JAK: Ukrywanie wybranych narzędzi Panelu sterowania w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL261241
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak ukryć wybrane narzędzia konfiguracyjne w Panelu sterowania, używając Zasad grupy. Tworzone ustawienia Zasad grupy są zawarte w obiekcie GPO (Group Policy Object), który z kolei jest skojarzony z wybranymi kontenerami usługi Active Directory, takimi jak lokacje, domeny lub jednostki organizacyjne (OU). Można także zaimplementować Zasady grupy na poziomie komputera lokalnego. Następujące dwa sposoby umożliwiają zamaskowanie apletów Panelu sterowania za pomocą ustawień Zasad grupy.

Ukrywanie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekstmmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij menuAkcja, a następnie kliknij polecenieDodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przyciskDodaj, kliknij pozycjęZasady grupy, kliknij przyciskDodaj, kliknij pozycjęZasady grupylubZasady lokalne, a następnie kliknij przyciskZakończ.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Rozwiń listęKonfiguracja użytkownika, a następnie rozwiń listęSzablon administracyjny.
 6. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 7. W prawym okienku menuZasadykliknij dwukrotnie zasadęUkryj podane aplety Panelu sterowania.
 8. Kliknij przyciskWłącz, kliknij przyciskPokaż, kliknij przyciskDodaj, wpisz nazwę odpowiedniego narzędzia, do którego dostęp ma być zabroniony, kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskOK.
 9. Powtórz krok 8 dla każdego narzędzia, które ma być ukryte.
 10. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Pokazywanie jedynie wybranych apletów Panelu sterowania

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do pozycji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne, a następnie klikając zaznacz pozycjęPanel sterowania.
 3. W okienku wyświetlania, kliknij prawym przyciskiem pozycjęPokaż tylko wybrane aplety Panelu sterowania, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruWłączone.
 5. Spowoduje to ukrycie wszystkich apletów w Panelu sterowania. Aby dodać aplety do wyświetlania, kliknij pozycjęPokaż, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 6. W polu tekstowymWprowadź element do dodaniawpisz nazwę apletu, który ma być wyświetlany, a następnie kliknij przyciskOK. Powtórz dwa poprzednie kroki dla wszystkich apletów, które mają być wyświetlane.
 7. Kliknij przycisk OK.

Pliki .CPL

Na poniższej liście wymieniono pliki .cpl odpowiadające narzędziom Panelu sterowania.
  Plik .cpl    Narzędzia Panelu sterowania  ------------------------------------------------  Access.cpl   Ułatwienia dostępu  Appwiz.cpl   Dodaj/Usuń programy  Desk.cpl    Ekran  Desk.cpl    Drukarki     Fax.cpl     Kreator faksów  Hdwwiz.cpl   Dodaj/Usuń sprzęt  Intl.cpl    Opcje międzynarodowe  Joy.cpl     Kontrolery gier  Liccpa.cpl   Licencjonowanie  Main.cpl    Mysz  Mlcfg.cpl    Poczta  Mmsys.cpl    Dźwięki i multimedia  Modem.cpl    Opcje telefonu i modemu  Ncpa.cpl    Połączenia sieciowe  Netcpl.cpl   Połączenia sieciowe i telefoniczne  Nwc.cpl     Połączenia klienta sieci  Odbccp32.cpl  ODBC  Powercfg.cpl  Zarządzanie energią  Sticpl.cpl   Skaner i aparat fotograficzny  Sysdm.cpl    System  Telephon.cpl  Reguły wybierania i modem  Timedate. cpl  Data, godzina i strefa czasowa  Wspcpl.cpl   Klient WSP  Wspcpl32.cpl  Klient WSP

Rozwiązywanie problemów


Aplety Panelu sterowania można także kontrolować za pomocą narzędzia TweakUI. Podczas rozwiązywania problemów dotyczących apletów Panelu sterowania i modyfikacji ustawień Zasad grupy można rozważyć obejrzenie modyfikacji za pomocą narzędzia TweakUI.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 261241 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:01:06 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB261241
Opinia