Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 6

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2600640
WPROWADZENIE
Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule zostały opisane poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.
Więcej informacji

Numer kompilacji i nazwy plików w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Numer kompilacji pakietów aktualizacji dla następujących składników jest 5.0.9690.1992.
 • Serwer Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook
 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego
 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011
Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-licytuje-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:
 • CRM2011-Server-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie ponownie wydana dla klientów wdrożonej 20 stycznia 2012.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 został wydany 12 stycznia 2012. Jeśli została zainstalowana wcześniejsza wersja będzie można zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji przez starszą wersję.

Jeśli zainstalowane pakiety cienia aerodynamicznego, które są pełnej instalacji, które należy uwzględnić pakiet zbiorczy aktualizacji 6 patrz to KB, jak dostanie błąd podczas instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 6. MSPInstallAction nie powiodło się

Dla klientów online Ulepszenia infrastruktury są do programu CRM Online. W związku z tym pakiety zbiorcze aktualizacji nie zastosowane zostaną do serwerów ulepszenia są kompletne. Poprzez stronę powiadomienia systemowe w oknie konserwacji systemu poinformujemy Cię o podczas organizacji zostaną zaktualizowane do nowej infrastruktury. Najnowsze aktualizacje zostaną zastosowane w tym czasie.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
PobierzPobierz teraz pakiet 2600640.Data wydania:, 10 stycznia 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Ważna uwaga
Bazy danych utworzone za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub wyższej wersji nie można zaimportować do wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starsza wersja. Ten scenariusz nie jest obsługiwany.
Instalacji aktualizacji systemu Windows
Aby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć witryny Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będą dostępne w witrynie Windows Update 24 stycznia 2012.

Uwaga Nie można usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, że nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopie zapasowe baz danych.

System Windows można również ustawić tak, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Dzięki takiej konfiguracji można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji przez firmę Microsoft, odwiedź następujące witryny sieci Web firmy Microsoft:Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Aktualizacja . Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że dostępne są istotne aktualizacje, lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, można wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.
 4. Na liście kliknij dowolną ważną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji na jej temat. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej czynności). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, należy ją potwierdzić.
Instalacja ręczna
Aby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w katalogu:
 2. W polu wyszukiwania wpisz 2600640 , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk I Accept aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Dodatkowe informacje na temat instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby wprowadzić zmiany.
 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępne

Musisz mieć budować 5.0.9688.583 w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Dynamics CRM 2011 build 5.0.9688.583, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2461082 Dostępna jest aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, że nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopie zapasowe baz danych.

Aktualizacja usługi Dynamics CRM Q4

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera funkcje aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach systemu Dynamics CRM Q4 usługi aktualizacji odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Problemy, które są rozwiązywane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 jest pakietem zbiorczym aktualizacji, który zawiera wszystkie poprawki dotyczące problemów, które zostały udokumentowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 1 przez pakiet zbiorczy aktualizacji 5.

Aby uzyskać więcej informacji o poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji i problemy, które one rozwiązać kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2466084 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2547347 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2556767 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2567454 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera następujące dodatkowe poprawki i aktualizacje:
 • Po utworzeniu obrazu administracyjnego Samonaprawianie Instalatora (SHS) przy użyciu pliku msp, która jest zawarta w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  CString::LoadString(7407) nie powiodło się.

 • Podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, uaktualnienie nie powiedzie się podczas metoda ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes na wniosek RetrieveMultiple.
 • Wydajność pracy jest niska podczas uaktualniania do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Jeśli dostęp do strony adres URL programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile, a następnie spróbuj utworzyć konto, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił nieoczekiwany błąd.

