Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niezawodność aktualizacji 2 dla .NET Framework 4

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2600217
Wprowadzenie
Niezawodność aktualizacji 2 dla programu Microsoft.NET Framework 4 jest dostępny rozwiązać niektóre problemy stabilność, niezawodność i wydajność w.NET Framework 4.

Ta aktualizacja zawiera pakiety aktualizacji, które są wymienione w "Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji" sekcja.

Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje również kilka problemów, które nie zostały udokumentowane w żadnym uprzednio wydanym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB). Aby uzyskać więcej informacji na temat tych problemów, zobacz "Ta aktualizacja rozwiązuje problemy" sekcja.
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:

PobierzPobierz teraz niezawodność aktualizacji 2 dla pakietu Microsoft.NET Framework 4.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć zainstalowany profil klienta programu Microsoft.NET Framework 4 i.NET Framework 4.

Aby zainstalować tę aktualizację, musi mieć Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję programu Instalator Windows, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
227091 Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalator Windows odwiedź następującą witrynę sieci Web MSDN:

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie komputera, jeśli wszystkie pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące poprawki:
2628838 Poprawka: Przeciek pamięci podczas korzystania z c# FileSystemWatcher w aplikacji opartej na programie.NET Framework 4.0
2600088 Poprawka jest dostępna dla plików definicji przeglądarki ASP.NET w programie Microsoft.NET Framework 4.0

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 1

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Program Windows Internet Explorer 10 umożliwia dostęp do strony sieci Web opartych na środowisku ASP.NET firmy Microsoft.
 • Strony sieci Web uruchamia operację ogłaszania wstecznego.
W tym scenariuszu ogłaszania wstecznego operacja nie powiedzie się i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Błąd skryptu napotkano",""__doPostBack" jest niezdefiniowana


Uwaga Strony sieci Web można uruchomić operację ogłaszania wstecznego na różne sposoby. Na przykład strony sieci Web można użyć formantu przycisk łącza rozpocząć operację ogłaszania wstecznego.

Problem 2

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Można utworzyć strony opartych na środowisku ASP.NET, która ma atrybut MaintainScrollPositionOnPostBack ustawiony na wartość True.
 • Aby otworzyć stronę sieci Web użyć Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza wersja programu Mozilla Firefox.
 • Strony sieci Web uruchamia operację ogłaszania wstecznego.
W tym scenariuszu pozycja przewijania strony sieci Web nie jest zachowywana po zakończeniu operacji odświeżania strony.

Uwaga Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problem 3

W klasie System.Web.Configuration w witrynie sieci Web opartych na programie.NET Framework 4 ASP.NET występuje błąd programu Watson, wyścigu, w którym funkcja InitStandaloneConfig jest wywoływana dwa razy przez dwa różne wątki. Ten problem występuje, awarię witryny sieci Web. Dodatkowo otrzymasz następujący komunikat o błędzie naruszenia dostępu po wystąpieniu błędu programu Watson:
Kod wyjątku - System.AccessViolationException

Problem 4

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Użytkownik konfiguruje zasady buforowania trybu użytkownika do usług Internet Information Services (IIS) do pamięci podręcznej odpowiedzi na żądania, które zawierają pewne rozszerzenie nazwy pliku w Menedżerze IIS buforowanie danych wyjściowych.
 • Żądania zasobów z rozszerzeniem wcześniej skonfigurowany jest odbierane przez buforowanie danych wyjściowych w Menedżerze usług IIS.
 • Niestandardowy moduł ustawia plik cookie w odpowiedzi. Następnie odpowiedzi są buforowane przez buforowanie danych wyjściowych w Menedżerze usług IIS.
 • Żądanie innym od innego użytkownika zostanie odebrane przez buforowanie danych wyjściowych Menedżera usług IIS, a oryginalny buforowanej odpowiedzi wraz z pliku cookie jest wysyłane do innego użytkownika.
W tym scenariuszu odpowiedź w ten sam plik cookie jest wysyłane do różnych żądające nieoczekiwanie.

Wydanie 5

Objawy

Gdy używasz c# FileSystemWatcher w aplikacji opartych na programie.NET Framework 4 obserwować zmiany w określonym katalogu, występuje przeciek pamięci.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu w c# FileSystemWatcher . Po utworzeniu obiektu Element FileSystemWatcherc# FileSystemWatcher używa klasy dojścia GCHandle utworzyć dojścia przypiętych garbage collector. Uchwyt jest 8 kilobajtów (KB) i używa formatu danych byte [] . Jednak obiektu Element FileSystemWatcher nigdy nie zwalnia dojście garbage collector.

