MS11-097: Luka w zabezpieczeniach w podsystemie wykonawczym serwerowego lub klienckiego systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień: 13 grudnia 2011

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-097. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.1.2600.616633,28028-Oct-201105:31x86SP3SP3GDR
Csrsrv.dll5.1.2600.616633,28028-Oct-201105:31x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.492286,52826-Oct-201108:54x64SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.492286,52826-Oct-201108:50x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.492233,79225-Oct-201119:14x86SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.492233,79225-Oct-201119:12x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Csrsrv.dll5.2.3790.4922134,65626-Oct-201108:54IA-64SP2SP2GDR
Csrsrv.dll5.2.3790.4922134,65626-Oct-201108:50IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.1853349,15225-Oct-201115:56x86
Csrsrv.dll6.0.6002.2273249,15225-Oct-201116:52x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.1853385,50425-Oct-201116:09x64
Csrsrv.dll6.0.6002.2273285,50425-Oct-201116:13x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.0.6002.18533145,40825-Oct-201115:38IA-64
Csrsrv.dll6.0.6002.22732148,48025-Oct-201115:17IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,618
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_37506ffee4ee97c01abcd2c3364c1b48_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_fe0a9491a7212bbb.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0f7d653eb2321913a3d206a64bf69e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_19cd5c64a712ef76.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_cb504937a2997ffd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,079
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_cbd8e79ebbb80397.manifest
File versionNot Applicable
File size3,079
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_163dd35955307e7e593cac5357c25854_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_947cd39557e10396.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d698ad35c2bdd42ed112597807674a4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_896b34dd91a3a5e9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_276ee4bb5af6f133.manifest
File versionNot Applicable
File size3,083
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_27f78322741574cd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,083
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,062
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,562
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_31c38f0d8f57b32e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_324c2d74a87636c8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_5cd55c31333b480e3bf69388ae5a4363_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_254f3a0bce1bab5b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afe5fd66c72a15cd570bfd9c5b3b608a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_95776ba17b4a9909.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_cb51ed2da29788f9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_cbda8b94bbb60c93.manifest
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)20:11
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18533_none_31c38f0d8f57b32e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22732_none_324c2d74a87636c8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)25-Oct-2011
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690538,91226-Oct-201104:25x86
Csrsrv.dll6.1.7600.2107738,91226-Oct-201104:29x86
Csrsrv.dll6.1.7601.1771338,91226-Oct-201104:28x86
Csrsrv.dll6.1.7601.2184738,91226-Oct-201106:13x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690543,52026-Oct-201105:19x64
Csrsrv.dll6.1.7600.2107743,52026-Oct-201105:28x64
Csrsrv.dll6.1.7601.1771343,52026-Oct-201105:21x64
Csrsrv.dll6.1.7601.2184743,52026-Oct-201106:37x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Csrsrv.dll6.1.7600.1690594,72026-Oct-201104:15IA-64
Csrsrv.dll6.1.7600.2107794,72026-Oct-201104:16IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1771394,72026-Oct-201104:04IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2184794,72026-Oct-201104:11IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,674
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_0aea652797997bc20e0ff2da8034b85b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_97705230c50ee110.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d017addb77a98f484223dd198e30b02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_0f0613409a954633.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_ebd4505f6ed139f15722b836bc3408bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_f6a36065e9f3fad1.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_fe8618fdc313ea82d5334e011f2d6a97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_a6427fd23a614f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c9b417ed0670469c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c9f3dc141fc512c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_cb8da47303a09bcb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_cbfad2a21cd2f4c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameIa64_225f747d3b7cba9d02e7e68db92433ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_1535c929623315f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3f0053f43cbf374e35a12af64ed6af7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_88f6ea8c5b83be7a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_64a09d1099b1cd748e2c0390c891e0c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_8070b4b055d8760c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65c2f3a7bd27dc242592dbfb93563d6c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_53263d9e6f73407a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_c9b5bbe3066e4f98.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c9f5800a1fc31bc2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_cb8f4869039ea4c7.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_cbfc76981cd0fdc0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,128
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_30275dc2f32e79cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_306721ea0c8345f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_3200ea48f05ecefc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_326e1878099127f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameAmd64_0c437eb02eceb6b7f77ef78449118b19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_b0ac307d4927078d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28b71a60a4cbfe4210dee099d073c664_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_c6fa963840a9eb8a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42102a94ecadd925f21bfb60c271cf85_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_bfe3aeebfb769982.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_44bc6f06a15ad6027cfab9fc4fba22b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_2b0796b033f75522.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45493c37c3dfc1b58ba15f543e31c2de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_f0668a5a2b5e8e81.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d5798a6a0d914bb4dcc9aa26acda0ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_c909abc92846bde1.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ab346b6ee0d98b23847ad18cd23524b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_641419780cc3fb7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf7757f67a2fd8b7b4eebdbafb65292a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_7aae6e624ac90470.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd251455e6e180ba522b9a578591b78f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_5e983e0d824f8359.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e105bbd278d65df1f945fd1cf1c6bfc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_a94c77053f0bc79a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eaa146fa092b94a629bcc427f99d7650_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_7ef8687d6bf93d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f66064078478452fca8915bae75ca81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_d1b897f62b0f060d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_25d2b370becdb7d2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_26127797d82283fc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_27ac3ff6bbfe0d01.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_28196e25d53065fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)09:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,285
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2620712_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2620712~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2620712_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)12:24
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16905_none_30275dc2f32e79cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21077_none_306721ea0c8345f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17713_none_3200ea48f05ecefc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21847_none_326e1878099127f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,136
Date (UTC)26-Oct-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2620712 — ostatni przegląd: 12/16/2011 22:35:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2620712
Opinia