 • Kiedy używasz Microsoft Silverlight wraz z zasobów sieci web, formularze nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami. Ten problem występuje, jeśli nie zaznaczono pola wyboru na tej karcie Domyślnie rozwiń kartę właściwości.
 • Załóżmy, że następujący format pełnej nazwy dla organizacji:
  • Ostatnie nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia
  Gdy tylko nazwisko umożliwia tworzenie kontaktu, dodatkowe przecinek (,) jest wyświetlany na końcu nazwy kontaktu.
 • Załóżmy, kliknij przycisk Zmień właściwości w polu Komentarz do artykułu (artykuł) podmiotu art. Po zamknięciu okna dialogowego Edytor formularz , pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Po dodaniu pola Opis widoku działania dla działania email kod HTML jest wyświetlany w kolumnie siatki i tekst etykietki narzędzia.
 • Załóżmy, że dodanie zasobu sieci web HTML, która zawiera odwołanie do strony "ClientGlobalContext.js.aspx", w okienku nawigacji w postaci. Po ponownym otwarciu zasobu sieci web, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Po otwarciu kalendarza w obszarze Moja praca w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 nie przewiń do pierwszej godziny dnia pracy.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Jesteś w środowisku, które ma nadrzędne i podrzędne jednostki biznesowe.
  • Możesz utworzyć szablon wiadomości e-mail na poziomie nadrzędnym.
  • Ustaw szablon e-mail ma być widoczny na poziomie podrzędnym.
  • Użytkownik próbuje utworzyć wiadomość e-mail w podrzędna jednostka biznesowa poziomu.
  W tym scenariuszu użytkownik nie można użyć szablonu wiadomości e-mail utwórz wiadomość e-mail.
 • Funkcja harmonogramu w umówienia w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 z programu Internet Explorer 9, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Nie można wykonać kodu ze skryptu zwolnionej.

 • Podczas eksportowania rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM Online nie jest wyświetlany monit o otwarcie lub zapisanie pliku.
 • Po zaimportowaniu rozwiązania, które zawiera niestandardowe widoki to widok domyślny atrybut został nieprawidłowo ustawiony w istniejących widoków lub nowe widoki.
 • Kiedy wprowadzi zmiany do pliku dostosowań, a następnie kliknij przycisk Publikuj wszystkie dostosowania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Nieobsługiwany wyjątek.

 • Po uruchomieniu dodatku plug-in PersistMatchCode w programie Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Ogólny błąd SQL.

 • Podczas próby importowania danych konta, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił błąd serwera SQL. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się z organizacjami administratora programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie można skontaktować się z Microsoft Support.

 • Podczas usuwania rekordu, który zawiera rekordy dostępu obiekt główny (POA) w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 i Microsoft Dynamics CRM Online, rekordy nie są usuwane z tabeli POA.
 • Podczas próby wykonania procesu usuwania zbiorczego z ramki Moje widoki , pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Rekord jest niedostępny. Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go.

 • Nie można użyć narzędzia OrgDBOrgSettings, z organizacji, która ma zduplikowane przyjazną nazwę w programie Microsoft Dynamics CRM Online.
 • Podczas importowania rozwiązania Microsoft Dynamics CRM nie są przebudowywane kaskadowych funkcji SQL.
 • Po uruchomieniu filtrowane widoki dla działań w raportach lub aplikacji niezależnych producentów oprogramowania, filtrowane widoki nie są wyświetlane rekordy udostępnionych.
 • Zduplikowane indeksy są tworzone dla działalności zamknięcie zamówienia, zamknięcie szansy sprzedaży i list w tabeli ActivityPointerBase.
 • Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base (KB) automatycznie generowanej zawiera sufiks nieoczekiwanie w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
  UwagaPo zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6 ustawienie SkipSuffixOnKBArticles jest przenoszona do tabeli Orgdborgsettings. Aby usunąć sufiks z numerem artykułu KB, włącz ustawienie przy użyciu narzędzia Orgdborgsettings.
 • Niektóre BusinessEntityMoniker, EntityExpression i BusinessEntity konstruktorów nie należy używać istniejącego kontekstu organizacji.
 • Zakłada, że tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Podczas próby wstawienia tabeli przestawnej, który został wyeksportowany z raportu do arkusza programu Excel, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Nazwa pola tabeli przestawnej nie jest prawidłowy. Aby utworzyć raport tabeli przestawnej, musisz użyć danych zorganizowanych jako lista z nazwanymi kolumnami. Jeśli zmieniasz nazwę pola tabeli przestawnej, należy wpisać nową nazwę dla pola.

