Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 8

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2600644
WPROWADZENIE
Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.
Więcej informacji

Numer kompilacji i nazwy plików w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa plikuNazwa pliku
Microsoft Dynamics dla wersji 32-bitowychdla wersji 64-bitowej
CRM 2011 Server5.0.9690.2243Nie dotyczyCRM2011-Server-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook5.0.9690.2243CRM2011-Client-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2600644 -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu CRM 20115.0.9690.2243CRM2011-Router-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2600644 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenie programu CRM 2011 Report Authoring5.0.9690.2243CRM2011-licytuje-KB2600644 -LangID-i386.exeNie dotyczy
Pakiet językowy programu CRM 20115.0.9690.2243CRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu CRM 20115.0.9690.2243Nie dotyczyCRM2011-Srs-KB2600644 -LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będą dostępne dla klientów lokalnych 3 maja 2012.

Dla klientów online Ulepszenia infrastruktury są do programu CRM Online. W związku z tym pakiety zbiorcze aktualizacji nie zastosowane zostaną do serwerów ulepszenia są kompletne. Poprzez stronę powiadomienia systemowe w oknie konserwacji systemu poinformujemy Cię o podczas organizacji zostaną zaktualizowane do nowej infrastruktury. Najnowsze aktualizacje zostaną zastosowane w tym czasie.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
PobierzPobierz teraz pakiet 2600644.

Data wydania: 3 maja 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft użył najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, jaki dostępny był w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Ważna uwaga
Bazy danych, który został utworzony przy użyciu programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszym nie można zaimportować do wdrażania systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji. Taki scenariusz nie jest obsługiwany.
Instalacja aktualizacji systemu Windows
Aby automatycznie zainstalować 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć witryny Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępna w witrynie Windows Update w 22 maja 2012.

System Windows można również ustawić tak, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Dzięki takiej konfiguracji można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z komputerem. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji przez firmę Microsoft, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Aby zainstalować 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie . Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera.
 3. Jeśli pojawi się komunikat informujący, że dostępne są istotne aktualizacje, lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, można wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.
 4. Na liście kliknij dowolną ważną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji na jej temat. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej czynności). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, należy ją potwierdzić.
Instalacja ręczna
Aby ręcznie zainstalować 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:
 1. Przejdź do następującej witryny Microsoft Update w katalogu:
 2. W wyszukiwania wpisz2600644, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk I Accept aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Dodatkowe informacje na temat instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby wprowadzić zmiany.
 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępne

Musisz mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym pakiecie zbiorczym aktualizacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2600640 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011


Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować 8 pakiet zbiorczy aktualizacji z serwera Microsoft Dynamics CRM. Jednak użytkownik powinien kopii zapasowej baz danych przed odinstalowaniem 8 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Aktualizacja usługi Dynamics CRM Q4

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 zawiera funkcje aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4, wydane w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach systemu Dynamics CRM Q4 usługi aktualizacji przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Problemy, które są rozwiązywane w 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011


Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 zawiera następujące poprawki i aktualizacje:
 • Termin nie jest wyświetlany w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Ten problem występuje, gdy czas trwania kontaktu osobistego wynosi zero i Data zakończenia terminu jest taka sama jak Data rozpoczęcia następnego terminu.
 • Rozważmy następujący scenariusz:
  • Utworzyć termin w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.
  • Wybierz opcję, aby śledzić terminu w programie Microsoft Dynamics CRM, a następnie zapisać kontakt osobisty.
  • Otwórz termin, a następnie zmień wartość na liście pobrania.
  W tym scenariuszu nie jest zapisywana wartość na liście pobrania.
 • Gdy kopiowanie roli programu Service Manager, aby zmienić nazwę roli, a następnie przypisać rolę do użytkownika, nie jest wyświetlany Kalendarz usług. Ten problem występuje po utworzeniu nowej organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalowany pakiet języka portugalskiego.
 • Kreator importu danych pozostaje w stanie załadunku w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 z Internet Explorer 10.
 • Klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook przestaje działać, gdy okienko odczytu jest włączona w formularzu, który zawiera wiele pól pola tekstu wielowierszowego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Proces W3WP przestaje działać z nieobsłużonymi wyjątkami w wątku aparat planowania w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Gdy istnieje wiele użytkowników i urządzeń oraz gdy włączona jest opcja LeastBusy w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, spada wydajność w procesie planowania usług.
 • Po kliknięciu przycisku załączniki w okienku odczytu, w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 przycisku Otwórz włączono nieoczekiwanie.
 • Software Development Kit (SDK) odbiera wyjątek deserializacji dla użytkowników w witrynie Microsoft Office Online. Ten problem występuje z powodu nieoczekiwaną odpowiedź z wywołania GetUserRealm .
 • Nie ma żadnych sprawdzania poprawności dla domen na stronie stage.axpx.cs w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Gdy Utwórz nową szybką kampanię typu wiadomości E-mail , a następnie wybierz nowy szablon, który został utworzony, pojawia się alert podręczny.
 • Po uruchomieniu raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 w trybie piaskownicy środowisku języka definicji raportu (RDL) obrazów w raporcie obciąć lub nie są ładowane.
 • Podczas przełączania folderów w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 w środowisku sieci (rozległej WAN) rozległej wydajność pracy jest niska.
 • Brak danych Monitora wydajności jest rejestrowane dla licznika wydajności "#Organizations".
 • Po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, nie język zadań inicjowania obsługi administracyjnej. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Przy ponownym zastrzeganiu zadania dla 1033 nie powiodło się.
 • Po kliknięciu przycisku Wstaw szablon w działanie e-mail, pojawi się następujący komunikat o błędzie sporadycznie:
  Wystąpił błąd.
 • Po wykonaniu procesu synchronizacji w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook, kody przyczyny stanu są zmieniane na domyślny kod przyczyny stanu w działalności, które są zamknięte.
 • Kliknij aby otworzyć załącznik do rekordu programu Microsoft Dynamics CRM 2011, Otwórz przycisk jest niedostępny w oknie dialogowym Pobieranie pliku.
 • Nie uzyskiwanie dostępu do strony w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.
 • Założono, że wywołania funkcji SetLabel z obszaru nazw "Xrm.Page.ui.controls" w atrybucie priceperunit Oferta jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Po ustawieniu opcji typu produktu do dopisane i zamknij formularz oferty produktów, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody.
 • Podczas próby listy domen zaufanych w Kreatorze nowego wielu użytkowników w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, wystąpi błąd.
 • Nie można zaimportować organizacji do samego wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli jednostka jednostka biznesowa ma nowe atrybuty dodane.
 • Założono aktualizowanie domyślnych szablonów filtr programu Outlook przy użyciu zestawu SDK. Podczas wykonywania procesu zresetować filtr programu Outlook są generowane dwa lub trzy filtry o tej samej nazwie, ale różnych fetchxml.
 • Załóżmy, Zatrzymaj śledzenie wiadomości e-mail programu Microsoft Dynamics CRM w widoku Eksploratora skrzynki odbiorczej programu Outlook w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Podczas próby usunięcia odpowiedniego działania e-mail z serwera Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Format nierozpoznanym identyfikatorem GUID.
 • Załóżmy, że nie jesteś członkiem żadnej grupy administracyjnej w schemacie usługi Active Directory. Podczas eksportowania dynamicznego arkusza do arkusza programu Microsoft Excel, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  [Microsoft][Sterownik ODBC SQL Server][SQL Server] Odmówiono uprawnienia select dla obiektu 'fn_GetGuidsFromString'.
 • Atrybut donotbulkpostalmail konta nie jest edytowalny. Ponadto atrybut konta nie ma na liście podczas projektowania formularza encji.
 • Podczas synchronizowania kontaktów osobistych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu trybu online programu Microsoft Outlook (tryb niebuforowany), wszyscy uczestnicy w terminów stają się organizatorzy w programie Outlook.
 • Podczas eksportowania widoków szukania zaawansowanego, które zawierają "lub" warunki do arkuszy dynamicznych jest generowany niepoprawna składnia kwerendy SQL.
 • Kiedy użytkownik poprawi zamkniętej oferty, pojawi się następujący komunikat ostrzegawczy:
  Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?
  Jednakże poprawiony oferta formularz jest otwierany powyżej formularza Oferta zamknięta.
 • Nie można anulować zdarzenia "Przy zapisie" w postaci terminu cyklicznego przy użyciu skryptów Java w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple dla obiektu listmemeber za pomocą funkcji stronicowania, a następnie przekazać pliki cookie stronicowania, aby zwiększyć wydajność, nie wszystkie Wyświetlanie członków są zwracane. Niektóre kwerendy pobrać dwa pełne strony danych, a druga Strona wskazuje, że ma więcej rekordów. Jednakże żadne rekordy nie są zwracane na stronie trzeciej.
  Ten problem występuje, gdy typ zamówienia "OrderType.Descending" jest używany w OrderExpresion dla atrybutów pól createdon lub modifiedon .
 • Po otwarciu formularza w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie skryptu:
  Dysk jest zapełniony.
 • Rozważmy następujący scenariusz w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011:
  • Kliknij Moja praca, a następnie kliknij pozycję czynności.
  • Kliknij przycisk Rozmowa telefoniczna, a następnie otwórz narzędzie debugowania.
  • Kliknij kartę skrypt po lewej stronie, a następnie kartę Console po prawej stronie.
  • Kliknij listy w odniesieniu do pola.
  W tym scenariuszu pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  HTML1422: Tag początkowy nieprawidłowo. Własny zamknięcia ukośnik powinna nastąpić większej 003E U +-od znaku większości (>).
  lookupinfo.aspx, znak wiersza 1018 5434
  HTML1422: Tag początkowy nieprawidłowo. Własny zamknięcia ukośnik powinna nastąpić większej 300E U +-od znaku większości (>).
  lookupinfo.aspx, znak wiersza 1018 5440
  HTML1409: Nieprawidłowy atrybut nazwy znaków. Nazwy atrybutów nie powinna zawierać ("), ('), ()<), or="" (=""></),>
  lookupinfo.aspx, znak wiersza 1018 5455
 • Załóżmy, że masz nazwane wystąpienie programu SQL Server, który ma porty określone i że wyłączenie usługi Przeglądarka SQL. Podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 w nazwane wystąpienie programu SQL Server, instalacja nie powiedzie się. Ponadto nie można utworzyć organizacji przy użyciu nazwanego wystąpienia programu SQL Server w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Jeżeli zarejestrujesz się dodatek typu plug-in przed podmiot szansy sprzedaży w fazie po operacji, dodatek typu plug-in jest nieoczekiwanie wykonywana poza transakcji.
 • Podczas próby eksportowania błędy dystrybucji działania kampanii do programu Microsoft Excel, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Nieprawidłowy Argument.
 • Po otrzymaniu wiadomości e-mail przychodzących od zduplikowanych kontaktów w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, wiadomości e-mail są śledzone niepoprawnie.
 • Wartość dynamiczną, takich jak daty, w rekordzie z kwerendy nie odzwierciedla Twój strefę czasową lub format daty regionalnych w oknie dialogowym.
 • Podczas próby zakwalifikowania szansy sprzedaży, konto lub kontakt, pojawi się okno dialogowe zduplikowane zatrzymania. Jednakże gdy nadal kwalifikowania rekordu, okno dialogowe przestaje odpowiadać. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie na pasku stanu programu Internet Explorer:
  Błąd na stronie.
 • Zobacz listy buforowanie powoduje niepoprawne listy widoków w innych częściach programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W związku z tym kiedy dostosować pulpit nawigacyjny ze składnikiem siatki i ustawić niektóre widoki będą dostępne w składniku siatki, niektóre widoki nie są wyświetlane.
 • Niektóre jednostki są dodawane do pamięci podręcznej, aby zwiększyć wydajność w procesie planowania usług.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania poprawę wydajności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2651621 Planowanie usług ulepszenia wydajności dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Podczas synchronizowania terminów w systemie Microsoft Dynamics CRM 2011 do programu Microsoft Outlook, terminy są generowane jako wezwania na spotkanie. Ten problem występuje, nawet jeśli nie ma żadnych uczestników, którzy są wymienione w terminów.
 • Założono, że kontaktową jednostką zawiera końcowe spacje w pola tekstowego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. W tej sytuacji kontaktową jednostką jest stale synchronizowane w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Dzieje się tak, nawet jeśli żaden rekord nie zostanie zmieniona w jednostce kontaktu.
 • Strona edit.aspx podwójne ładuje nieoczekiwanie.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja 8 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

