JAK: Włączanie rejestrowania zdarzeń protokołu Kerberos

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL262177

W TYM ZADANIU


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
System Windows 2000 umożliwia śledzenie szczegółowych zdarzeń protokołu Kerberos za pośrednictwem mechanizmu dziennika zdarzeń. Informacje te można wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów z protokołem Kerberos. W tym artykule opisano, jak włączyć rejestrowanie zdarzeń protokołu Kerberos.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

Włączanie rejestrowania zdarzeń protokołu Kerberos na określonym komputerze

 1. Uruchom Edytora Rejestru.
 2. Dodaj następującą wartość Rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
  Wartość Rejestru: LogLevel
  Typ wartości: REG_DWORD
  Dane wartości: 0x1

  Jeśli klucz Parameters nie istnieje, utwórz go.UWAGA: Gdy ta wartość Rejestru nie będzie już dłużej potrzebna, usuń ją, aby nie obniżyła się wydajność komputera.

 3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\ParametersZamknij Edytora Rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Wszelkie zdarzenia związane z protokołem Kerberos można teraz znaleźć w dzienniku systemu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 262177 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:36:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbenv KB262177
Opinia