 • Załóżmy, że serwery frontonu programu Microsoft Dynamics CRM w środowisku zrównoważonego obciążenia. Gdy węzeł wdrażanie zawiedzie lub będzie nieosiągalny, można uruchomić raport FetchXML.
 • Poziom rejestrowania na obecność śladów Exchange Web Service (EWS) ustawiono domyślny , a nie pełne.
 • Nie można wdrożyć reguł do skrzynek pocztowych użytkowników w środowisku Microsoft Exchange 2010, gdy serwer dostępu klienta programu Exchange i role skrzynki pocztowej programu Exchange nie są na tym samym serwerze.
 • Załóżmy, usunąć uprawnienia dla dokumentów i dostępu do witryny programu SharePoint dla rola zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM. Po zalogowaniu się jako użytkownik, który ma rola zabezpieczeń w sekcji "dokumenty" nadal jest wyświetlany na pasku nawigacyjnym. Ponadto po kliknięciu w sekcji "dokumenty", wyświetlony jest komunikat o błędzie uprawnienia.
 • Gdy użytkownik próbuje zmienić wartość ilości , dodając skrypt do zdarzenia OnLoad w formularzu produktu objętego szansą sprzedaży, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wartość w polu Ilość zmienił się z "1.0000000000" "1.00000" z powodu aktualizacji miejsc dziesiętnych obsługiwanych w produkcie.

 • Po skonfigurowaniu reguły roszczeń i wyłączyć regułę dla oświadczenie nazwy w aplikacji Microsoft Dynamics CRM roszczeń i IFD instalacji, strona OrganizationData.svc nie działa.
 • Podczas próby konfigurowania nazwy znaków dwubajtowych listy rabatów, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Zduplikowany rekord: Już istnieje rekord z takimi wartościami. Nie można utworzyć zduplikowanego rekordu. Wybierz jeden lub kilka unikatowych wartości i spróbuj ponownie.

 • Podczas tworzenia listy marketingowej dynamiczne przy użyciu filtru i filtr zawiera pole odnośnika, które reprezentuje Relacja n: n z encji niestandardowej, filtr nie zmienia listy marketingowej, którą należy utworzyć.
 • Zapisane kwerendy nie zwracają dane do dynamicznej listy marketingowe.
 • Kiedy komórki type ListaStron jest eksportowany do arkusza programu Excel, średnik (;) w polu Typ ListaStron komórki tworzy wiersz nieoczekiwanie.
 • Podczas zapisywania wykonywania operacji w postaci po raz drugi, Twój następujący komunikat o błędzie:

  Odmowa dostępu.

 • W kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook następujące interwały sondowania są aktualizowane, aby zwiększyć wydajność:
  • Menedżer stanu (15 minut)
  • Menedżer powiadomień (30 minut)
  • MAPI Sync-Non-ABP (60 minut)
  • MAPI Sync-ABP (4 godziny)
  • MAPI Sync-mapy witryny (4 godziny)
  • MAPI Sync-metadanych (4 godziny)
 • Po przełączeniu do widoku działania, który zawiera kolumnę Typu działania w definicji widoku, awaria klienta programu Microsoft Office Outlook.
 • Expect100Continue .NET ustawienie powinno być wyłączone, jeżeli nie jest metoda uwierzytelniania usługi Active Directory.
 • Strona Edit.aspx należy wstępnie załadowane, aby skrócić czas ładowania formularza.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Formularz zostanie otwarty.
  • Można zmienić rozmiar formularza na cały ekran.
  • Otwórz i zamknij formularz wiele razy.
  W tym scenariuszu formularza powiększa się, aż rozszerza się od dołu i bokach ekranu.
 • Jeśli pakiet Microsoft Visual C++ Redist lub nowszy jest preinstalowany na komputerze, instalacji klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM nie powiedzie się.
 • Etykietka narzędzia dla terminu lub wykonania usługi w kalendarzu usług zawiera nieprawidłowe informacje o czasie. Czas, który jest wyświetlany jest kilka godzin przed lub po faktycznym terminie terminu i zależy od ustawień strefy czasowej w programie Microsoft Dynamics CRM i strefy czasowej serwera, na którym jest zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM.
 • W programie Internet Explorer 8 lub nowszym wstęgi nie są wyświetlane natychmiast po otwarciu formularza w programie Microsoft Dynamics CRM.
 • Podczas próby przyjąć zaproszenie do programu Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Identyfikator Windows Live XXXX.xxxx@healthiergeneration.org, nie ma aktywnych zaproszenie programu Microsoft Dynamics CRM Online. Wyloguj się z tej usługi Windows Live ID i ponownie zaloguj poprawny identyfikator Windows Live ID za zaproszenie, kliknij przycisk Wyrejestruj.

