Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania — program SQL Server 2000 — klastry pracy awaryjnej

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule zamieszczono kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących funkcji klastrów pracy awaryjnej w programie SQL Server 2000 Enterprise Edition.

Aby zapoznać się z dodatkowymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi funkcji klastrów pracy awaryjnej, zobacz temat „Failover Clustering FAQ” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online. Większość zagadnień dotyczących obsługi klastrów w programie SQL Server 2000 zostało obecnie omówionych w dokumentacji SQL Server Books Online.
Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

 1. Pytanie: Czy obsługiwane jest użycie programowych zestawów dysków odpornych na uszkodzenia do magazynowania danych w klastrze?

  Odpowiedź: Nie. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  171052 Software FT sets are not supported in Microsoft Cluster Server
 2. Pytanie: Czy klastry programu SQL Server 2000 obsługują równoważenie obciążenia?

  Odpowiedź: Klastry programu SQL Server 2000 nie obsługują równoważenia obciążenia, ale zapewniają obsługę pracy awaryjnej. By uzyskać równoważenie obciążenia, potrzebne jest oprogramowanie, które równoważy obciążenie między klastrami, a nie między serwerami w klastrze.
 3. Pytanie: Czy wyszukiwanie pełnotekstowe w programie SQL Server 2000 obsługuje klastry?

  Odpowiedź: Tak.
 4. Pytanie: Czy trzeba skonfigurować program MSDTC jako zasób klastra, aby zapewnić działanie funkcji klastra w programie SQL Server?

  Odpowiedź: Nie. Program MSDTC jest wymagany tylko wtedy, gdy potrzebna jest możliwość wykonywania transakcji rozproszonych w klastrze. Program MSDTC jest potrzebny, jeśli planowane jest użycie serwerów połączonych lub wykonywanie replikacji (migawkowych/transakcyjnych z natychmiastową/kolejkowaną aktualizacją subskrybentów). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Distributed Transactions architecture” w dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.
 5. Pytanie: Jak mogę uaktualnić program Microsoft SQL Server w wersji 6.5 lub 7.0 do programu SQL Server 2000, jeśli serwer w wersji 6.5 lub 7.0 stanowi część klastra?

  Odpowiedź: Jeśli serwer programu SQL Server w wersji 6.5 lub 7.0 stanowi część klastra, konieczne jest wykonanie następujących kroków w celu uaktualnienia serwera do programu SQL Server 2000:

  1. Usuń funkcje klastrowania programu SQL Server w wersji 6.5 lub 7.0 z obu węzłów.
  2. Utwórz grupę klastra do użycia z programem Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) zgodnie z opisem w sekcji „Failover Clustering Dependencies” dokumentacji SQL Server 2000 Books Online.
  3. Zainstaluj program SQL Server 2000 na węźle podstawowym w konfiguracji klastra.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy w dokumentacji SQL Server Books Online:
  • How to upgrade from a SQL Server 6,5 active/passive failover cluster (Setup)
  • How to upgrade from a SQL Server 6,5 active/active failover cluster (Setup)
  • How to upgrade from a SQL Server 7.0 active/passive failover cluster (Setup)
  • How to upgrade from a SQL Server 7.0 active/active failover cluster (Setup)
 6. Pytanie: Jaki sprzęt jest wymagany do uruchomienia programu SQL Server 2000 w środowisku klastrowym?

  Odpowiedź: Zajrzyj do podręcznika Microsoft Cluster Server Administrator's Guide, aby uzyskać listę obsługiwanych konfiguracji sprzętowych oraz informacje dotyczące konfiguracji sprzętu.

  Uwaga Zaleca się wyszukiwanie informacji przy użyciu słowa kluczowego „cluster”, ponieważ poszczególne składniki nie mogą być łączone w celu utworzenia obsługiwanego systemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  309395 The Microsoft support policy for server clusters, the Hardware Compatibility List, and the Windows Server Catalog
 7. Pytanie: Czy można zainstalować program SQL Server w wersji 6.5 lub 7.0 na jednym węźle klastra, a program SQL Server 2000 na drugim węźle?

  Odpowiedź: Nie. Aby dwa serwery programu SQL Server mogły uczestniczyć w klastrze, oba muszą mieć tę samą wersję.
 8. Pytanie: Gdzie mam umieścić pliki programu SQL Server 2000, aby zapewnić obsługę pracy awaryjnej?

