W dzienniku zdarzeń aplikacji jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 1000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W dzienniku zdarzeń aplikacji może zostać zarejestrowane następujące zdarzenie:
Identyfikator zdarzenia: 1000
Źródło zdarzenia: Userenv
Opis:
System Windows nie może ustalić nazwy użytkownika lub komputera. Wartość zwrócona (1722).
Ponadto logowanie do komputera klienkciego może trwać bardzo długo.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli adres skonfigurowanego na kliencie preferowanego serwera DNS jest nieprawidłowy lub nieosiągalny.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, popraw adres DNS we właściwościach protokołu internetowego (IP):
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Wpisz poprawny adres DNS w polu Preferowany serwer DNS.
kbfaqw2kds
Właściwości

Identyfikator artykułu: 261007 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:58:53 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbprb KB261007
Opinia