
 • Prezentację PowerPoint otwarto z okienka Lista folderów, a nie z okienka Podgląd.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 259894 — ostatni przegląd: 02/04/2014 09:54:36 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending KB259894
Opinia