 • Kiedy masz wiele filtrów programu Outlook, przycisk Śledź w programie CRM nie jest wyświetlany w kontaktach programu Outlook lub w innych typów encji zsynchronizowane. Ten problem występuje, gdy jeden z filtrów jest wyłączona.
 • Po Odepnij widoku w kliencie programu Microsoft Office Outlook, rekordy nie są zwracane do widok stronicowanej.
 • Wiadomości e-mail nie są wysyłane z programu Outlook podczas edytowania wiadomości e-mail w Skrzynce nadawczej. Ten problem występuje, gdy klient Microsoft Dynamics CRM 2011 jest skonfigurowany. Po usunięciu konfiguracji programu Microsoft Dynamics CRM, wiadomości e-mail można edytować i wysłane ze skrzynki nadawczej.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Otwórz klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.
  • Kliknij obszar roboczy, rozwiń Moja praca , a następnie kliknij przycisk Importuj.
  • Otwieranie zakończonych importu, a następnie kliknij aby wyświetlić rekordy w całości zaimportowane, częściowo zaimportowane lub niepowodzenie.
  • Zamknij okno dialogowe.
  W tym scenariuszu pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Podczas śledzenia wiadomości e-mail w programie Outlook, a następnie przekonwertować tej wiadomości e-mail w przypadku lub możliwości sprzedaży w programie Outlook, działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM nie jest połączony z nową sprawę, którą można utworzyć.
 • Po kliknięciu przycisku Ustaw dotyczących w kliencie dynamicznych aplikacji Microsoft CRM dla programu Outlook pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Błąd: Wystąpił błąd.

  Ten problem występuje, gdy nie masz dostępu do konta.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Uruchom program Outlook.
  • Otwórz folder kontaktów.
  • Otwórz Skrzynkę odbiorczą, a następnie ponownie otwórz folder Kontakty.
  W tym scenariuszu zajmuje więcej czasu, aby otworzyć folder Kontakty po raz pierwszy.
 • Nie można zapisać wartości w polu wyboru w terminu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
 • Podczas korzystania z widoku "Moje odebrane wiadomości E-mail z nierozwiązanymi nadawcami" w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, program Outlook przestaje działać.
 • Kwerenda SQL do eksportowania danych do arkusza programu Excel powinna być wyłączona w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Wyświetl historię inspekcji Wyświetla niepoprawne dane po zaktualizowaniu jednego pola naraz.
 • Internet Information Services (IIS) miejsca parkingowego przez kilka sekund w godzinach szczytu.
 • Podczas próby usunięcia zadania importu duży limit czasu procesu usuwania.
 • Wydajność pracy jest niska w domyślnym widoku siatki po zaimportowaniu wiele rekordów w widoku kontaktów.
 • Ustawienie SkipGettingRecordCountForPaging zostanie dodany do narzędzia Orgdborgsettings. Gdy ustawienie jest ustawiona na wartość true, "select COUNT(*) jako [#TotalRecordCount]" kwerenda jest pomijany i całkowitą liczbę rekordów nie jest zwracana w widoku.
 • Niestandardowy komunikat nie jest wyświetlany, gdy wtyczki błąd podczas procesu przypisywania wiadomości.
 • Informacje o strefie czasowej jest aktualizowany w czasie zimy Północnej 2011/2012.
 • Po kliknięciu przycisku Pokaż zależności w encji użytkownika w siatce składniki rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Błąd: Został zgłoszony wyjątek typu 'System.Web.HttpUnhandledException'.
  Numer błędu: 0x80040216
  Komunikat o błędzie: Powinno być jednym DependencyNode dla identyfikator obiektu.

