Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL260910
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostanie zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Windows 2000 są rozpowszechniane w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Zawierają one aktualizacje, narzędzia do administrowania systemem, sterowniki i dodatkowe elementy spakowane razem w celu łatwego pobierania. Dodatki Service Pack mają charakter kumulacyjny. Oznacza to, że każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalować poprzedniego dodatku Service Pack. Na przykład przed zainstalowaniem dodatku Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) nie trzeba instalować dodatku Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Dodatki Service Pack dla systemu Windows 2000 są przeznaczone dla systemów Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server oraz Windows 2000 Advanced Server.

Wersja tego artykułu dla systemu Windows XP: 322389.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się, jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla systemu Windows 2000, należy przejrzeć poniższe informacje.

Poprawki, aktualizacje zabezpieczeń i inne aktualizacje dla systemu Windows 2000 wydane po opublikowaniu dodatku SP4

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawek, aktualizacji zabezpieczeń i innych aktualizacji dla systemu Windows 2000 wydanych po opublikowaniu dodatku SP4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922667 Dostępność pakietu zbiorczego poprawek dotyczących modelu COM+ 1.0 nr 37 opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Data wydania: 28 czerwca 2005

Informacje o uzyskiwaniu produktu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących możliwości uzyskania pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów, które rozwiązuje pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
900345 Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 z dnia 28 czerwca 2005 r.

Dodatek Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Data wydania: 26 czerwca 2003

Informacje o uzyskiwaniu produktu

Aby uzyskać dodatek Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Informacje o wersji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813432 Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów, które zostały rozwiązane w tych dodatkach Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320853 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000
321295 Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000
282522 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000 (1 z 4)
282524 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000 (2 z 4)
282525 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000 (3 z 4)
298193 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000 (4 z 4)
259524 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 (1 z 3)
269425 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 (2 z 3)
269428 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000 (3 z 3)
kbGetWin2000sp1 kbGetWin2000sp2 kbGetWin2000sp3 kbGetWin2000sp4
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 260910 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:56:51 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbhtmlplaceholder kbproductlink kbgetsp kbhowto KB260910
Opinia