2651621 Wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować.

Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess:
2664150 Jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccess
Aby uniemożliwić przypiętych widoki ciągnąc w dół informacje do programu SQL Server CE pamięciach podręcznych, zestaw klucz rejestru na klientach programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Może też pomóc zmniejszyć ogólny ruch sieciowy, który jest wysyłany z serwera Microsoft Dynamics CRM 2011 komputer klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows XP
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się na komputerach klienckich programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jako użytkownik, który zainstalował klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie wartość DWORD (32-bitowa).
 5. Typ DisableMapiCaching, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableMapiCaching, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableMapiCaching, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W menu plik kliknij polecenie Zakończ , aby zamknąć Edytor rejestru.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Spada wydajność podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011
Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Następujące błędy zostały naprawione w ramach poprawek na żądanie dostarczonych jako krytyczne (COD):

 • Podczas przeglądania wielu rekordów w węgierskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 1011 indeks clickable alfabetu i pasek szybkiego dostępu są w języku angielskim.
 • Załóżmy, że tożsamość puli aplikacji witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM jest skonfigurowany jako konto użytkownika domeny. Podczas próby skonfigurowania klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook przez protokół HTTPS, występuje błąd ogólny.
 • Nie można skonfigurować klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook z platformy Office 365, korzystając z nazwy, która zawiera znaki wielobajtowe.
 • Gdy dokonane zmiany w istniejących kontaktów osobistych i następnie zapisać kontakt osobisty, formularz ponownie ładuje z oryginalnych wartości. W związku z tym nie można zobaczyć zmiany, które wprowadzono.
 • Wiele pasków narzędzi w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 pojawiają się losowo, korzystając z programu Microsoft Office Word 2003 do edytowania wiadomości e-mail.
 • Zapisane widoki, które są udostępniane niestandardowe nie są dostępne w programie Microsoft Outlook, gdy jesteś w trybie offline.
 • Po uruchomieniu funkcji Dostępu Test na Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas otwierania skrzynki pocztowej.
  Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: Zdalnego serwera poczty e-mail Microsoft Exchange zwróciła błąd "Unauthorized (401)".

Aktualizowanie informacji o pliku 8 zbiorczyOstrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2600644 — ostatni przegląd: 05/14/2014 06:45:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600644 KbMtpl
Opinia