Problem 6

Rozważmy następujący scenariusz:
 • Zainstalować, a następnie włączyć PowerPivot dla programu Excel dodatek aplikacji na komputerze programu Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowane.
 • Próby uruchomienia programu Microsoft Excel 2010.
W tym scenariuszu ekran powitalny sporadycznie pozostaje otwarte dłużej niż zwykle, gdy pojawi się następujący komunikat o błędzie w programie Excel 2010:
Ładowanie dodatków)<x> </x>z <y></y>) Program PowerPivot for Excel


Uwaga<x></x> jest symbolem zastępczym reprezentującym, gdzie w kolejności ładowania tego programu PowerPivot jest wyświetlany między aplikacjami dodatek programu Excel. <y> </y>jest symbolem zastępczym reprezentującym całkowita liczba aplikacji add-in w programie Excel.

Problem 7

Obsługa zestawów.NET Framework 4.0 może powodować sytuacji wyścigu. To zachowanie powoduje, że procesy uruchomione kod zarządzany przeciwko.NET Framework 4.0 common language runtime (CLR), aby wprowadzić w niespójnym stanie. Ponadto procesy może zostać nagle zatrzymany. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, wpisy są dodawane do listy zjednoczenia CLR, aby lista zamknięta w sposób przechodni. Zapobiega to wszelkie sytuacje wyścigu pokrewne.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
Wszystkie obsługiwane wersje systemu.NET Framework 4 dla składnika GDR usługi opartych na architekturze x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Lis-201106:26
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Lis-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Lis-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Lis-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Lis-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Lis-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Lis-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Lis-201106:27
Aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Lis-201105:21
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39122-Lis-201105:02
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08222-Lis-201105:02
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63422-Lis-201105:02
IE.BrowserNie dotyczy4,28322-Lis-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Lis-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Lis-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Lis-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Lis-201105:21
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu.NET Framework 4
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.2619,793,28022-Lis-201107:55
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Lis-201106:26
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,515,79222-Lis-201107:55
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Lis-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2611,455,37622-Lis-201107:56
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Lis-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,970,76822-Lis-201107:56
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Lis-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.2616888022-Lis-201107:56
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Lis-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261261,91222-Lis-201107:57
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Lis-201106:29
SOS.dll4.0.30319.261598,78422-Lis-201107:56
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Lis-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Lis-201106:27
Aspnet_wp.exe4.0.30319.26141,74422-Lis-201107:28
Aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Lis-201105:21
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39122-Lis-201107:22
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39122-Lis-201105:02
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08222-Lis-201107:22
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08222-Lis-201105:02
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63422-Lis-201107:22
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63422-Lis-201105:02
IE.BrowserNie dotyczy4,28322-Lis-201107:22
IE.BrowserNie dotyczy4,28322-Lis-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Lis-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2615,198,60822-Lis-201107:28
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Lis-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26116,65622-Lis-201107:28
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Lis-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.261721,68022-Lis-201107:28
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Lis-201105:21
Wszystkie obsługiwane wersje IA-64systemem.NET Framework 4 dla składnika GDR usługi
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.26119,368,70422-Lis-201109:30
CLR.dll4.0.30319.2616,727,42422-Lis-201106:26
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.2613,759,88822-Lis-201109:30
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.2611,143,56822-Lis-201106:26
mscordbi.dll4.0.30319.2613,296,52822-Lis-201109:30
mscordbi.dll4.0.30319.261957,20022-Lis-201106:26
mscorlib.dll4.0.30319.2614,469,52022-Lis-201109:31
mscorlib.dll4.0.30319.2615,201,16822-Lis-201106:26
nlssorting.dll4.0.30319.261145,16822-Lis-201109:31
nlssorting.dll4.0.30319.26157,61622-Lis-201106:26
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261545,56022-Lis-201109:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.261192,79222-Lis-201106:29
SOS.dll4.0.30319.2611,204,48022-Lis-201109:31
SOS.dll4.0.30319.261518,40022-Lis-201106:26
System.dll4.0.30319.2613,512,07222-Lis-201106:27
Aspnet_wp.exe4.0.30319.26181,16822-Lis-201109:02
Aspnet_wp.exe4.0.30319.26133,55222-Lis-201105:21
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39122-Lis-201108:58
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39122-Lis-201105:02
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08222-Lis-201108:58
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08222-Lis-201105:02
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63422-Lis-201108:58
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63422-Lis-201105:02
IE.BrowserNie dotyczy4,28322-Lis-201108:58
IE.BrowserNie dotyczy4,28322-Lis-201105:02