  Odpowiedź: Instalator programu SQL Server instaluje nowe wystąpienie plików binarnych programu SQL Server na dysku lokalnym każdego komputera w klastrze oraz instaluje systemowe bazy danych na określonym udostępnionym dysku klastra. Pliki binarne są instalowane w dokładnie tej samej ścieżce na każdym węźle klastra, należy więc się upewnić, że na każdym węźle klastra jest używana ta sama litera dysku lokalnego.
 9. Pytanie: Jak mogę zamknąć program SQL Server z wiersza polecenia, aby usługa klastrowania nie interpretowała tego zamknięcia programu jako awarii?

  Odpowiedź: Właściwym sposobem zamknięcia programu SQL Server z wiersza polecenia jest użycie aplikacji Cluster.exe, która jest dostarczana z systemami Microsoft Windows NT Enterprise Edition, Windows 2000 Advanced Server i Microsoft Windows 2000 Data Center. Aplikacja Cluster.exe jest instalowana jako element normalnej instalacji klastra, która może być również uruchomiona na serwerze członkowskim z systemem Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows 2000 Professional lub Microsoft Windows 2000 Server w celu zainstalowania tylko Administratora klastrów i pozostałych aplikacji administracyjnych. Podstawowa składnia tego polecenia jest następująca.
  cluster [nazwa klastra] RESOURCE [nazwa zasobu] /opcja						
  W powyższej składni polecenia przełącznik /opcja służy do sterowania tą funkcją.

  Konkretne opcje, których można użyć, to „/online” i „/offline”. Te dwie opcje są równoważne poleceniom „net start mssqlserver” (metoda uruchomienia programu SQL Server z wiersza polecenia) i „net stop mssqlserver” (metoda zamknięcia programu SQL Server z wiesza polecenia) używanym na serwerze niewirtualnym. Tę procedurę można wykonać w odniesieniu do usługi ogólnej, usługi SQL Server Agent i zasobów programu SQL Server.

  Poniżej zostało przedstawionych kilka przykładów użycia tej składni polecenia. Aby przełączyć zasób programu SQL Server 2000 w tryb offline, jeśli klaster nazywa się „KlasterSQL”, a zasób ma nazwę „WirtualnySQL” (gdzie „WirtualnySQL” to nazwa zasobu programu SQL Server 2000, a nie zasobu nazwy sieci wirtualnej):
  cluster "KlasterSQL" resource "WirtualnySQL" /offline					
  Aby przełączyć zasób programu SQL Server 2000 z powrotem do trybu online:
  cluster "KlasterSQL" resource "WirtualnySQL" /online					
 10. Pytanie: Czy wystąpienie serwera wirtualnego programu SQL Server 2000 wchodzące w skład klastra oraz autonomiczne wystąpienie programu SQL Server 2000 mogą działać jednocześnie na tym samym komputerze?

  Odpowiedź: Tak. Na jednym komputerze może jednocześnie działać kilka wystąpień serwerów wirtualnych programu SQL Server 2000 oraz wystąpień autonomicznych tego programu. Jednak tylko serwery wirtualne programu SQL Server 2000 będą umożliwiać pracę awaryjną na innych węzłach w klastrze. Kwestie, które należy uwzględnić, są takie same jak w sytuacji, gdy na jednym komputerze znajduje się wiele wystąpień programu SQL Server 2000. Warto pamiętać, że:
  • Nazwa wystąpienia programu SQL Server musi być unikatowa w danym węźle. Dotyczy to także wystąpienia domyślnego. Nawet jeśli w węźle aktualnie nie znajduje się wystąpienie, to znajdują się w nim klucze rejestru i katalogi, których nazwy zawierają nazwy wystąpienia, jeśli węzeł jest skonfigurowanym właścicielem wystąpienia.
  • Ponadto zasoby dostępne na komputerze są współdzielone przez wystąpienia, które w danym czasie są aktywne na tym komputerze. Należy się upewnić, że te zasoby są znane.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294209 How to rebuild or move MSDTC used with a SQL failover cluster
298568 How to rebuild the MASTER database on a virtual SQL Server 2000 instance
243218 Installation order for SQL Server 2000 Enterprise Edition on Microsoft Cluster Server

Nie udało ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odwiedź grupy dyskusyjne poświęcone programowi Microsoft SQL Server pod adresem: Grupy dyskusyjne Microsoft SQL Server

W przypadku komentarzy na temat tego lub innych artykułów z bazy wiedzy Knowledge Base dotyczących programu Microsoft SQL Server należy wysłać notatkę pod adres: SQLKB@Microsoft.com
mscs failover fail over faq server cluster
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260758 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:54:39 — zmiana: 5.0

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbclustering kbfaq kbinfo KB260758
Opinia