 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Utwórz encję niestandardową.
  • Nie należy tworzyć relacji między obiektem a działalności. Zamiast tego zostanie utworzona relacja w którym typ czynności jest elementem nadrzędnym obiektu niestandardowego.
  • Tworzenie relacji, w której encji niestandardowej jest elementem nadrzędnym typu działania.
  W tym scenariuszu istnieje struktura relacji cyklicznej. Microsoft Dynamics CRM 2011 powoduje awarię.
 • Jeśli dwóch obiektów systemowych są powiązane za pośrednictwem relacji niestandardowych, nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego zawierającego niestandardowe relację między obiektami systemowymi dwóch sam.
 • Załóżmy, że organizacja z dodatku Multilingual User Interface Pack (MUI) zainstalowany, a pakiet MUI jest ustawiona na Wszystkie języki. Przy próbie zaimportowania raportu do organizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Dodatkowo raport nie jest aktualizowany.
 • Załóżmy, że Microsoft Dynamics CRM 4.0 dodatku typu plug-in. Podczas rejestrowania dodatku typu plug-in w komunikacie GrantAccess w trybie asynchronicznym dla obiektu, a następnie udostępnić rekordu, wystąpi błąd wyjątku. Dodatek plug-in próbuje wykonać asynchronicznie, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wyjątek: System.Runtime.Serialization.SerializationException: błąd w pozycji wiersza 1 916. Element "http://xxxx"zawiera dane typu, który jest mapowany do nazwy"http://xxxx'. Deserializator nie dowolnego typu, który jest mapowany do tej nazwy. Należy rozważyć użycie DataContractResolver lub dodać typu odpowiadającego "PrincipalAccess" do listy znanych typów — na przykład przez użycie atrybutu KnownTypeAttribute lub przez dodanie go do listy znanych typów przekazywane do DataContractSerializer.
 • Panel pomocy technicznej nie są wyświetlane wyniki w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Ponadto nie możesz wysyłać zaproszeń użytkownika.
 • Nie można zapisać adres e-mail zawiera znak (@) lub proste znaki cudzysłowu ("") w lokalnym składniku.
 • Raporty zawierają nieprawidłowe sygnatury czasowe.
 • Nie można zalogować się do organizacji po zaimportowaniu dostosowań. Ten problem występuje wówczas, gdy dostosowania nieprawidłową mapę witryny. Aby potwierdzić, że atrybut encji ma niepusty ciąg musi zostać zaktualizowany plik XSD mapy witryny.
 • Zadanie inicjowania obsługi administracyjnej języka nie powiedzie się, a następnie pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Proces: CrmAsyncService - Crm wyjątek: Komunikat: The LocalizedLabel encji lub składnik podjął próbę przejścia z nieprawidłowym stanie.

 • Przy ponownym ładowaniu zasoby sieci web z nawigacji po stronie występuje przeciek pamięci. Ponadto występuje przeciek pamięci podczas ładowania następujące strony:
  • Kalendarz
  • Ogłoszenia
  • Dynamics Marketplace
  • Centrum zasobów

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:
2664150 Kroki, aby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6