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2611,863,46422-Lis-201105:21
System.Web.dll4.0.30319.2614,817,68022-Lis-201109:02
System.Web.dll4.0.30319.2615,229,32822-Lis-201105:21
webengine.dll4.0.30319.26126,38422-Lis-201109:02
webengine.dll4.0.30319.26115,12022-Lis-201105:21
webengine4.dll4.0.30319.2611,341,71222-Lis-201109:02
webengine4.dll4.0.30319.261496,40022-Lis-201105:21
Wszystkie obsługiwane wersje systemu.NET Framework 4 dla składnika usługi LDR opartych na architekturze x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Lis-201116:36
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Lis-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Lis-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Lis-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Lis-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Lis-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Lis-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Lis-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Lis-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Lis-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Lis-201116:39
Aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Lis-201115:52
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39121-Lis-201115:36
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08221-Lis-201115:36
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63421-Lis-201115:36
IE.BrowserNie dotyczy4,28321-Lis-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Lis-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Lis-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Lis-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Lis-201115:53
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu.NET Framework 4 dla składnika usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.5309,792,76821-Lis-201118:02
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Lis-201116:36
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,515,79221-Lis-201118:02
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Lis-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5301,455,37621-Lis-201118:02
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Lis-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,971,79221-Lis-201118:03
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Lis-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.53068,36821-Lis-201118:03
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Lis-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530261,91221-Lis-201118:04
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Lis-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Lis-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Lis-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Lis-201115:50
SOS.dll4.0.30319.530598,78421-Lis-201118:03
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Lis-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Lis-201116:39
Aspnet_wp.exe4.0.30319.53041,74421-Lis-201117:30
Aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Lis-201115:52
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39121-Lis-201117:24
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39121-Lis-201115:36
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08221-Lis-201117:24
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08221-Lis-201115:36
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63421-Lis-201117:24
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63421-Lis-201115:36
IE.BrowserNie dotyczy4,28321-Lis-201117:24
IE.BrowserNie dotyczy4,28321-Lis-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Lis-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5305,199,12021-Lis-201117:30
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Lis-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53016,65621-Lis-201117:30
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Lis-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.530721,68021-Lis-201117:30
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Lis-201115:53
Wszystkie obsługiwane wersje IA-64systemem.NET Framework 4 dla składnika usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
CLR.dll4.0.30319.53019,368,70421-Lis-201119:28
CLR.dll4.0.30319.5306,727,42421-Lis-201116:36
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.5303,759,37621-Lis-201119:29
pliku Mscordacwks.dll4.0.30319.5301,143,56821-Lis-201116:37
mscordbi.dll4.0.30319.5303,296,52821-Lis-201119:29
mscordbi.dll4.0.30319.530956,68821-Lis-201116:37
mscorlib.dll4.0.30319.5304,470,54421-Lis-201119:30
mscorlib.dll4.0.30319.5305,202,19221-Lis-201116:37
nlssorting.dll4.0.30319.530144 14421-Lis-201119:30
nlssorting.dll4.0.30319.53057,10421-Lis-201116:37
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530545,56021-Lis-201119:31
ServiceModelReg.exe4.0.30319.530192,79221-Lis-201116:40
Setup.exe10.0.30319.53079,11221-Lis-201115:50
SetupEngine.dll10.0.30319.530810,25621-Lis-201115:50
SetupUi.dll10.0.30319.530296,71221-Lis-201115:50
SOS.dll4.0.30319.5301,203,96821-Lis-201119:30
SOS.dll4.0.30319.530517,88821-Lis-201116:37
System.dll4.0.30319.5303,512,58421-Lis-201116:39
Aspnet_wp.exe4.0.30319.53081,16821-Lis-201118:58
Aspnet_wp.exe4.0.30319.53033,55221-Lis-201115:52
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39121-Lis-201118:53
Blackberry.BrowserNie dotyczy2,39121-Lis-201115:36
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08221-Lis-201118:53
Firefox.BrowserNie dotyczy3,08221-Lis-201115:36
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63421-Lis-201118:53
Gateway.BrowserNie dotyczy5,63421-Lis-201115:36
IE.BrowserNie dotyczy4,28321-Lis-201118:53
IE.BrowserNie dotyczy4,28321-Lis-201115:36
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.5301,863,46421-Lis-201115:52
System.Web.dll4.0.30319.5304,818,70421-Lis-201118:59
System.Web.dll4.0.30319.5305,230,35221-Lis-201115:53
webengine.dll4.0.30319.53026,38421-Lis-201118:59
webengine.dll4.0.30319.53015,12021-Lis-201115:53
webengine4.dll4.0.30319.5301,341,71221-Lis-201118:59
webengine4.dll4.0.30319.530496,40021-Lis-201115:53

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2600217 — ostatni przegląd: 07/01/2013 05:51:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2600217 KbMtpl
Opinia