Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-095: Opis aktualizacji zabezpieczeń usługi Active Directory: 13 grudnia 2011

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-095. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację, w systemie musi być zainstalowany składnik, którego dotyczy problem.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja zabezpieczeń instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (numer_w_bazie_wiedzy_.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201108:29x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201108:27x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,972,16006-Nov-201122:15x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:15x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49292,980,35206-Nov-201122:10x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,254,20806-Nov-201122:08IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,524,22406-Nov-201122:08x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49294,286,46406-Nov-201122:05IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49291,529,34406-Nov-201122:05x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72516-Apr-200800:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185321,950,20824-Oct-201116:07x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,72509-Sep-201111:27Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227311,954,30424-Oct-201116:33x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,72503-Sep-200818:35Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185322,634,24024-Oct-201116:22x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,72515-Mar-201104:38Not Applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227312,638,84824-Oct-201115:19x64

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200922:46Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,007,55218-Oct-201104:26x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200921:18Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,011,64818-Oct-201104:24x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,009,08818-Oct-201104:25x86
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,011,64818-Oct-201105:50x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot Applicable227,76522-Jul-200923:08Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.169002,720,25618-Oct-201105:21x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76510-Jun-200920:34Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210712,725,37618-Oct-201105:32x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.177092,722,30418-Oct-201105:24x64
Ntdsa.mofNot Applicable227,76505-Nov-201001:54Not Applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218412,725,37618-Oct-201106:11x64


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,295
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,026
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,309
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,542
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,131
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_1040b7e8abfe538d36c1fe0b2b06a674_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_36a7eea54bc92f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_66b8702cf41edfa5cab1f18dd3d2c083_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_ed8fd38ebbbeb277.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_f28e53d4b65f897c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_f316f23bcf7e0d16.manifest
File versionNot Applicable
File size12,574
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_40b933fc9677307160a3097d2729bb0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_fcddee9a57dd5c66.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e419a7e59d12178e40c397e5df4cdd77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_3ddc5ee3714a8c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18532_none_4eacef586ebcfab2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22731_none_4f358dbf87db7e4c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,632
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)16:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,325
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,060
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,529
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,552
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,533
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,155
Date (UTC)24-Oct-2011
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,740
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,523
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,470
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_085bd20975180430792d14d89b47c9c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_a55e08e72caf0936.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d7712008f48e346bbc33a883da75dad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_7a62127307001ff3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e84afe159fc2709c27a0145921c9b23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_0e7e8470cc47f204.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_c37b0e1a5e82b8693aa622d45ca1e6dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_026cf1b04b3e642c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_f0ee21621a39eabf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_f12ce53f338f9d92.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_f2dd810217583aba.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_f333dbcd309d7f90.manifest
File versionNot Applicable
File size3,527
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_53fda692777d11f0087b193da31dabf4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_66152c57e65e82d3.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_744480a5fa469df6f96f956e59a6bd33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_9c79a41d69c1b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af1d69106455a525357a32d61b7e9056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_7c46c107d0f9a253.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4c3449915d267a8e66600977336c2f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_fea925373cef829a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16900_none_4d0cbce5d2975bf5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21071_none_4d4b80c2ebed0ec8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17709_none_4efc1c85cfb5abf0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21841_none_4f527750e8faf0c6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,684
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,528
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,769
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2621146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,423
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,329
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2621146_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,364
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,680
Date (UTC)18-Oct-2011
Time (UTC)09:21
PlatformNot Applicable
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2621146 — ostatni przegląd: 12/16/2011 22:36:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2621146
Opinia