2741514 Mała wydajność przy przypinanie widoki w systemie Microsoft Dynamics CRM


Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Spada wydajność podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Następujące błędy zostały ustalone i dostarczane jako krytyczne na żądanie, który rozwiązuje (COD):
 • Dostęp do programu Microsoft Dynamics CRM z roszczenia włączone przez wdrażania z Internetu (IFD), błąd 404 stron są generowane losowo.
 • Po dodaniu pola niestandardowe wyszukiwania szybkiego znaleźć listy pól w widoku szybkiego szukania w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, pole niestandardowe wyszukiwania wyświetla żadnych rekordów.
 • Po przypisaniu rekordów od jednego użytkownika do innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 wydajność pracy jest niska. Ponadto proces przypisania może zostać przekroczony limit czasu.
 • Podczas szybkiego przełączania między kilka rekordów konta programu Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Outlook przestaje działać.
 • Po zapisaniu kontaktów osobistych w programie Outlook, wydajność pracy jest niska.
 • Założono Zamknij szanse sprzedaży przy użyciu programu Microsoft CRM software development kit (SDK) w kliencie programu Microsoft CRM dla programu Outlook w trybie offline. Podczas próby zmienić klienta z powrotem do trybu online, występuje błąd odtwarzania.
 • Podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, który ma pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalowany, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Serwer LDAP jest niedostępny.

 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Zmień filtr grupy danych w obszarze Moje zadania , aby uwzględnić dodatkowe funkcje filtrowania w odpowiednim polu daty.
  • Zadanie zostanie utworzone w aplikacji, która spełnia filtr moich zadań i zawiera due Data kryteriów.
  • To zadanie można synchronizować z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
  • Usuń zadanie z aplikacji.
  • Ponownie zsynchronizować zadania z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.
  W tym scenariuszu pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Założono, że dwa rekordy używają adresu Zduplikuj wiadomość e-mail. Masz dostęp tylko do jednego z dwóch rekordów ze względu na konfigurację uprawnień zabezpieczeń. W tej sytuacji gdy użytkownik próbuje wysłać wiadomość e-mail do rekordu, do którego masz dostęp, wiadomości e-mail nie jest wysyłana. Ponadto zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

  Wyjątek aplikacji CRM: Komunikat: SecLib::AccessCheckEx nie powiodło się. Zwróciła hr =-2147187962, identyfikator obiektu: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 i CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: dostęp do odczytu, kod błędu:-2147187962.

 • Załóżmy, że klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest skonfigurowany przy użyciu adresu URL IFD. W tej sytuacji nie monit o poświadczenia Jeśli przechowywane poświadczenia, które masz są już nieważne.
 • Nie można uruchamiać raportów w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy jest włączone uwierzytelnianie oświadczeń.
 • Podczas przeglądania w kliencie sieci web programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu programu Internet Explorer 9, program Internet Explorer korzysta z ogromnej pamięci. W związku z tym wydajność pracy jest niska.
 • Widok podsiatki nie ładuje rekordy.
 • Gdy kolejka zostanie zmieniony po wykonaniu szybkie wyszukiwanie w kolejkach, występuje błąd skryptu.
 • Po przypięciu widok w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, kartę dla widoku jest pamiętana między sesjami i dane widoku są buforowane lokalnie.
 • Podczas synchronizowania terminów cyklicznych zawierającej spotkania anulowane i spotkania anulowane nie jest usuwane z kalendarza, Outlook przestaje działać.
 • Załóżmy, że asynchroniczne wtyczki lub przepływu pracy, który jest zarejestrowany na aktualizację elementu kolejki. Gdy element kolejki odbywa się za pośrednictwem programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK żądanie trasy punktu końcowego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, żądanie trasy nie powiedzie się.
 • Nie można wyświetlić raportów dla użytkowników w jednostce biznesowej najwyższego poziomu, po EnableRetrieveMultipleOptimization wartość wpisu rejestru DWORD jest równa 2.
 • Gdy pola tekstu wielowierszowego są zawarte w szablonie wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, podziały wierszy w tekście wielowierszowym, które pola są niepoprawnie sformatowany.

Aktualizuj informacje dotyczące pakietu zbiorczego 6 plików
Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2600640 — ostatni przegląd: 05/14/2014 06:08:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600640 KbMtpl
Opinia