Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak utworzyć plik dziennika za pomocą programu Notatnik

Streszczenie
Notatnik firmy Microsoft to edytor tekstów dołączony do systemu Windows i instalowany domyślnie w grupie programów Akcesoria. Można się nim posłużyć w celu utworzenia pliku dziennika, do którego będzie dodawana bieżąca data i godzina przy każdym otwarciu tego pliku Notatnika. W tym artykule opisano, jak utworzyć plik dziennika za pomocą programu Notatnik.
Więcej informacji
Aby utworzyć plik dziennika w Notatniku:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
  2. Wpisz .LOG w pierwszym wierszu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do następnego wiersza.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, wpisz opisową nazwę pliku w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Przy następnym otwarciu pliku zwróć uwagę, że na końcu dziennika zostanie dołączona data i godzina, bezpośrednio przed miejscem, w którym można dodać nowy tekst. Funkcja ta zapewnia automatyczne dodawanie daty i godziny do każdego wpisu w dzienniku.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260563 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:15:34 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbhowto KB260563
Opinia
ml>mp;t=">