XWEB: Program Exchange 2000 Outlook Web Access może być używany tylko do uzyskiwania dostępu do skrzynek pocztowych programu Exchange 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL260832
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Program Exchange 2000 Outlook Web Access (OWA) może być używany tylko do uzyskiwania dostępu do skrzynek pocztowych programu Exchange 2000. Nie można go używać do uzyskiwania dostępu do skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 5.5, ponieważ program Exchange 2000 OWA jest ściśle zintegrowany z serwerem Exchange 2000. Programu Exchange Server 5.5 OWA można używać ze skrzynkami pocztowymi zarówno programu Exchange Server 5.5, jak i programu Exchange 2000.
Więcej informacji
Program Exchange 2000 OWA w istotny sposób różni się do programu Exchange 5.x OWA. Program Exchange 5.x OWA używa stron ASP do komunikowania się z komputerem programu Exchange Server, który używa obiektów CDO 1.2 i interfejsu MAPI. W tym kontekście program OWA jest w istocie częścią Internetowych usług informacyjnych (IIS) Microsoft. Zależność od opartego na interfejsie MAPI dostępu do komputera programu Exchange Server przy uzyskiwaniu dostępu do magazynu skrzynek pocztowych ogranicza efektywną liczbę osób, które mogą jednocześnie korzystać z tej usługi.

Program Exchange 2000 OWA nie używa interfejsu MAPI do komunikowania się z magazynem skrzynek pocztowych, a strony ASP nie są już używane do uzyskiwania dostępu przez klientów. Klienci nadal uzyskują dostęp do składnika Web Access za pośrednictwem protokołu HTTP; jednak serwer IIS, na którym znajduje się ten składnik, używa nowego Magazynu sieci Web, aby zapewnić dostęp do funkcji obsługi wiadomości użytkownika.

Program IIS odbiera żądania klienta programu OWA jako serwer proxy dla ruchu wiadomości między klientem sieci Web a serwerem Exchange 2000. Program IIS odbiera żądania klienta, sprawdza obszar nazw i przekazuje klienta odpowiednim skryptom programu OWA, które są zarejestrowane dla danego adresu URL. Jeśli serwer zawiera bazę danych programu Exchange 2000, program OWA używa szybkiego kanału, aby uzyskać dostęp do magazynu skrzynek pocztowych. Jeśli serwer jest serwerem typu front-end, program OWA przekazuje żądanie serwerowi typu back-end, korzystając z protokołu HTTP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260832 — ostatni przegląd: 01/10/2015 06:02:44 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB260832
Opinia